Præstegårdsvej 1


Matrikel nr. 59 af Oksbøl ejerlav

Efter reformationen var der en lang række præster tilknyttet Oksbøl menighed, og det formodes at de alle har beboet den daværende præstegård.

1535       Omkring 1535 var der en Hr. Jacoby der var præst her i Oksbøl. Hvem han var vides ikke.

 

1570       Omkring 1570 var det en Ole Christensen Schrøder. Heller ikke ham vides der noget om.

 

15xx       På et ikke kendt tidspunkt kom der en præst ved navn Mathias Martini. Han var her indtil 1616.

Han var født i 1530 og hans efternavn er en latinisering af Mogensen, men han kaldes også Matthias Martini (Mortensen). Ved hans død i 1630 skriver præsten i Nordborg: “ Die Saturni Var eg til Begraffelse i Oxbull efter Hr Matz som Var 100 aar gammel ”. Han blev begravet d. 17. april 1630.

 

1616       I 1616 kom David Monrad her til Oksbøl menighed, og han var her til 1623. Han var født i Ketting præstegård d. 18. september 1591 som søn af sognepræst Johannes Monrad og hustru Anna Vogetia i Ketting. Han var blevet student i København i 1612, og immatrikuleret i Rostock samme år. Herefter havde han været kapellan i Havnbjerg fra 1614.

 

1623       David Monrad fraflyttede sit embede for at blive sognepræst og senere provst i Ketting efter sin svoger Jørgen Rhodius. Han døde i Ketting præstegård d. 6. august 1653. Den nye sognepræst her ved Oksbøl menighed blev Peder Nicolai Clausen, og han var præst indtil 1676.

Han påbegyndte Oksbøls første kirkebog d. 22. august 1667. Af en kirkebog at være er det en meget lille bog der kun måler 9x11x2,5 cm., og så vejer den ikke mere end 109 gram. Bogen indeholder døbte, viede og døde i perioden frem til 1730.

 

1676       Den næste præst hed Morten Nielsen. Han kom i 1676 og var præst indtil 1682. Hvem han var, er ikke bekendt.

 

1680       Efter en brand i Svenskekrigen i årene 1678-1680, blev præstegården genopført.

 

1683       I 1683 blev Diderik Nissen præst ved Oksbøl kirke. Han var en søn af præsten Cæso Nissen i Kliplev og han blev gift d. 22. juni 1685 med Cæcilie Margaretha Esmarck.

Cæcilie Margaretha og Diderik Nissen fik børnene:

 • Elisabeth Charlotte, døbt d. 27. april 1687.
 • Joachim Frederik, døbt d. 1. maj 1688.
 • Cæso, døbt d. 30. august 1689.


1693       Pastor Diderick Nissen blev i 1693 forflyttet til Tontoft ved Nordborg og blev dermed tillige også provst over Nørre herredets kirker. Hans efterfølger blev Johan Klinker der kom hertil fra Diaconatet ved Tontoft. Han var i 1685 blevet gift med Anna Maria Lorentzen.

 

1713       Pastor Johan Klinker døde d. 26. april 1713. (Han har i sin tid næsten intet optegnet i kirkebogen)

 

1714       Den næste præst ved Oksbøl kirke blev Jørgen Poss. Han kom hertil fra Diaconatet i Egen. Han var blevet gift med Margaretha, der var datter af Abraham Matthiesen til Lundsgaard på Fyn, og hun havde tidligere været gift med pastor Johannes Petersen i Egen.

(Jørgen Poss har ligesom sin forgænger næsten intet optegnet i kirkebogen)

Margaretha og Jørgen Poss havde børnene:

 • Alexander Poss.
 • Ida Poss.


1721       Pastor Jørgen Poss døde og blev begravet d. 15. juni 1721 i en alder af kun 59 år.

Oksbøl sogns nye præst blev pastor Johannes Christian Riisbrich. Han var født i 1682 i Lysabild præstegård som søn af pastor Diederich Christian Riisbrich og hustru, der var en datter af provst Johannes Monrad i Ketting, og han var blevet gift med den seks år yngre Elisabeth Charlotte Brandt, der var født i 1688 som datter af provst Johannes B. Brandt og hustru Anna Paulsen i Guderup

Elisabeth Charlotte og Johannes Christian Riisbrich havde børnene:

 • Johannes Riisbrich, døbt d. 13. august 1710 i Nordborg, død d. 20. oktober 1725.
 • Cathrine Riisbrich, døbt d. 30. juli 1713 i Nordborg, død og begravet d. 1. august 1732.
 • Christopher Friderich Riisbrich, døbt d. 30. maj 1717 i Nordborg. (senere her)
Her i Oksbøl fik de børnene:
 • Anna, døbt d. 11. september 1722, død d. 22. juni 1726.
 • Frederik Carl, døbt d. 21. november 1726, død d. 13. april 1728.


1730       Sognepræst Johannes Christian Riisbrich indskrev sin sidste kirkelig handling i kirkebogen i april måned i 1730, og i maj måned 1730 var der kommet en ny præst til sognet som hed Bernhard Preen og han var født i Malle sogn i Jylland omkring 1689.

Sognepræst Johannes Christian Riisbrich døde først i juni 1730 og blev derefter som det står i kirkebogen: begravet i Oksbøl kirke og ligger strax indenfor Choret d. 6. juni 1730. Hans hustru Elisabeth Charlotte sad derefter tilbage som enke.

Elisabeth Charlotte giftede sig med Bernhard Preen, men hvornår det har været vides ikke. (Der er ikke indført vielser i Oksbøl fra december 1729 til oktober 1730.) Elisabeth Charlotte kunne hermed blive boende i præstegården.

Elisabeth Charlotte og Bernhard Preen fik ingen børn.

 

1747       Pastor Bernhard Preens hustru Elisabeth Charlotte døde i en alder af kun 59 år, og hun blev derefter begravet på kirkegården i Oksbøl d. 4. august 1747.

Bernhard Preen ansatte sin stedsøn Christopher Frederik Riisbrich som sin Adjunkt og som sådan udførte han de kirkelige handlinger og førte kirkebogen, så man kan deraf antage at Bernhard Preen til sidst har været svagelig.

Christopher Friderich Riisbrich boede i degneboligen, hvilket muligvis har været på Præstegårdsvej 3. Her boede han sammen med sin hustru Helene Susanne Riisbrich f. von Einen der var født omkring 1721 som datter af sognepræst Theodorus von Einen i Heiligenhafen.

 

1763       Christopher Friderich Riisbrichs hustru Helene Susanne Riisbrich døde d. 24. september 1763 i en alder af kun 43 år, og blev derefter begravet på kirkegården d. 30. september 1764.

Om dette skrev Christopher Friderich Riisbrich således i kirkebogen: d. 24de. Sept. behagede det Livets og Dødens Herre ved en Sal. Død om aftenen Kl. 6½ at bortkalde min i Livet elskelige vare og dyrebare Kone, af alle høie og Lave yndede og ærede Hustru Helene Susanne Riisbriich fød von Einen. Hun blev begraven d. 30te. Sept. i gangen lige ud for Prædikestolen mellem mine Sal. Forældre og min Sal. Syster, hvor jeg ønsker og beder, at hendis, mine og Slægtningers Jordiske Levninger maatte hvile urørte intil den store og herlige Opstandelses Dag. Hun havde levet i, men ikke med Verden i 43 Aar. 10 Uger. og 2 Dage. Hendis sal. Fader var Theodorus von Einen, Sognepræst i Heiligenhafen.

 

1764       Pastor Bernhard Preen gik af som præst ved Oksbøl kirke i 1764, og hans efterfølger blev Christopher Friderich Riisbrich.

Pastor Christopher Friderich Riisbrich blev gift i Nordborg kirke d. 30. november 1764 med den 27 år yngre Dorthea Margrethe Brandt døbt d. 9. juni 1744 som datter af købmand Samuel Brandt og hustru i Nordborg.

Tidligere sognepræst Bernhard Preen døde først i december 1764 i en alder af 75 år, og blev derefter begravet på Oksbøl kirkegård d. 7. december 1764.

 

1787       Pastor Christopher Friderich Riisbrich døde d. 10. oktober 1787 i en alder af 70 år, og hans hustru Dorthe Margrethe Riisbrich sad derefter tilbage som enke. Hun flyttede derefter til degneboligen.

Den næste præst i Oksbøl sogn blev Laurentius Holst, og han blev kaldet til præst for Oksbøl menighed d. 4. december 1787. Han kom hertil fra et arbejde som residerende kapellan ved Tontoft menighed.

Han var født i 1742 i Hvirring sogn ved Horsens som søn af pastor Peter Laurentius Holst og hustru Christiane Sophie Franck i Hvirring. Han var blevet gift med den omkring 4 år yngre Helene Kirstine Winter der var født omkring 1746 i København som datter af skipper Christian Winter og hustru Margarethe Kirstine Bagger. Herefter blev Laurentius Holst residerende kapellan i Nordborg.

Helene Kirstine og Laurentius Holst fik børnene:

 • Øllegaard Cathrine Benedikte Holst, født d. 3. november 1784 i Nordborg død d. 7. april 1798.
 • Peder Holst, født d. 22. januar 1786 i Nordborg.
 • Hans Christian Holst, født d. 1. maj 1787 i Nordborg. (senere i Augustenborg)
 • Christine Sophie Holst, født d. 26. april 1789.


1797       Pastor Laurentius Holsts hustru Helene Kirstine Winter døde d. 26. december 1797 i en alder af 51 år, og han sad derefter tilbage som enkemand. Efter sigende kunne hun forfalde til drukkenskab, og rygtet gik i sognet at hun i beruset tilstand var styrtet ned af loftstrappen og havde slået sig ihjel, og at det var præsten selv der havde gjort dette. Da der i sagen var tale om et såkaldt ”corpus delicti” (et synligt bevis på en begået forbrydelse) blev han truet med afsættelse, men ved selv at gøre bod i et bønskrift til kongen, og ved sin humane provsts bestræbelse, der holdt sin hånd over ham, forblev han i sit embede.

 

1798       Pastor Laurentius Holst havde fundet sig en ny livsledsager, og d. 2. juni 1798 blev han gift i Oksbøl kirke med den omkring 32 år yngre Mette Christensdatter Lassen fra Bevtoft, der var født omkring 1774. Eftersom at hans nye hustru fødte deres første barn i september 1798, og hans første hustru var død i december året i forvejen gik rygtet derfor at han ikke havde taget sin hustrus død særlig tungt, og at det derfor meget vel var ham der havde kastet hende ned af trappen. Hans nye hustru blev kaldt ”Mette Hølpige” og hun havde bestemt ikke det bedste rygte på sig.

Mette og Laurentius Holst fik børnene:

 • Christen Holst, født d. 25. september 1798.
 • Johann Friedrich Holst, født d. 27. april 1800.
 • Laurs Laursen Holst, født d. 20. september 1801.
 • Helene Cathrine Holst, født d. 29. januar 1803. (senere i Brandsbøl)
 • Andreas Holst, født d. 11. maj 1804.
 • Maria Holst, født d. 20. august 1805. (senere i København)
 • Anne Elvine Holst, født d. 2. februar 1807, død d. 2. december 1882.
 • Mette Holst, født d. 28. februar 1808, død d. 2. maj 1808.
 • Jacob Ulrich Holst, født d. 26. marts 1809, død d. 22. maj 1809.
 • Jacob Ulrich Holst, født d. 5. juni 1810, død d. 1. april 1826.
 • Jonas Holst, født d. 1. marts 1812.
 • Mette Margrethe Holst, født d. 14. december 1815, død d. 6. april 1816.


1803       Ved folketællingen d. 13. februar 1803 boede pastor Laurentius Holst her på præstegården sammen med sin unge hustru Mette Christensen og hans 2 børn af første ægteskab Hans Christian Holst og Christine Sophie Holst samt deres 4 fælles børn Christen Holst, Johann Friedrich Holst, Laurs Holst og Helene Cathrine Holst. Deres tjenestefolk Peter Jürgensen, Nis Beÿer, Karen Peters, Malene Hansen og Marie Elisabeth Thomsen boede også her på præstegården.

 

1810       Afdøde pastor Christopher Friderich Riisbrich hustru Dorthe Margrethe Riisbrich døde i Oksbøl degnegård d. 16. marts 1810 i en alder af kun knap 66 år, efter at have levet som enke i 23½ år.

 

1818       Pastor Laurentius Holst’s hustru Mette Holst døde d. 24. januar 1818 i en alder af kun 44 år, og han sad derefter tilbage som enkemand for anden gang.

 

1824       Pastor Laurentius Holst døde d. 26. marts 1824 i en alder af 82 år, efter at have levet som enkemand i 6 år.

Den næste sognepræst ved Oksbøl kirke blev Hans Petersen. Han var født i Nordborg d. 29. juni 1778 som søn af toldkontrollør Peter Petersen og hustru Regitze Sophia Elisabeth Fangel. Han var blevet gift i 1807 med Margrethe Sophie Berg der var en slægtning af proprietær Christian Frederik Berg på Skjoldemose ved Svendborg. De fik en datter Maria Petersen i 1808 og en søn Peter Andreas Petersen i 1810, men efter hans hustrus sidste barselseng, hvor hendes mørke sindsstemning havde forværret sig, stod hun trods nøje overvågning op i et ubevogtet øjeblik og druknede sig d. 7. august 1810. Efter at have fået børnene i pleje rejste han til sin onkel provst Fangel i Nordborg i 1813. Her var han kapellan i 4 år, inden han fik en stilling på Drejø. Han blev på et ikke kendt tidspunkt gift med den 7 år yngre Ida Marie Frederikke Zoffmann der var født d. 22. august 1785 som datter af advokat Gregorius Friederich Zoffmann på Lysmosegard ved Nordborg og hustru Mette Cathrine Ida Tronies, og herefter fik Ida Marie Frederikke og Hans Petersen 2 sønner: Frederik og Holger Gomme. Fra Drejø kom Hans Petersen og familie så her til sognet d. 28. maj 1824 for at starte i sit nye embede.

 

1840       Ved folketællingen d. 1. februar 1840 boede pastor Hans Petersen her i præstegården sammen med sin hustru Ida Marie Frederikke Zoffmann og hans datter af første ægteskab Maria Petersen. De havde en 20-årig husjomfru ved navn Ida Zoffmann boende hos sig, og så boede tjenestefolkene Cathrine Nielsen, Helene Nielsen, Christian Jensen, Jeppe Lauritzen, Peter Hansen og Peter Ohlsen også her på præstegården.

 

1842       Pastor Hans Petersen døde d. 7. juli 1842 i en alder af kun 64 år, og hans hustru Ida Marie Frederikke sad derefter tilbage som enke. Hun fraflyttede præstegården og tilflyttede en lejebolig, der har ligget i umiddelbar nærhed af præstegården og degneboligen. Den nye præst her i Oksbøl blev Holger Fangel. Han var født d. 25. februar 1804 i Nordborg som søn af provst og sognepræst Holger Fangel og hustru Mette Marie f. Vogelsang i Nordborg, og som sognepræst i Aarhus stift var han blevet gift i Havnbjerg kirke d. 5. september 1838 med den 5 år yngre Ulrikke Johanne Matthiesen, der var født d. 24. marts 1809 i København.

Ulrikke Johanne Matthiesen og Holger Fangel havde sønnen:

 • Holger Fangel, dødt d. 10. august 1841 i Højbjerg
Her i Oksbøl fik Ulrikke Johanne Matthiesen og Holger Fangel sønnen:
 • Sophus Boy Fangel, født d. 15. september 1847.


1845       Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede pastor Holger Fangel her i præstegården sammen med sin hustru Ulrikke Johanne Matthiesen og deres søn Holger Fangel. Deres tjenestefolk Jens Nissen Hansen fra Nordborg, Hans Christian Thomsen fra Mjels, Bakken Sørensen fra Thustrup, Anna Nissen fra Brandsbøl, Cathrine Hansen fra Nordborg og Dorothea Christine Christiansen fra Mjels boede desuden også her på præstegården

 

1855       Ved folketællingen d. 1. februar 1855 boede pastor Holger Fangel fortsat her i præstegården sammen med sin hustru Ulrikke Johanne Matthiesen og deres søn Sophus Boy Fangel. De havde en husjomfru ved navn Botilla Clemmensen fra Flensborg samt tjenestefolkene Frederik Christensen fra Nordborg, Jens Clausen fra Feldsted, Christen Thomsen fra Oksbøl, Christian Petersen fra Ulkebøl sogn, Andreas Ulrik Leonhard Fogtmann fra Gram sogn, Johanne Hansen fra Rise sogn på Ærø og Anna Margrethe Matthiesen fra Svenstrup boende her på præstegården.

 

1860       Ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede pastor Holger Fangel stadigvæk her på præstegården sammen med sin hustru Ulrikke Johanne Matthiesen. Deres husjomfru Botilla Clemmensen fra Flensborg boede her stadigvæk, og deres tjenestekarl Andreas Ulrik Leonhard Fogtmann fra Gram sogn boede her også stadigvæk, og var nu røgter. De øvrige tjenestefolk Hans Christian Johnsen fra Holm, Christian Jørgensen fra Oksbøl. Frederik Madsen Thomsen fra Oksbøl, Christen Madsen Thomsen fra Oksbøl, Maren Dahl fra Havnbjerg sogn og Ellen Marie Krigsted fra Marstal boede også her på præstegården.

 

1861       Pastor Holger Fangel fraflyttede sin præstegerning her i sognet for at overtage et nyt embede i Havnbjerg. Sognets nye præst blev herefter Ole Jørgen Smit.

Hvem Ole Jørgen Smit var vides ikke.

Holger Fangel havde sin præstegerning i Havnbjerg indtil 1880 hvor han gik af som pastor emeritus. Hans hustru Ulrikke Johanne Fangel døde i Havnbjerg d. 6. maj 1886 og han døde i Pøl d. 28. februar 1887. Han blev begravet på Havnbjerg kirkegård d. 8. marts 1887.

 

1867       Ida Marie Frederikke Petersen f. Zoffmann, der var enke efter afdøde pastor Hans Petersen døde d. 28. marts 1867 i en alder af 81½ år efter at have levet som enke i knap 25 år, i den lejebolig som hun var flyttet ind i efter sin mands død i 1842.

 

Pastor Ole Jørgen Smit fratrådte sit embede i 1867 og sognets nye præst blev Hans Thomsen Hørlyck. Han var født i Ladegaard i Hammelev sogn i Haderslev amt d. 7. marts 1825 som søn af Matthias Peter Hørlych og hustru Anna Margrethe i Ladegaard, og han var blevet gift i 1860 med Anna Benndis.

Før de kom her til sognet havde de fået 4 børn.

Her i Oksbøl fik de sønnen:

 • Ferdinand Hørlyck, født d. 4. maj 1868.


1868       Pastor Hans Thomsen Hørlyck døde d. 15. december 1868 i en alder af kun 44 år, og hans hustru Anna sad derefter tilbage med 5 børn.

 

1869       Sognets nye præst blev Ernst Ludvig Emil Holm., og han må først være tiltrådt embedet efter juni 1869. Han var født d. 15. august 1832 som søn af pastor Eberhard Holm og hustru Johanne i Carby i Schwan__? (hvor det er vides ikke) (på hans gravsten står der født i Karby), og han var blevet gift med den 6 år yngre Julie Elise Theone Henningsen, der var født d. 18. september 1838 i Schønhagen.

Julie Elise Theone og Ernst Ludvig Emil Holm havde børnene:

 • Carl Eberhard Paul Holm, født d. 18. september 1863 i _____?
 • Eberhard Herman Adelbert Holm, født d. 5. august 1865 i _____?
 • Paul Emmerich Mainer Holm, født d. 7. april 1867 i _____?
 • Adelheid Holm, født d. 30. maj 1869 i _____?
Her i Oksbøl fik Julie Elise Theone og Ernst Ludvig Emil Holm børnene:
 • Ernst Friedrich Wilhelm Holm, født d. 4. august 1871.
 • Traugott Holm, født d. 4. september 1873.


I 1869 blev der i præstegården ansat en forvalter ved navn Søren Christiansen Toft. Han var født i Vedsted sogn d. 15. december 1841 som søn af landbolsmand Georg Christian Toft og hustru Ellen Jessen.

 

1870       Søren Christiansen Toft blev gift i Oksbøl kirke d. 6. september 1870 med den godt 1 år ældre tjenestepige Ingeborg Cathrine Jacobsen, der var født i Braderup i Tønder amt d. 11. oktober 1840 som datter af inderste Hans Jacobsen og hustru Margrethe f. Martinsen i Braderup.

Ingeborg Cathrine og Søren Christiansen Toft fik børnene:

 • Elise Margrethe Toft, født d. 27. januar 1871.
 • Dødfødt drengebarn d. 27. oktober 1874.
 • Maria Margrethe Toft, født d. 21. juli 1876.


1873       Pastor Ernst Ludvig Emil Holms hustru Julie Elise Theone Holm døde i barselseng d. 9. september 1873 i en alder af kun 35 år, og han sad derefter tilbage som enkemand med 6 børn.

Senere blev Ernst Ludvig Emil Holm gift igen med Lucie Friederikke Charlotte Krüger, men hvo og hvornår det er sket vides ikke.

Lucie Friederikke Charlotte og Ernst Ludvig Emil Holm fik børnene:

 • Johanna Henrike Auguste Theone Holm, født d. 31. oktober 1875.
 • Wilhelm Hermann Claus Holm, født d. 25. maj 1877.
 • Henrik Christian Elias Holm, født d. 1. januar 1879.


1888       Pastor Ernst Ludvig Emil Holm døde d. 1. marts 1888 i en alder af kun 56½ år, og hans hustru Lucie Friederikke Charlotte sad derefter tilbage som enke.

Sognets nye præst blev Johannes August Claudius Wernich.

Johannes August Claudius Wernich var gift med Kjesten Cathrine Elisabeth Wernich f. Schmidt og i Oksbøl fik de børnene:

 • Henriette Louise Anna Wernich, født d. 6. august 1889.
 • Anna Elisabeth Wernich, født d. 13. april 1894.
 • Elisabeth Minna Wernich, født d. 30. juli 1896.
 • Katharina Charlotte Wernich, født d. 3. juli 1898.


1902       Pastor Johannes August Claudius Wernich fratrådte sin stilling og Oksbøl sogn fik derefter en ny præst. Det blev den tyske præst Heinrich Eduard Andreas Asmussen. Han var født d. 6. december 1863 i Hjordkær Sogn i Aabenraa Amt som søn af gartner Adolph Heinrich Leopold Asmussen og hustru Christina Emilie f. Sønnichsen, og han var blevet gift i Kiel d. 21. juni 1892 med Tony Susanne Marie f. Hansen der var født d. 23. oktober 1864 i Kiel.

Før Tony Sørine Marie Hansen og Heinrich Eduard Andreas Asmussen kom her til sognet havde de børnene:

 • Nanny Emilie Asmussen, født d. 4-1-1893 i Joldelund i Tyskland.
 • Tony Louise Pauline Asmussen, født d. 23. oktober 1894 i Joldelund i Tyskland.
 • Emilie Julie Asmussen, født d. 9. november 1896 i Øster Lindet Sogn.
 • Heinrich Adolf Gustav Asmussen, født d. 22. januar 1898 i Øster Lindet Sogn.
 • Paula Asmussen, født d. 11. oktober 1900 i Øster Lindet Sogn.
 • Frida Asmussen, født d. 26. juli -1902 i Øster Lindet Sogn. 
Her i Oksbøl fik de datteren:
 • Doris Asmussen, født d. 8. april 1906.


1910
1910
Pastor Heinrich Eduard Andreas Asmussen med familie omkring 1910.


1913       Ved omkring 21 tiden d. 29. december 1913 udbrød der brand i præstegården og hele bygningen blev lagt i aske. Pastor Asmussen og frue var ikke hjemme idet de var til juletræsfest på Harmonien i Nordborg. Fire af præstens børn var ene hjemme med tjenestepigen da det skete. Præstens søn Heinrich Asmussen blev mistænkt for at have påsat branden, men intet blev bevist. Ilden opstod i en lille lade som blev benyttet til brændsel og hvor sønnen havde kaniner. Bagefter blev der sagt at sønnen om aftenen havde været inde ved kaninerne med et lys, og på den måde skulle branden så være opstået. Præstegårdens stuehus lå der hvor den nuværende præstegård ligger, mens kostald og lo lå til øst og vest ved siden af.

 

Dagbladet Dybbøl-Posten skrev d. 30. december 1913.

Oksbøl Præstegård

Den tredje brand i løbet at 2 måneder.

I går aftes ved ni-tiden opstod der ildløs i Oksbøl præstegård, og den ældgamle bygning blev i løbet af' en times tid forvandlet til en ruinhob. Ilden opstod i en brændselslade i ejendommens sydøstlige hjørne. I den skarpe blæst varede det kun et øjeblik inden den havde antaget et sådant omfang, at det var umuligt at redde en eneste af præstegårdens fire længer. Sprøjterne mødte hurtigt fra alle omkringliggende byer: Nordborg, Broballe, Mje1s, Holm, Havnbjerg, Svenstrup med flere. Men de måtte begrænse deres virksomhed til at søge de truede bygninger i vindretningen reddet. Søren Tofts hus, der kun ligger nogle få meter fra præstegården, og Hans Eriksens gård, som der bares et hav af gnister over imod. Også nogle ha1mhæs foran Hans Eriksens gård, som var i stor fare, undgik at blive et rov for luerne. Imens rasede branden videre i præstegården, og den fandt rig næring. Alle bygninger var opført af bindingsværk, og det varede kun kort tid, inden de dannede et eneste start bål, der lyste viden om og farvede nathimlen gloende rød. I al sin uhygge frembød branden et storslået skue, og kirkens mure oplystes og farvedes røde at ildskæret. Set fra Karholm stod kirketårnet som en skarp silhuet på rødgul baggrund.

Til trods for ildens stærke omsiggriben var det dog lykkedes at bjerge, hvad der fandtes af 1evende i stalden, en ged og nogle høns. Ligeledes reddedes en betydelig del at beboelseshusets inventar. I laderne, hvoraf den ene var udlejet til tidligere gæstgiver Krogh, henstod der ikke noget at særlig værdi. En del hø brændte.

En samtale med Pastor Asmussen.

I formiddags traf vi pastor Asmussen på den rygende brandtomt. Iført træsko og med en stav i hånden gik han rundt for om muligt at finde ting at værdi imellem ruinerne. Han er synlig nedtrykt over at have mistet sit hjem, men giver os beredvilligt en del oplysninger.

Præsten, hans frue og et barn deltog i en julefestlighed på hotel Harmonien i Nordborg og var således ikke hjemme da ilden opstod. Straks efter at have modtaget ulykkesbudskabet kørte han hjem med hest og vogn. Præsten fortæller:

Fire af mine børn var ene hjemme med tjenestepigen. De mindste var bragt i seng, de aldre sad endnu oppe og læste eller legede. Pludseligt lød brandhornet, og da først opdagede børnene, at det brændte over hovedet på dem. Min søn tændte straks lys i alle værelser og begyndte at slæbe ud af tingene. Var ilden opstået et par timer senere. Var mine børn måske brændt inde.

Præsten er af den mening at ilden er påsat. Han antager at brandstifteren har set ham, da han kørte bort.

Mens vi opholder os på brandstedet har en del mænd, der er i færd med oprydningsarbejdet, skaffet et stort pengeskab frem af stendyngerne. Det indeholder efter præstens egne opgivelser for over 100.000 Mark i værdipapirer. Præsten forsøger at åbne det, men det går ikke. Skabets ydre tilstand lader dog formode, at indholdet er uskadt.

Brandskaden er stor såvel for kirkekassen som for præsten privat. Bygningerne var forsikrede i 1andsbrandkassen for kun 12.000 mark, og præstens ejendele i den alsiske brandkasse for løsøre for en meget lav sum. Kirkebøgerne er bleven reddede. Præstefamilien vil foreløbig tage ophold i et snedker Clausen tilhørende nyt hus i Oksbøl, der næppe er helt færdigt endnu, og der vil naturligvis blive opført en ny præstebolig i moderne skikkelse, hvor den gam1e stod. Den vil tidligst være færdig om ¾ år.

Hvor gammel præstegården var, vides ikke helt nøjagtigt. Man har set bjælker i den, der var mærkede med 1618. Den er bleven ombygget flere gange, sidst i begyndelsen halvtredserne i forrige århundrede. Selv om Oksbøl præstegård ikke hørte til de smukkeste præstegårde, har den dog, som alle vore gamle præstegårde et eget præg af svundne tider, og det er med vemod, man ser dem synke i grus. For et par år siden nedbrændte, som man vil mindes, Nordborg præstegård.

Voksende utryghed!

De mange brande i Oksbøl by i den senere tid har selvfølgelig skabt en stærk uro blandt befolkningen. Dette er den tredje brand i byen siden den 11. november. Da brændte en gårdejer H. Grau tilhørende lade. Den 18. december brændte en lade hos gårdejer Jørgen Thomsen, og nu præstegården. Det er ikke så mærkeligt at folk er bleven ængstelige.

Ingen sover roligt om natten, og tanken: ”Hvem ved, når det brænder over hovedet på mig” ligger i alles sind. Man taler, som det går under slige forhold, mand og mand imellem om, hvis ejendom, der nu står for tur. Præstegården nævntes allerede for længere tid siden. Det er også de gamle stråtækkede huse, der synes at være udset. En enkelt gårdmand har bestilt ildfast tag til alle sine bygninger. Politiet er naturligvis i virksomhed, men ønsket om, at der snart må blive taget fat med virksommere midler (belønninger for pågribelsen, ansættelse af hemmelige opdagere osv.) er almindeligt.

1919       Pastor Heinrich Eduard Andreas Asmussen døde d. 12. april 1919 i en alder af kun 55 år. Hans hustru Tony Sørine Marie Asmussen fraflyttede præstegården på et ikke kendt tidspunkt og flyttede et andet sted hen i Oksbøl, hvor hun boede ved den første folketælling, efter den tyske tid, der fandt sted d. 1. februar 1921 sammen med sin datter Doris Asmussen. Herefter må de være fraflyttet sognet.

 

1920       Siden pastor Heinrich Eduard Andreas Asmussens død i april 1919 havde Oksbøl kirke ingen ny præst før i 1920 hvor embedet blev overtaget af den danske præst, pastor Nikolaj Blichfeldt, der kom fra et embede ved Rubjerg Kirke ved Ulstrup i Hjørring amt i Vendsyssel.

Nikolaj Blichfeldt var født d. 12. marts 1880 i Randers, og han var gift med Karen Helene Lerche der var født d. 1. december 1884, ligeledes i Randers.

Med sig fra Rubjerg havde Karen Helene og Nikolaj Blichfeldt deres 3 børn:

 • Kjeld Harald Blichfeldt, født d. 18. marts 1915 i Rubjerg, død d. 17. september 1933.
 • Erik Vendelbo Blichfeldt, født d. 3. april 1916 i Rubjerg.
 • Kirsten Blichfeldt, født d. 4. september 1919 i Rubjerg.
Senere fik Karen Helene og Nikolaj Blichfeldt sønnen:
 • Hans Henrik Blichfeldt, født d. 24. august 1922 i Oksbøl.


1921       Ved den første folketælling efter den tyske tid, der fandt sted d. 1. februar 1921, boede sognepræst Nikolaj Blichfeldt her på stedet sammen med sin hustru Karen Helene og deres 3 børn Kjeld Harald Blichfeldt, Erik Vendelbo Blichfeldt og Kirsten Blichfeldt. Deres tjenestepige Agnes Jensen fra Karbjerg i Hjørring amt og Anne Kirstine Nielsen fra Vittrup i Hjørring amt boede også her på præstegården.

I umiddelbar nærhed af præstegården eller på præstegården boede den tidligere præstegårdsforpagter Søren Christiansen Toft, der levede af alderdomsunderstøttelse, sammen med sin hustru Ingeborg Cathrine Toft.

 

1922       Søren Christiansen Toft døde d. 16. juni 1922 i en alder af 80½ år, og hans hustru Ingeborg Cathrine Toft døde kun 12 dage senere i en alder af 81½ år.

1922
Foto af præstegården som den så ud i 1922.


1935
1935
Foto af præstegården som den så ud i 1935.


1940
1940
Pastor Nikolaj Blichfeldt med sin hustru Karen Helene Blichfeldt.


1943       I 1943 fik pastor Blichfeldt chancen for et større embede i Nordborg, og de flyttede derfor her fra sognet. Oksbøl menighed fik derfor en ny præst ved navn Erich Petersen Alshauge. Han var født i Svenstrup d. 11. juni 1907 som Erik Petersen og som søn af gårdmand Erik Petersen og hustru Ellen f. Nielsen i Svenstrup. Kort før sin tiltrædelse var han blevet gift med lensbaronesse Sophie Magdalene Berner Schilden Holsten fra godset Langesø på Fyn. Hun var født d. 27. april 1906. Oksbøl fik nu en præstekone, der var baronesse til erstatning for en kunstmaler.

Sophie Magdalene og Erich Petersen Alshauge fik datteren:

 • Benedicte Regitze Berner Alshauge.
 • Elsebeth Alshauge.1970
1970
Pastor Eric P. Alshauge med sin hustru Sophie Magdalene.


1976
1976
Foto af præstegården som den så ud i 1976.


1977       I juni 1977 trak pastor Erich Petersen Alshauge sig tilbage og rejste sammen med sin hustru til Blegen i Sønderborg. Oksbøl sogn søgte derefter en ny præst. Det blev Ole Werth Sørensen og han og hans hustru Jytte Sørensen blev så præstegårdens næste beboere. I dette ægteskab var der 4 børn.

Ole Werth Sørensen blev født d. 26. august 1943 i København, og han fik sin cand.theol. eksamen i 1977 og d. 15. december 1977 blev han ordineret i Haderslev Domkirke.

 

1978       Ole Werth Sørensen tiltrådte embedet ved Oksbøl Kirke d. 1. januar 1978 og han blev indsat som præst d. 8. januar 1978.

 

1987       Omkring 1987/1988 fraflyttede Jytte Sørensen præstegården og Ole Werth Sørensen boede så derefter alene indtil en ny Jytte Sørensen flyttede ind i præstegården i sommeren 1990 og blev gift med hende.2000
2000
Foto af præstegården som den så ud i 2000.


2006       Pastor emeritus Erich Petersen Alshauge døde i Ølgod på sin 99 års fødselsdag d. 11. juni 2006.

 

2013       Ole Werth Sørensen fraflyttede præstegården og flyttede til Sønderborg. Han overgik som pastor emeritus og holdt sin afskedsgudstjeneste i Oksbøl kirke søndag d. 1. september 2013.

Der blev herefter igangsat en stor og gennemgribende renovation, hvor alle nu forbudte plader på væggene blev skiftet ud, nye gipsplader over alt, varme i gulvet i forhal og køkken, nyt køkken og gæstetoilet, nyt præstekontor og toilet med egen indgang efter de nye regler, og nyt tag på hele huset. Efter renoveringen var der åbent hus søndag d. 1. december 2013 så sognets beboere kunne se hvad den 3 millioner kroner dyre ombygning var blevet til.

En ny præst Camilla Synøve Hansen blev indsat i embedet ved en gudstjeneste i Nordborg kirke d. 8. december 2013 om formiddagen og i Oksbøl kirke den samme dag om eftermiddagen. Hun skal således fungere sammen med den nye præst i Nordborg Sophie Juel, idet Nordborg sogn og Oksbøl sogn var blevet sammenlagt som et pastorat.

 

2017       Camilla Synøve Lauridsen, fraflyttede embedet i Oksbøl og rejste til Midtjylland efter sin sidste gudstjeneste i Oksbøl-Nordborg pastorat d. 26. marts 2017, og igen stod Oksbøl uden præst.

En ny præst blev ansat og hun tog bolig i præstegården. Det var sognepræst Hanne Lund, der var ansat i Sandby og Branderslev sogne på Lolland, og hun skulle tiltræde her pr. 1. juli 2017 som præst ved Nordborg og Oksbøl pastorat. Ved gudstjenesten d. 25. juni 2017 blev Hanne Lund indsat i embedet. Hun er barnefødt i Broballe som datter af tidligere gårdejer Jens Nicolai Lund og hustru Marie f. Steffensen ”Elkjærgaard”, Lusigvej 16 Broballe.


2018       Hanne Lund kunne ikke forliges med udfaldet af den nye struktur omkring fordelingen af konfirmandundervisningen og sagde dermed sin stilling op i marts 2018 for at rejse tilbage til Lolland til fratrædelse pr. 1. juli 2018. Atter engang måtte man ud at søge en ny præst i Oksbøl.
  

Det blev den ny uddannede Sophie-Lønne Reil Hundebøl som blev ordineret i Haderslev Domkirke d. 21. august 2018 og indsat i embedet i Nordborg og Oksbøl pastorat d. 9. september 2018, der fremover sammen med Heidi Sørensen Freund skulle bestride dette embede. Hun tilflyttede præsteboligen i august 2018.

til top
Ajourført august 2018
www.jessenb.dk