Parcelsted nr. 3

Stamparcellen "Hjortspringgaard"

Nordborgvej 149

Matrikel nr. 35 af Stevning ejerlav.

3
3


Hartspring (Hjortspring) var tidligere det gamle Melwithgaard (Melletgaard), en befæstet borg omgivet af en bred grav, som i reformations tiden var kongeligt eje. Hovedparcellen og dermed nuværende Hjortspringgaard ligger således på den gamle borgplads.

 

1340       Hertug Valdemar blev ejer af gården.

 

1345       Ridder Marquard Rolstorp tog gården i pant for 600 mark sø1v

 

1375       Hertug Valdemar blev igen ejer.

 

1431       Claus von Koden overtog gården og byen Melved for 200 mark Lybsk.

 

1435       Iver Reventlow blev ejer i 1435.

 

1435       Gården blev afstået til Benedict Sehested. Han blev gift med Karen Holk fra Rønhave. De fik børnene Ditlev, Bertram, Reiner og Anna. Ingen af sønnerne fik 1ov at følge faderen i lenet. (Gården skulle på den tid tjene kongen med 2 væbnede ryttere. På den tid opføres 8 gårde i Melved.)

 

1542       Paul Magnussen, Blansgård overtog lenet efter Sehested, som belønning for at have haft opsyn med kong Chr. II på Sønderborg Slot. Paul Magnussen døde i 1596. I året 1584 hed det sig, at sønnen Otto Magnussen skulle overtage lenet efter sin far, men dette gjorde Hertug Hans indsigelse imod og forsøgte selv at erhverve gården, men dette lykkes først i år 1596.

 

1596       Hertug Hans den Yngre af Sønderborg overtog Hjortspring og nedlagde Melved by (dvs. han lod alle bønderne jage fra gårdene og lagde jorden ind under Hjortspring). Melveds beboere blev flyttet til det såkaldte "Ny Kåd", det der i dag er Klingbjerg.

 

1622       Hertug Hans døde og Hjortspring overgik ti1 den Nordborgske linje under Hertug Joakim Frederik.

 

1669       Hertug Frederik og dennes søn Hertug Hans Bugislaus gik konkurs, og godset kom ind under kronen.

 

1671       Kronen overdrog Hjortspring og de andre nordalsiske godser ti1 Hertug Joakim Ernst af Pløn.

 

1700       Hertug Frederik Carl af Nordborg blev ejer af Hjortspring, og Statius Plagge blev forpagter i årene 1707 til 1719.

 

1719       Fra 1719 til 1725 blev forpagtningen af Hjortspringgård delt mellem Chr. Kåd fra Sønderborg og tidligere køkkenskriver og senere husfoged Peter Madsen på Østerholm.

 

1722       Den danske krone med Kong Frederik IV overtog godset og det forblev dermed kongeligt kammergods indtil udparcelleringen i 1771.

 

1725       I 1725 blev Hans Chr. Jessen kongelig forvalter af Hjortspring samt af Østerholm, men han forsvinder i 1732 pga. uregelmæssigheder i regnskaberne.

 

1732       Amtsskriver i Aabenraa Frederik Riis overtager derefter Hjortspring i forpagtning og efter hans død i 1735 efterfølges han som forpagter af sine kautionister, der ansætter Rathge Lorenzen som underforpagter.

 

1738       I l738 blev Rathge Lorenzen forfremmet til forpagter, hvilket han var frem til 1744.

 

1744       Jørgen Petersen blev forvalter her på stedet i 1744. Han var født i 1706 som søn af Peder Jørgensen Hollænder på Nordborg ladegaard, og han var som forpagter på ladegården ved slottet blevet gift med kongelig dispensation derhjemme i huset d. 11. september 1739 med den omkring 14 år yngre Charlotte Juliane Pedersen, der var døbt d. 4. februar 1720 i Nordborg kirke som datter af Lorentz Pedersen i Nordborg.

Charlotte Juliane og Jørgen Petersen havde ifølge forskellige andre skrifter fået en søn ved navn Peter Petersen: Han skulle være født på Ærø d. 21 juni 1736, men han er ikke fundet i nogen af Ærøs 8 sogne. Det ser også underligt ud at han skulle være født i 1736 når de som ovenfor nævnt er gift i 1739. Fakta er dog at Charlotte Juliane og Jørgen Petersen søn Peter på ca. 10 år druknede i Nordborg sø d. 3. august 1747. Ifølge kirkebogen fra Nordborg 1742-1776 opslag 97 gik denne dreng i skole i Nordborg og én på slottet havde tilladt drengen at ride en blind hest ned til vandet hvor han så er faldet i vandet og druknet.

Ellers havde Charlotte Juliane og Jørgen Petersen inden de kom her til fået børnene:

 • Lorentz Pedersen, døbt d. 10. januar 1741 i Nordborg.
 • Jørgen Pedersen, døbt d. 11. januar 1743 i Nordborg, død og begravet d. 2. juli 1749.
Efter at Charlotte Juliane og Jørgen Petersen kom her til stedet fik de børnene:
 • Frederik Jacob Pedersen, døbt d. 30. november 1746.
 • Anna Petersen, døbt d. 16. juli 1749. (senere her)

1752       Forvalter Jørgen Petersen på Hjortspringgård døde i en alder af kun 46 år og han blev derefter begravet på Svenstrup kirkegård d. 4. september 1752. Enkefru Charlotte Juliane Petersen fortsatte forpagtningen af Hjortspring indtil 1762. Herefter fraflyttede hun og flyttede til Nordborg, hvor hun døde d. 11. januar 1799 i en alder af 79 år efter at have levet som enke i 46½ år.

 

1762       Charlotte Juliane Petersens forpagtningen ophørte, og i stedet for blev Mathias Johannes Vogelsang den nye forpagter. Han var født i 1732 i Helved i Notmark sogn som søn af kådner Johan Diderichsen Vogelsang og hustru Maria Matthies datter i Helved. Han var blevet gift med den omkring 9 år yngre Margrethe With, der var født i Asserballe præstegård og døbt d. 10. august 1741 som datter af præst Morten Reenberg With og hustru Mette Hansen.

Margrethe og Mathias Johannes Vogelsang fik børnene:

 • Mette Marie Vogelsang, døbt d. 27. august 1762, død og begravet d. 17. september 1762.
 • Tvilling, født d. 27. august 1762, død og begravet d. 27. august 1762.
 • Martin Vogelsang, døbt d. 21. august 1763. (senere Solbjerggaard)
 • Johan Christian Vogelsang, døbt d. 4. marts 1765.
 • Mette Marie Vogelsang, født 11. februar 1767.
 • Mathias Pedersen Vogelsang, døbt d. 11. november 1768.
 • Anne Margrethe Vogelsang, døbt d. 4. oktober 1770, død og begravet d. 21. november 1770.
 • Petronelle Vogelsang, døbt d. 17. december 1771. død og begravet d. 30. januar 1773.
 • Anne Charlotte Vogelsang, døbt d. 28. januar 1774, død og begravet d. 23. april 1774.
 • Anne Margrethe Vogelsang, født d. 9. december 1778.

1771       I 1771 blev Hjortspring udparcelleret, og det skete på tingstedet i Egen kro den 26. august 1771. (De første udparcellering fandt sted på Kegnæs i 1765, og her fra Nordals blev Mjelsgård udparcelleret 1767, mens Østerholm blev det i 1768.)

Af den samlede størrelse på 582 tønder og 5 skæppe land, blev de 151 tønder land udlagt til indhegnet fredskov, som regeringen forbeholdt sig, og 41 tønder land blev anvendt til at forsyne kådnere og inderster med det fornødne land. De øvrige 390 tønder og 5 skæppe land, blev inddelt i 21 parceller af forskellig størrelse, hvoraf den største udgjorde 70 tønder og som blev stedet her.

Ved udparcelleringen af stamparcellen her var der bud fra forvalter Mathias Johannes Vogelsang og Jørgen Thomsen, men han stoppede da han syntes at prisen efterhånden blev for høj. Det resulterede i at Jørgen Thomsen blev ejer af stedet her. Dette mente Mathias Johannes Vogelsang at han ikke kunne klare, men så kunne han jo altid overtage Hjortspringgård derefter til den tid. Mathias Johannes Vogelsang købte derefter parcellerne 5, 10, 11, 12 og 13 der blev til "Solbjerggaard"

Det kom dog ikke til at gå som Mathias Johannes Vogelsang havde forestillet sig, idet Jørgen Thomsen giftede sig i Nordborg kirke d. 21. februar 1772 med den tidligere forvalter og nu afdøde Jørgen Petersens datter Anna Petersen (*1749), og dermed via hendes mor Charlotte Juliane Petersen fik han midler og økonomi nok til at kunne beholde ejendommen her.

Jørgen Thomsen var født i 1736 og efter sigende skulle han være fra Fynshav. Han havde i flere år været gartner hos Grev Ahlefelt på Langeland inden han igen kom tilbage til Als. (hvorvidt dette er rigtigt vides ikke, idet det ikke er fundet)

Anna og Jørgen Thomsen fik børnene:

 • Charlotte Juliane Thomsen, døbt d. 23. december 1772.
 • Thomas Thomsen, døbt d. 14. maj 1775, (han overtog stedet)
 • Jørgen Thomsen, døbt d. 16. oktober 1777.
 • Jes Thomsen, døbt d. 25. februar 1780.
 • Marie Thomsen, døbt d. 24. juli 1782.


1803       Ved folketællingen d. 13. februar 1803 boede parcellist Jørgen Thomsen her på stedet sammen med sin hustru Anna Petersen og deres 3 børn Charlotte Juliane Thomsen, Thomas Thomsen og Marie Thomsen. Tjenestefolkene Jürgen Christensen Bonde, Claus Johannsen Seising, Claus Christensen, Jürgen Hansen, Hans Petersen, Christen Petersen, Anne Christine Jessen, Anna Jensen, Marie Christine Petersen og Anne Margarethe Christensen boede også her på gården.

 

1810       Sønnen Thomas Thomsen (*1775) overtog ejendommen i 1810, og hans mor og far Anna og Jørgen Thomsen gik derefter på aftægt.

Thomas Thomsen var blevet gift hjemme på Hjortspring d. 10. april 1807 efter kongelig bevilling af 31. marts 1807 med den 8 år yngre jomfru Cathrine Magdalene Andersen på Solbjerggaard. Hun var født d. 6. oktober 1783 som datter af nu afdøde Hr. Jørgen Andersen Kegnæsgaard, og døbt i Lysabild kirke. Ved folketællingen d. 13. februar 1803 boede hun hos parcellist Martin Vogelsang og hustru Anne Caroline Charlotte Amalie Drescher på "Solbjerggård", der havde hende på kost.

Cathrine Magdalene og Thomas Thomsen fik børnene:

 • Jørgen Thomsen, født d. 22. januar 1808.
 • Anna Thomsen, født d. 31. oktober 1809.
 • Magdalene Thomsen, født d. 14. september 1811, død d. 6. januar 1812.
 • Alexander Thomsen, født d. 10. november 1812. (han overtog stedet)


1812       Thomas Thomsens hustru madame Cathrine Magdalene Thomsen døde i en alder af kun 29 år d. 10. november 1812 kun 4 timer efter fødslen af sønnen Alexander, og Thomas Thomsen sad derefter tilbage som enkemand.

 

1813       Thomas Thomsen havde fundet sig en ny livsledsager, og han blev derfor gift igen i Augustenborg Slotskirke d. 2. maj 1813 med den godt 1 år ældre Anna Kirstine Knudsen der var født d. 2. februar 1794 i Ketting som datter af kromand Knud Knudsen og hustru Marie Elisabeth Thomsen i Ketting.

Anna Kirstine og Thomas Thomsen fik børnene:

 • Knud Peter Thomsen, født d. 12. oktober 1814, død d. 20. maj 1819.
 • Catherine Magdalene Thomsen, født d. 29. oktober 1816.
 • Thomas Thomsen, født d. 18. juni 1818.
 • Knud Peter Thomsen, født d. 21. august 1821.
 • Jacob Thomsen, født d. 13. september 1823.
 • Jes Thomsen, født d. 7. september 1827.


1814       Thomas Thomsens far, stamparcellens tidligere ejer, Jørgen Thomsen (*1736), døde i aftægten d. 15. juni 1814 i en alder af 78 år af alderdom og brystsvaghed, og hans mor Anna Petersen sad derefter tilbage som enke.

 

1835       Thomas Thomsen døde d. 3. januar 1835 af brystsvaghed og tæring i en alder af kun 60 år, og hans hustru Anna Kirstine Knudsen sad derefter tilbage som enke.

Anna Kirstine Knudsen overtog herefter ejerskabet af stamparcellen Hjortspring.

 

1837       Anna Kirstine Knudsens svigermor Anna Petersen døde i aftægten d. 24. maj 1837 i en alder af 88 år, efter at have levet som enke i 23 år. Præsten noterede at hun af natur var begavet med en sund sjæl i et sundt legeme, men at hun døde af skrøbelighed og alderdom.

 

1840       Ved folketællingen d. 1. februar 1840 boede parcelbesidder og enkefru Anna Kirstine Knudsen her på Hjortspring gård sammen med sin stedsøn Alexander Thomsen og sine børn Catherine Magdalene Thomsen, Thomas Thomsen, Knud Peter Thomsen, Jacob Thomsen, og Jes Thomsen. Tjenestefolkene Dorothea Charlotte Kirstine Biehl, Christian Jørgensen Skov, Christian Christensen, Hans Christensen Bonde, Hans Christensen Mosbøll, Mathias Andreas Nielsen, Jørgen Christensen, Margrethe Møller, Friederika Petersen, Kirsten Hansen og Elsebeth Nissen boede også her på ejendommen. I aftægten boede den ugifte Charlotte Juliane Thomsen sammen med sin tjenestepige Dorothea Christine Steffensen.

 

1845       Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede parcelbesider og enkefru Anna Kirstine Knudsen her på Hjortspring gård sammen med sin stedsøn Alexander Thomsen. Tjenestekarlene Hans Christensen fra Morsbüll, Hans Christensen fra Trandsbüll, Niels Christensen fra Hallum, Hans Hansen fra Nordborg, Christian Skov fra Himmark, Jørgen Torrel fra Østerholm samt tjenestepigerne Elisabeth Nissen fra Oesbek, Anne Christiansen fra Stevning, Anne Marie Jörgensen fra Dyndved, Anne Katrine Chrestensen fra Sjellerup og Elenore Petersen fra Sjellerup boede også her på stamparcellen. I ejendommens aftægt boede den ugifte Charlotte Juliane Thomsen fortsat sammen med sin tjenestepige Dorothea Christine Hansen fra Himmark.

 

1846       Charlotte Juliane Thomsen, der var blind, døde i aftægten d. 27. september 1846 i en alder af 74 år.

 

1848       Sønnen Alexander Thomsen (*1812) overtog stamparcellen Hjortspring i 1848 efter sin stedmor Anna Kirstine Knudsen. Han blev gift i Ketting kirke d. 14. juni 1848 med den 14½ år yngre Cathrine Elisabeth Margrethe f. Carstens, der var født d. 16. juni 1827 i Augustenborg som datter af apoteker Hans Carstens og hustru Johanne Patronella f. Witzke i Augustenborg.

Cathrine Elisabeth Margrethe og Alexander Thomsen fik børnene:

 • Thomas Peter Frederik Thomsen, født d. 16. maj 1849, død d. 21. april 1852.
 • Hans Carsten Thomsen, f. d. 25. januar 1851.
 • Johannes Thomsen, født d. 14. marts 1853. (han overtog stedet)
 • Cathrine Magdalene Jørgine Thomsen, født d. 5. september 1854.
 • Theodor Heinrich Thomas Peter Thomsen, født d. 10. juli 1857.
 • Alexander Thomsen, født d. 24. oktober 1859.
 • Carl Jacob Thomsen, født d. 4. oktober 1861.
 • Johanne Caroline Mathilde Henriette Thomsen, født d. 8. januar 1864.
 • Thomas Jørgen Thomsen, født d. 8. oktober 1866.


1855       Ved folketællingen d. 1. februar 1855 boede gårdbesidder Alexander Thomsen her på stedet sammen med hustru Cathrine Elisabeth Margrethe og deres 3 børn Hans Carsten Thomsen, Johannes Thomsen og Cathrine Magdalene Jørgine Thomsen. Deres husjomfru, barnepige, tjenestepiger og tjenestekarle og landbrugslærling boede også her på stedet.

 

1859       Alexander Thomsens stedmor Anna Kirstine Knudsen (*1794) døde d. 17. april 1859 i Augustenborg i en alder af 65 år, efter at have levet som enke i 24 år.

 

1860       Ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede gårdmand Alexander Thomsen her på stedet sammen med sin hustru Cathrine Elisabeth Margrethe og deres 5 børn Hans Carsten Thomsen, Johannes Thomsen, Cathrine Magdalene Jørgine Thomsen, Theodor Heinrich Thomas Peter Thomsen og Alexander Thomsen. Deres husjomfru Christiane Margrethe Hansen og deres mejerske Maria Amalie Johanne Moos samt tjenestepigerne Anna Maria Nicoline Jørgensen, Anna Cathrine Bang, Marie Kjerstine Spiggers og Dorothea Kjerstine Smeds boede der også, samt tjenestekarlene Jacob Dominicussen, Hans Hansen, Hans Petersen, Hans Peter Hansen, Hans Willesen, Jacob Jacobsen og Christen Nielsen.

 

1880       Alexander Thomsen (*1812) døde d. 24. februar 1880 i en alder af godt 67 år af brystsyge og lungebetændelse, og hans hustru Cathrine Elisabeth Margrethe sad derefter tilbage som enke.

 

1883       Enkefru Cathrine Elisabeth Margrethe Thomsen blev indskrevet i den preussiske grundbog d. 31. december 1883, efter den gældende preussiske lov af 27. maj 1873, som ejer samen med sine børn Hans Carsten Thomsen, Johannes Thomsen, Cathrine Magdalene Jørgine Thomsen, Theodor Heinrich Thomas Peter Thomsen, Alexander Thomsen, Carl Jacob Thomsen, Johanne Caroline Mathilde Henriette Thomsen og Thomas Jørgen Thomsen.

 

1889       Den 26. februar 1889 blev sønnen Johannes Thomsen indskrevet i den preussiske grundbog som gårdbesidder på "Hirschsprung". Efter sigende levede familien Thomsen over evne således at de blev nødt til at sælge gården.

 

1890       Efter at have overtaget stedet d. 3. november 1890 blev enkefru Anna Ida Jürgensen f. Karberg fra Bosager indskrevet i den preussiske grundbog som ejer. Hun var født d. 3. august 1836 i Sønderborg som datter af storskibsreder og købmand på Bosager Christian Karberg og hustru Nicoline Johanne Margrethe Petersen. Hun var blevet gift d. 20. oktober 1860 med Ketel Boetius Jürgensen, der var født d. 14. juni 1835 i Sønderborg, men som var død d. 11. december 1887 i Schleswig-Holsten.

Anna Ida Jürgensen og Ketil Boetius Jürgensen havde sønnen:
 • Christian Karberg Jürgensen, der var født d. 19. juli 1861 i Viuf sogn, Brusk herred, Vejle amt.

 

Anna Ida Jürgensen

Anna Ida Jürgensen

 
Anna Ida Jürgensen købte ikke gården til sig selv, men til sin søn Christian Karberg Jürgensen og svigerdatter Ane Marie Cathrine Olsen. Hun var født d. 17. august 1868 i Sct. Johannes sogn i København som datter af Ole Peter Olesen og hustru Therese Charlotte Mellentin. De var blevet gift i Ulkebøl kirke d. 10. maj 1889, og de havde boet her på Hjortspring fra omkring 1891.

Ane Marie Cathrine Olsen og Christian Karberg Jürgensen fik børnene:
 • Ida Therese Karberg Jürgensen, født 26. februar 1890 i Serup, Hids Herred, Viborg amt.
 • Ellen Marie Karberg Jürgensen, født 3. januar 1896 på Hjortspring.
 • Inger Karberg Jürgensen, født 23. juni 1907 i Værløse sogn, Smørum Herred, Københavns amt.

 

Christian Karberg Jürgensen
Ane Marie Christine Olsen
Christian Karberg JürgensenAne Marie Cathrine Olsen
  

Anna Ida Jürgensen overdrog ifølge et gavebrev af 20. juli 1898 ejendommen til sønnen Christian Karberg Jürgensen.

 

Oversættelse

GAVEPAGT

Herved gøres vitterligt, at enke Anna Ida rgensen til Bosager ved Sønderborg og dennes søn, gårdforpagter Christian Karberg Jürgensen til Hirschsprung, velbetænkt har aftalt og i dag fuldbyrdet nedenstående gavepagt.

1.
Jeg enke Anna Ida rgensen, født Karberg, skænker og overlader hermed det mig tilhørende, i Hirschsprung Kommune, Stevning, beliggende, i grundbogen for Stevning bind I side 35 indførte, som artikel 35 i grundskatmatrikulen værende parcelsted kaldet "Hirschsprung" med alt tilbehør, særlig levende og dødt inventar, med alle rettigheder og privilegier, men også afgifter, byrder og kæremål til min førnævnte søn, gårdforpagter Christian Karberg Jürgensen således, at denne min søn skal kunne råde over stedet e.p. som uindskrænket ejermand.

2.
Jeg gårdforpagter Christian Karberg Jürgensen modtager med tak den fornævnte gave af min moder og betragter, efter at overgivelsen i går har fundet sted, de på parcelstedet hvilende prioriteter og byrder som mine egne gældsforpligtelser.

3.

Omkostningerne i forbindelse med denne pagt incl. stempel samt indførelsen i grundbogen bærer gave modtageren alene. Værdien af ejendommen anslås til 136.000 M.

Til dokumentation herfor har kontrahenterne med bindende kraft for sig selv og deres arvinger egenhændig underskrevet foranstående gavepagt og ladet deres underskrifter notarielt bekfte.

ledes sket, Sønderborg den 20. juli 1898.

Anna Ida rgensen
Christian Karberg rgensen

Ovenstående underskrifter af enken Anna Ida Jürgensen til Bosager ved Sønderborg og gårdforpagter Christian Karberg Jürgensen til Hirschsprung bekræfter jeg i henhold til den for mig foretagne fremstilling.

Sønderborg, den 20. juli 1898

Jürgen Lorenz Jacobsen

Kongelig notar

Not.Reg.nr.169 for 1898
 

1900       Christian Karberg Jürgensen solgte gården i 1900 til Andreas Christensen Krenzen d. 9. oktober 1900 og han blev således indskrevet i den preussiske grundbog d. 15. oktober 1900 som stedets nye ejer.

Flensborg Avis skriver i en notits d. 16. maj 1900, at Gårdejer Jürgensen på Hjortspring har købt afdøde skolelærer Clausens hus på Løjtertoft i Nordborg af arvingerne for 4675 Mark. (Løjtertoft 12). Omkring 1904 flyttede familien til Vordingborg.

Den nye ejer Andreas Christensen Krenzen var født i Ullerup mark i Ullerup sogn d. 18. december 1874 som søn af gårdejer Christen Christensen og hustru Anna Maria f. Petersen, og han var blevet gift på et ikke kendt tidspunkt med Marga Ida Frederikke f. Puck der var født d. 16. februar 1900 i Grube sogn Oldenborg.

Marga Ida Frederikke og Andreas Christensen Krenzen fik børnene:

 • Knud Krenzen, født d. 8. februar 1921.
 • Karen Margrethe Krenzen, født d. 26. januar 1922.
 • Karl Kristian Krenzen, født d. 9. januar 1923.
 • Anne Marie Krenzen, født d. 11. september 1924.
 • Preben Heinrich Krenzen, født d. 1. marts 1926. (han overtog stedet)
 • Ilse Krenzen, født d. 12. juli 1927.
 • Ellen Krenzen, født d. 18. november 1929.


1909       Ejendommens tidligere ejer enkefru Cathrine Elisabeth Margrethe f. Carstens (*1827), der var flyttet til Augustenborg, døde i Augustenborg d. 29. maj 1909 i en alder af 82 år, og hun blev begravet på Svenstrup kirkegård d. 2. juni 1909.

 

1921       Ved den første folketælling efter den tyske tid der fandt sted d. 1. februar 1921 boede landmand Andreas Krenzen her på stedet sammen med sin hustru Marga Ida Frederikke Krenzen. Tjenestefolkene Boy Feijl fra Øst Steinbek, Emil Merlin fra Rusland, Ludolph Grossmann fra Risum i Tønder amt, Christian Lorenzen fra Risum, Johan F. Jessen fra Adsbøl sogn, Rasmus Hansen fra Egen sogn, Margrethe Petersen fra Ladelund sogn og Alma Finnern fra Neumynster boede også her på gården.

 

1925       Ved folketællingen d. 5. november 1925 boede landmand Andreas Krenzen her på ejendommen sammen med sin hustru Marga Ida Frederikke Puck og deres 4 børn Knud Krenzen, Karen Margrethe Krenzen, Karl Kristian Krenzen og Anne Marie Krenzen. Deres tjenestekarle August Kloth fra Stepping ved Haderslev, Christian Jessen fra Torupskov, Christian Nicolai Hansen fra Ullerup og Fredrich Johan Jessen fra Adsbøl samt tjenestepigerne Helene Jørgensen fra Østerby ved Flensborg, Margrethe Jespersen fra Sjellerup og Louise Nielsen fra Broager boede også her på ejendommen.

 

1930       Ved folketællingen d. 5. november 1930 boede landmand Andreas Krenzen fortsat her på stedet sammen med sin hustru Marga Ida Frederikke Krenzen og deres 7 børn Knud Krenzen, Karen Margrethe Krenzen, Karl Kristian Krenzen, Anne Marie Krenzen, Preben Heinrich Krenzen, Ilse Krenzen og Ellen Krenzen. Tjenestefolkene Hansine Louise Calloe fra Øster Løgum, Ellen Petersen Schmidt fra Havnbjerg, Jes Ohlsen fra Egen, Heinrich Fritze fra Gammelgård ved Ketting og Jes Hansen Stolberg fra Hyrup ved Bevtoft boede desuden også her på stedet.

 

1947       Gårdejer Andreas Krenzen døde d. 15. maj 1947 i en alder af 72 år, og hans hustru Marga Ida Frederikke Krenzen sad derefter tilbage som enke.

 

1952       En skifteattest blev tinglyst d. 17. juni 1952 og den gav enkefru Marga Ida Frederikke Krenzen f. Puck ejerskab af ejendommen i et uskiftet bo hvilket efterfølgende blev indskrevet i grundbogen.

 

1953       Marga Ida Frederikke Krenzen overlod ejendommen til sin søn Preben Heinrich Krenzen (*1926) for en købesum på 148.748,16 kr. plus aftægt, og dette blev derefter tinglyst d. 10. august 1953 og indskrevet i grundbogen.

Preben Heinrich Krenzen var blevet gift i Egen kirke d. 9. juli 1952 med Ellen Emilie Deichgræber, der var født d. 20. februar 1932 som datter af gårdejer Wilhelm Deichgræber og hustru Sigrid Møldrup i Sjellerup.

Ellen og Preben Heinrich Krenzen fik børnene:

 • Marga Krenzen.
 • Knud Krenzen.
 • Ellen Bodil Krenzen.
 • Erik Andreas Krenzen.
 • Kresten Krenzen. (han overtog stedet)

1988       Efter sigende døde Marga Ida Frederikke Krenzen i 1988.

 

1990       Den 15. november 1990 nedbrændte den store 1ade, og det gav anledning ti1 at flytte avlsbygningerne og bygge nye ude bagved voldgraven.parcel 3 ukendt årstal

Luftfoto af Hjortspringgård parcelsted nr. 3 (foto fra ukendt årstal)


ukendt årstal

Stuehuset til Hjortspringgård (foto fra ukendt årstal)

1992       Preben Heinrich Krenzen overlod ejendommen til sin yngste søn Kresten Krenzen for en købesum på 4.565.000 kr. og d. 31. januar 1992 blev der udstedt et skøde på dette.

Kresten Krenzen er gift med Hanne f. Jørgensen.

Hanne og Kresten Krenzen fik børnene:

 • Nicolai Krenzen.
 • Johannes Krenzen.
 • Asmus Krenzen.


2014       Ejendommen ejes og bebos fortsat af Kresten Krenzen og hustru.

 

til top
Ajourført februar 2016
www.jessenb.dk