Skolebakken 10


Matrikel nr. 124 af Broballe ejerlav

 

1925       Gårdejer Peter Dominicussen Søholmvej 2 i Broballe erhvervede sig dette jordstykke og fik dette tilskødet d. 26. februar 1925. Det blev derefter indført i grundbogen 19. marts 1925.

Peter Dominicussen var født d. 2. november 1869 i Havnbjerg som søn af gårdejer Peter Dominicussen og hustru Kathrine Dominicussen f. Iversen. Som ungkarl og landmand i Broballe blev Peter Dominicussen gift i Oksbøl kirke d. 23. juli 1901 med den knap 6 år yngre Cecilie Hansen der var født d. 3. oktober 1875 i Oksbøl som datter af bolsmand Hans Hansen og hustru Cecilie Hansen f. Christiansen, Kådnervej 3 Oksbøl.

Cecilie og Peter Dominicussen fik tilsyneladende ingen børn.

Cecilie og Peter Dominicussen lod huset opføre, og da det var færdig solgte de deres tidligere ejendom på Søholmvej 2 og tilflyttede huset her.

 

1949       Peter Dominicussen døde d. 20. oktober 1949 kun 12 dage før sin 80 års fødselsdag, og hans hustru Cecilie Dominicussen sad derefter tilbage som enke.

 

1952       Cecilie Dominicussen døde d. 10. november 1952 i en alder af 77 år, efter at hun havde levet som enke i 3 år.

 

1953       Den 12. juni 1953 blev der tinglyst en skifteattest og et arveudlægsskøde til de privatskiftende arvinger efter Cecilie og Peter Dominicussen. a) repræsentant Jørgen Dominicussen Feldstedskov, b) fru Anne Marie Jørgensen f. Dominicussen Elsmark, c) fru Marie Hesseling Pedersen Hellevad, d) gårdejer Peter Espensen Havnbjerg, e) fru Helga Kolmos f. Espensen Svenstrup, f) fru Anne Christine Jensen f. Hansen Oksbøl, g) frk. Eleonore Helene Voigt Aabenraa, h) mekaniker Jacob Hansen Voigt København.

Arvingerne havde da solgt huset til pastor emeritus Nikolaj Blichfeldt og hustru Karen Helene Blichfeldt i Nordborg for en købesum på 30.000 kr., og det fik de et tinglyst skøde på den samme dag d. 12. juni 1953.

Nikolaj Blichfeldt var født d. 12. marts 1880 i Randers, og hans hustru Karen Helene Blichfeldt f. Lerche var født d. 1. december 1884, ligeledes i Randers. De var nu netop flyttet fra præstegården i Nordborg hvor Nikolaj Blichfeldt havde været præst siden 1943. Tidligere havde de beboet præstegården på Præstegårdsvej 1 fra de kom til Oksbøl i 1920 til de flyttede til Nordborg i 1943.

Karen Helene og Nikolaj Blichfeldt havde børnene:

  • Kjeld Harald Blichfeldt, født d. 18. marts 1915 i Rubjerg, død d. 17. september 1933.
  • Erik Vendelbo Blichfeldt, født d. 3. april 1916 i Rubjerg.
  • Kirsten Blichfeldt, født d. 4. september 1919 i Rubjerg.
  • Hans Henrik Blichfeldt, født d. 24. august 1922 i Oksbøl.


1956       Pastor emeritus Nikolaj Blichfeldt døde den 5. oktober 1956 i en alder af 76½ år, og Karen Helene Blichfeldt sad derefter tilbage som enke.

 

1972       Efter en skiftebehandling d. 28. marts 1972 overgik huset til Karen Helene Blichfeldt og købesummen blev sat til 80.000 kr. Karen Helene Blichfeldt boede i huset til hun på et tidspunkt omkring 1980 kom på plejehjem i Nordborg. Her døde hun d. 3. januar 1985 en måned efter hendes 100 års fødselsdag, og efter at have levet som enke i godt 28 år.

 

1985       Efter en skiftebehandling d. 18. juni 1985 overgik huset nu til arvingerne Kirsten Helbig Hansen, Hans Henrik Blichfeldt og Erik Vendelbo Blichfeldt, og huset blev derefter solgt til slagteriarbejder Heinrich Vilhelm Callesen og Inger Marie Kruse Enevoldsen for en købesum på 380.000 kr., og de fik deres skøde på huset d. 6. august 1985.

 

1997       Inger Marie og Heinrich Callesen fraflyttede huset og flyttede til Kokhøjvej 1. De havde sat huset til salg, og det blev købt af Margrethe Brogaard Villadsen og Lars Mou Jessen for en købesum på 766.530 kr. De fik deres tinglyste skøde på dette d. 10. november 1997.2000
2000
Foto af huset som det så ud i 2000.


2017       Margrethe Brogaard Villadsen og Lars Mou Jessen ejer og bebor fortsat huset.til top
Ajourført november 2017
www.jessenb.dk