Parcelsted nr. 5, 10, 11 og 12

"Solbjerggaard"

Solbjerggård 1
(tidl. Nordborgvej 141)

Matrikel nr. 21 af Stevning ejerlav.

5 mm
5mm

Stedet indeholder desuden en lang række matrikelnumre
i både Stevning og Svenstrup ejerlav.

 

1771       Ved udparcelleringen af Hjortspring i 1771 købte Mathias Johannes Vogelsang parcellerne nr. 5, 10, 11 og 12. Han ville gerne have haft hovedparcellen men den blev ham for dyr, så det blev til disse 5 parceller i stedet for. Betingelsen ved købet var at der skulle bygges på hver parcel, så Matthias Johannes Vogelsang placerede derfor en bygning i hvert af hjørnerne, der stødte sammen, således at bygningerne alligevel blev samlet.

Matthias Johannes Vogelsang var født i 1732 i Helved i Notmark sogn som søn af kådner Johan Diderichsen Vogelsang og hustru Maria Matthies datter i Helved, og han var blevet gift med den omkring 9 år yngre Margrethe With, der var født i Asserballe præstegård og døbt d. 10. august 1741 som datter af præst Morten Reenberg With og hustru Mette Hansen.

Matthias Johannes Vogelsang havde været forpagter af Hjortspringgård fra 1762 til udparcelleringen i 1771.

Margrethe og Mathias Johannes Vogelsang fik børnene:

 • Mette Marie Vogelsang, døbt d. 27. august 1762, død og begravet d. 17. september 1762.
 • Tvilling, født d. 27. august 1762, død og begravet d. 27. august 1762.
 • Martin Vogelsang, døbt d. 21. august 1763. (han overtog stedet)
 • Johan Christian Vogelsang, døbt d. 4. marts 1765.
 • Mette Marie Vogelsang, født 11. februar 1767.
 • Mathias Pedersen Vogelsang, døbt d. 11. november 1768.
 • Anne Margrethe Vogelsang, døbt d. 4. oktober 1770, død og begravet d. 21. november 1770.
 • Petronelle Vogelsang, døbt d. 17. december 1771. død og begravet d. 30. januar 1773.
 • Anne Charlotte Vogelsang, døbt d. 28. januar 1774, død og begravet d. 23. april 1774.
 • Anne Margrethe Vogelsang, født d. 9. december 1778.


1784       Matthias Johannes Vogelsangs hustru Margrethe With døde d. 9. december 1784 i en alder af kun 43 år, og han sad derefter tilbage som enkemand.

 

1786       Matthias Johannes Vogelsang havde fundet sig en ny livsledsager, og han var blevet forlovet med jomfru Vibeke Charlotte Tostrup, der var født d. 20. maj 1754 som datter af provst Matthias Tostrup og hustru madam Petronelle Testrup, f. Øegaard i Svenstrup. men hun døde i en alder af kun 32 år og blev derefter begravet på Svenstrup kirkegård d. 24. januar 1786.

 

1790       Mathias Johannes Vogelsang døde på "Solbjerggaard" i en alder af kun 58 år, og han blev derefter begravet på Svenstrup kirkegård d. 14. maj 1790, efter at have levet som enkemand i knap 5½ år.

Sønnen Martin Vogelsang (*1763) overtog parcelstedet efter sin far i 1790.

Han blev gift i Nordborg kirke d. 29. oktober 1790 med den 9 år yngre Anne Caroline Charlotte Amalie Drescher, der var døbt i Nordborg kirke d. 11. september 1772 som datter af intendant og cancelliråd Chr. Gotfred Drescher og hustru Marie Cathrine Cretschmer på Nordborg Slot.

Anne Caroline Charlotte Amalie og Martin Vogelsang fik børnene:

 • Marie Margrethe Henriette Vogelsang, født d. 22. oktober 1791, død d. 14. juni 1819.
 • Mathias Vogelsang, født d 30. november 1793, død d. 21. januar 1833.
 • Christian Gotfred Vogelsang, født d. 30. november 1793.
 • Jørgen Didrik Martin Vogelsang, født d. 5. august 1800, død d. 22. august 1843.


1803       Ved folketællingen d. 13. februar 1803 boede parcellist Martin Vogelsang her på stedet sammen med sin hustru Anne Caroline Charlotte Amalie Drescher og deres søn Jørgen Didrik Martin Vogelsang. De havde en 20-årig pige ved navn Cathrine Magdalene Andersen på kost. (Hun var født d. 6. oktober 1783 som datter af Jørgen Andersen Kegnæsgaard, og døbt i Lysabild kirke, Og hun blev senere gift med Thomas Thomsen på Hjortspringgård.) På gården boede også tjenestekarlene Jacob Matzen, Peter Paulsen, Diederich Hansen, Matthias Christensen, Peter Andersen og Lauritz Christensen samt tjenestepigerne Ellen Christensen, Kirstine Matthiesen og Maren Mattes.

 

1829       Anne Caroline Charlotte Amalie og Martin Vogelsangs søn Mathias Vogelsang (*1793) blev gift i Svenstrup kirke d. 29. maj 1829 med den 9½ år yngre jomfru Marie Cathrine Clausen, der var født d. 15. marts 1803 som datter af skibskaptajn Peter Clausen og hustru Antoinette f. Nisses i Svenstrup.

Marie Cathrine f. Clausen og Matthias Vogelsang fik børnene:

 • Martin Vogelsang, født d. 16. marts 1830. (han overtog stedet)
 • Anna Caroline Margrethe Vogelsang, født d. 11. januar 1832.


1833       Mathias Vogelsang (*1793) kom aldrig til at eje gården idet han døde af brystsvaghed d. 21. januar 1833 i en alder af kun 39 år, og hans hustru Marie Cathrine Clausen sad derefter tilbage som enke med sine 2 børn.

 

1839       Parcellist Martin Vogelsang (*1763) døde på "Solbjerggaard" d. 2. oktober 1839 efter et halvt års svaghed i en alder af 76 år, og hans hustru Anne Caroline Charlotte Amalie Vogelsang sad derefter tilbage som enke. Hun bestyrede derefter gården frem til sin død.

 

1840       Ved folketællingen d. 1. februar 1840 boede enkefru og parcelbesidder Anne Caroline Charlotte Amalie Drescher her på stedet sammen med sin søn Jørgen Didrik Martin Vogelsang og sin svigerdatter enkefru Marie Cathrine Clausen og hendes 2 børn Martin Vogelsang og Anna Caroline Margrethe Vogelsang. Så boede der også en jomfru ved navn Anna Caroline Vogelsang (27) samt deres 11 tjenestefolk Matthias Hansen Vogelsang, Claus Johannsen, Hans Hansen, Christian Adolphsen, Johann Friedrich Hansen, Hans Hansen, Jes Peter Jacobsen, Maria Cathrine Nielsen, Magdalene Sophie ___ og Anna Jørgensen.

 

1845       Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede enkefru og parcelbesidder Anne Caroline Charlotte Amalie Drescher fortsat her på stedet sammen med sin svigerdatter enkefru Marie Cathrine Clausen og hendes 2 børn Martin Vogelsang og Anna Caroline Margrethe Vogelsang. Jomfru Anna Cathrine Vogelsang fra Bommerlund boede der også samt deres 10 tjenestefolk Matthias Hansen Vogelsang fra Østerholm, Claus Johannsen fra Torup, Christian Adolphsen fra Tyskland, Jørgen Christensen fra Egen, Hans Christian Husen fra Svenstrup, Lorenz Jensen fra Frederiksgård, Johann Fred. Storm fra Frederiksgård, Anne Dorothea Hansen fra Dyndved, Anne Kirstine Jessen fra Pøl og Kirstine Hollænder fra Svenstrup.

 

1855       Ved folketællingen d. 1. februar 1855 boede enkefru og parcelbesidder Anne Caroline Charlotte Amalie Drescher stadigvæk her på stedet sammen med sin svigerdatter enkefru Marie Cathrine Clausen og hendes 2 børn Martin Vogelsang og Anna Caroline Margrethe Vogelsang. Husjomfruen Anna Caroline Vogelsang og tjenestekarlene Mathias Hansen, Iver Johansen, Hans Vrang, Peter Hansen ___, og Jacob Peter Jessen var der også. Desuden var der en dreng ved navn Christian Hansen Vogelsang og en Jørgen Hellesen. Tjenestepigerne Anna Maria Hansen, Anna Maria Sørensen og Anna Cathrine Rasmussen boede også her på stedet.

 

1856       Enkefru Anne Caroline Charlotte Amalie Vogelsang f. Drescher overlod ejendommen til sit barnebarn Martin Vogelsang (*1830) efter en kontraktprotokol af 29. august 1856, og han blev således den tredje ejer af "Solbjerggaard".

 

1858       Enkefru Anne Caroline Charlotte Amalie Vogelsang f. Drescher døde d. 14. december 1858 i en alder af godt 86 år, efter at have levet som enke i 19 år.

 

1860       Ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede ejeren af parcel "Solbjerggaard" Martin Vogelsang her på stedet sammen med sin mor Marie Cathrine Clausen, der førte hus for ham. Tjenestekarlene Lars Larsen, Jørgen Jørgensen, Christian Jørgensen, alle 3 fra Svenstrup, Claus Johannsen fra Bovrup og Peter Petersen fra Sjellerup boede også her på stedet. De havde også er røgter ved navn Laust Jessen fra Haderslev og en røgter ved navn Jacob Jørgensen Pøhler fra Almsted samt tjenestepigerne Anna Kirstine Jørgensen fra Sjellerup, Maren Jørgensen fra Oksbøl, Marie Margrethe Ebbesen fra Svenstrup og Anna Maria Hansen fra Torup boende her på ejendommen.

 

1876       Martin Vogelsangs mor enkefru Marie Cathrine Clausen døde d. 21. september 1876 i en alder af 73½ år, og han sad derefter ugift tilbage på gården.

 

1902       Der fortælles at en eftermiddag i 1902 rullede der en lukket vogn op foran hovedtrappen til "Solbjergaard". Martin Vogelsang kom ud på trappen for at se, hvem det kunne være. En ældre herre åbnede døren i vognen og spurgte: "Er e' stej til salg?" (er stedet til salg). En lidt forvirret Martin Vogelsang svarede ja, og manden fortsatte: "Hvad koster det?" og Martin Vogelsang svarede "1000 mark pr. tønde land". "Godt e 'stej er mit", svarer herren fra vognen, som var forpagter Hans Heinrich Jessen fra Maibølgård.

Denne Hans Heinrich Jessen havde sammen med sin hustru Clara Sophie Stephanie Schwensen en datter ved navn Anne Margrethe Jessen, der var født d. 31. maj 1854 i Majbølgård i Hørup sogn og som nu var blevet enke efter forpagter på Graasten Hovedgård Hans Heinrich Theodor Witzke, der var født d. 7. juli 1849 i Hjortholm på Kegnæs som søn af stamparcellist Johannes Witzke og hustru Anna Maria Petersen, men som var død i en alder af kun 52 år d. 15. maj 1901 i Gråsten. De var blevet gift i Hørup kirke d. 6. juni 1877.

Anne Margrethe og Hans Heinrich Theodor Witzke havde fået børnene:

 • Sophie Marie Witzke, født d. 1. marts 1878 i Gråsten.
 • Anne Marie Witzke, født d. 27. november 1879.
 • Johannes Witzke, født d. 3. maj 1881 i Gråsten. (han overtog stedet)
 • Hans Henrik Witzke, født d. 24. oktober 1882 i Gråsten, død d. 15. maj 1883.
 • Hans Witzke, født d. 14. august 1884 i Gråsten.
 • Anna Margrethe Witzke, født d. 28. maj 1888 i Gråsten.

Ejendommen blev således nu overtaget af enkefru Anne Margrethe Witzke, og Martin Vogelsang (*1830) fraflyttede stedet og flyttede til Egenmølle. Her boede han til sin død d. 19. juni 1911. Han blev 81 år.

 

1905       Enkefru Anne Margrethe Witzke købte parcelsted nr. 4 - "Melletgaard", som lå på højre side af indkørslen til gården omkring 100 m fra nuværende landevej, af Eleonore og Niels Clausen Good, og denne overtagelse blev indskrevet i den preussiske grundbog d. 7. april 1905.

 

1907       "Solbjerggaard" og dermed også "Melletgaard" blev overtaget af sønnen Johannes Witzke, og overtagelsen af "Melletgaard" blev som særeje ifølge ægtepagt indskrevet i den preussiske grundbog d. 21. februar 1907.

Ejendommen blev herefter i mange år brugt som bolig for polske arbejdere der arbejdede for Johannes Witzke.

 

1908       Johannes Witzke blev gift i Havnbjerg kirke d. 4. marts 1908 med den knap 3 år yngre Ellen Christiansen, der var født i Lavensby i Havnbjerg sogn d. 21. marts 1884 som datter af gårdejer Hans Christensen og hustru Marie Sophie Hansen Christiansen f. Schmidt i Lavensby.

Ellen og Johannes Witzke fik børnene:

 • Hans Heinrich Theodor Witzke, født d. 22. juli 1909. (han overtog stedet)
 • Margarethe Witzke, født d. 20. november 1910.
 • Paul Johannes Witzke, født d. 5. oktober 1912.


1921       Ved den første folketælling efter den tyske tid der fandt sted d. 1. februar 1921 boede landmand Johannes Witzke her på stedet sammen med sin hustru Ellen Witzke og deres 3 børn Hans Heinrich Theodor Witzke, Margarethe Witzke og Paul Johannes Witzke. Tjenestekarlene Heinrich Dominicussen, Valter Johansen, Otto Ernst, Kurt Lauterlein, alle fra Sønderborg samt Laurtiz Hansen fra Nordborg sogn og tjenestepigerne Christine Clausen fra Notmark og Ellen Philipsen Nordborg sogn boede også her på ejendommen.

I et separat hus på stedet, der givet vis har været ejendommen parcel nr. 4 "Melletgaard", boede ægteparret Vanda og Albert Schwebe fra Polen, der begge arbejdede som kreaturpasser hos Johannes Witzke, sammen med deres 2 børn Gustav Schwebe og August Albert Schwebe, der begge var født i Vertemine i Sønderborg amt.ukendt årstal

Luftfoto af det Solbjerggård. (Foto fra ukendt årstal)

1925       Ved folketællingen d. 5. november 1925 boede landmand Johannes Witzke fortsat her på stedet sammen med sin hustru Ellen Christiansen og deres 3 børn Hans Heinrich Theodor Witzke, Margarethe Witzke og Paul Johannes Witzke. Tjenestekarlene Jens Carl Albercht Knudsen fra Svendborg og Thomas Thomsen fra Svenstrup samt tjenestepigerne Sophie Rick fra Rinkenæs og Bothilde Jørgensen fra Varnæs boede også her på ejendommen.

 

1930       Ved folketællingen d. 5. november 1930 boede proprietær Johannes Witzke fortsat her på stedet sammen med sin hustru Ellen Christiansen og deres søn Paul Johannes Witzke, der arbejdede som tjenestekarl og deres datter Margarethe Witzke, der arbejdede som tjenestepige. Tjenestekarlene Claus Clausen Torre fra Svenstrup, Asmus Hansen Paulsen fra Ullerup og Andreas Rose fra Augustenborg samt tjenestepigerne Marie Cathrine Bladt fra Mommark og Cathrine Marie Petersen fra Ertebjerg, boede også her på ejendommen.

 

1943       Johannes Witzke overlod nu ejendommen til sin søn Hans Heinrich Theodor Witzke for en samlet købesum på 197.870,55 kr. minus løsøre for 60.000 kr. og et tinglyst skøde af 21. juni 1943 blev derefter udstedt til den nye ejer.

 

1944       Hans Heinrich Theodor Witzke blev gift i Nordborg kirke d. 5. november 1944 med den knap 12 år yngre lærerinde i Nordborg Ilse Westring Weber, der var født d. 27. maj 1921 i Fredericia som datter af købmand Claus Christian Weber og hustru Caroline Marie Westring nu i Nordborg.

Ilse og Hans Heinrich Theodor Witzke fik børnene:

 • Agnes Hedvig Witzke.
 • Johannes Witzke. (han overtog stedet)
 • Anne Merete Ellen Carolyn Witzke.


1956       Hans Heinrich Theodor Witzkes mor Ellen Witzke døde d. 21. februar 1956 i en alder af næsten 72 år, og hans far sad derefter tilbage som enkemand.

Hans Heinrich Theodor Witzkes far Johannes Witzke døde d. 14. november 1956 i en alder af 75½ år, efter at have levet som enkemand i næsten 9 måneder.

 

1989       Hans Heinrich Theodor Witzke døde i 1989 i en alder af 80 år, men hvornår hans hustru Ilse Witzke døde vides ikke.

 

1978       Den 25. januar 1978 blev der udstedt et betinget skøde til Johannes Witzke på en ideel halvpart til en som på 1.140.000 kr. Dette skøde blev tinglyst endeligt d. 24. november 1978.

 

1986       Den 21. februar 1986 blev der udstedt betinget skøde til Johannes Witzke som herefter var eneejer af ejendommen for en sum på 1.323.770 kr. Dette skøde blev endeligt tinglyst d. 7. maj 1986.

Johannes Witzke blev gift med Jytte Kristensen, og de fik datteren:

 • Sarah Witzke.


1996       "Solbjerggaard" blev solgt til gårdejer Peter Bonde Christiansen "Mjelsgaard" i Mjels for en købesum på 5.984.070 kr. og på denne overtagelse blev der d. 13. december udstedt et tinglyst skøde. Hans søn Paul Bonde Christiansen drev herefter gården videre.

Paul Bonde Christiansen blev gift med Christina Jørgensen.

 

2008       Paul Bonde Christiansen blev i 2008 ejer af ejendommen for en købesum på 15.810.000 kr. og skødedatoen blev sat til d. 30. april 2008.

 

2014       Paul Bonde Christiansen er fortsat ejer af ejendommen.

 

til top
Ajourført december 2015
www.jessenb.dk