Parcelsted nr. 7

"Boelskilde"

Nordborgvej 100

Matrikel nr. 36 af Stevning ejerlav.

7
7


1771       Efter udstykningen af Hjortspring i 1771 blev parcel nr. 16 købt af Andreas Jepsen fra Nordborg. Hvem han var vides ikke, og ligeledes forbindelsen til den efterfølgende kan være diskutabel. Dog passer det efterfølgende godt her på stedet.
 

1788       Peter Christian Vogt, der var født omkring 1762, havde stedet her fra 1788. Han var blevet gift i 1788 med Marie Kirstine Peders. (Der gættes på at Peter Christian Vogt var søn af Hofrad Vogt, der købte parcel nr. 16 i Nørrelundkobbel.)

 

1790       Efter sigende brændte stedet her i 1790 og blev herefter genopført.

 

1792       Peter Christian Vogt døde i en alder af kun 29 år, og blev derefter begravet på Svenstrup kirkegård d. 13. februar 1792, og hans hustru Marie Kirstine Peders sad derefter tilbage som enke.

Marie Kirstine Peders fandt sig dog ret hurtigt en ny mand, og d. 30. november 1792 blev hun gift i Svenstrup kirke med ungkarl Christian Petersen Thordsen, der var født i Svenstrup og døbt i Svenstrup kirke d. 1. februar 1761 som søn af præsteinderste Peter Jensen Thordsen og hustru i Svenstrup, og han blev således den næste parcellist her på stedet.

Marie Kirstine og Christian Petersen Thordsen fik børnene:

 • Peter Thordsen, født d. 5. august 1793.
 • Christian Thordsen, født d. 13. september 1796.


1800       Christian Petersen Thordsens hustru Marie Kirstine Peders døde i en alder af kun 43 år og blev derefter begravet på Svenstrup kirkegård d. 10. december 1800. Christian Petersen Thordsen sad derefter tilbage som enkemand.

 

1801       Christian Petersen Thordsen havde fundet sig en ny livsledsager, og d. 5. januar 1801 blev han gift igen i Svenstrup kirke med den knap 7 år yngre Maren Pedersdatter, der var født i Himmark og døbt i Svenstrup kirke d. 27. december 1767 som datter af skrædder Peder Jensen og hustru i Himmark.

Maren og Christian Petersen Thordsen fik børnene:

 • Marie Christine Thordsen, født d. 1. februar 1802.
 • Jørgen Christiansen Thordsen, født d. 27. marts 1805. (han overtog stedet)
 • Anna Cathrine Thordsen, født d. 30. marts 1807, død d. 17. april 1807.
 • Maren Thordsen, født d. 18. september 1808.


1803       Ved folketællingen d. 13. februar 1803 boede parcellist Christian Petersen Thordsen her på stedet sammen med sin hustru Maren Pedersen og hans 2 børn af første ægteskab Peter Christian Thordsen og Christian Thordsen samt deres fælles barn Marie Christine Thordsen.

 

1812       Christian Petersen Thordsens hustru Maren Pedersdatter døde af vattersot (en ophobning af væske i kroppens væv) d. 11. december 1812 i en alder af kun 45 år, og han sad derefter tilbage som enkemand.

 

1813       Christian Petersen Thordsen havde igen fundet sig en ny livsledsager, og d. 24. april 1813 blev han gift for tredje gang i Svenstrup kirke med den omkring 12 år yngre Kirsten Thomsen, der var født d. 5. juni 1774 som datter af Thomas Nielsen og hustru i Havnbjerg.

Kirsten og Christian Petersen Thordsen fik ingen børn.

 

1827       Christian Petersen Thordsen søn af andet ægteskab Jørgen Christiansen Thordsen (*1805) overtog stedet og Kirsten og Christian Petersen Thordsen gik derefter på aftægt.

Jørgen Christiansen Thordsen var blevet gift i Svenstrup kirke d. 14. oktober 1826 med den 14 år ældre pige Maren Jørgensen Berg. der var født i Stevning og døbt i Svenstrup kirke d. 2. december 1790 som datter af snedker Jørgen Paulsen Berg og hustru Ellen Clauses i Stevning.

Maren og Jørgen Christiansen Thordsen fik børnene:

 • Maren Thordsen, født d. 8. juli 1828, død d. 19. maj 1845.
 • Jørgen Thordsen, født d. 11. januar 1832. (han overtog stedet)


1840       Ved folketællingen d. 1. februar 1840 boede parcelbesidder Jørgen Christiansen Thordsen her på stedet sammen med sin hustru Maren Jørgensen Berg og deres 2 børn Maren Thordsen og Jørgen Thordsen. I stedets aftægt boede Jørgen Christiansen Thordsens far Christian Petersen Thordsen og hans stedmor Kirsten Thomsen.

 

1845       Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede parcelbesidder Jørgen Christiansen Thordsen fortsat her på stedet sammen med sin hustru Maren Jørgensen Berg og deres 2 børn Maren Thordsen og Jørgen Thordsen. I ejendommens aftægt boede Jørgen Christiansen Thordsens far Christian Petersen Thordsen fortsat sammen med hans stedmor Kirsten Thomsen.

 

1853       Jørgen Christiansen Thordsens far Christian Petersen Thordsen døde i aftægten d. 18. marts 1853 i en alder af 92 år, og hans stedmor Kirsten Thomsen sad derefter tilbage som enke.

 

1855       Ved folketællingen d. 1. februar 1855 boede parcelbesidder Jørgen Christiansen Thordsen stadigvæk her på stedet sammen med sin hustru Maren Jørgensen Berg, og i aftægten boede Jørgen Christiansen Thordsens stedmor Kirsten Thomsen fortsat.

 

1859       Maren og Jørgen Christiansen Thordsens søn Jørgen Thordsen (*1832) blev som tjenestekarl i Stevning gift i Svenstrup kirke d. 6. oktober 1859 med den jævnaldrende pige Anne Margrethe Christensen fra Stevning der var født d. 20. december 1831 som datter af inderste Christen Petersen og hustru Anne Margrethe Hans Jessens datter i Stevning, men som her i 1859 opholdt sig hos sine svigerforældre her på stedet.

Anne Margrethe og Jørgen Thordsen fik sønnen:

 • Jørgen Thordsen, født d. 27. december 1859. (han overtog stedet)


1860       Ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede parcellist Jørgen Christiansen Thordsen stadigvæk her på stedet sammen med sin hustru Maren Jørgensen Berg. Deres svigerdatter Anne Margrethe f. Christensen boede der også sammen med sin søn Jørgen Thordsen. Hendes mand Jørgen Thordsen (*1832) opholdt sig ikke her på folketællingstidspunktet. Han opholdt sig i Stevning hvor han var tjenestekarl hos bolsmand Nis Nissen Petersen. I aftægten boede Jørgen Christiansen Thordsens stedmor enkefru Kirsten Thomsen (*1774) fortsat.

 

1862       Jørgen Christiansen Thordsens stedmor Kirsten Thomsen (*1774) døde i aftægten d. 30. august 1862 i en alder af 88 år, og efter at have levet som enke i knap 9½ år.

 

1863       Efter en overladelseskontrakt af 30. maj 1863 og et skøde af 31. juli 1863 blev sønnen Jørgen Thordsen (*1832), efter den senere preussiske lov af 27. maj 1873 indskrevet i den preussiske grundbog som stedets ejer. Hans forældre Maren og Jørgen Christiansen Thordsen gik derefter på aftægt.

 

1870       Jørgen Thordsens mor Maren Jørgensen Berg døde af alderdomssvaghed d. 12. juli 1870 i en alder af 80 år, og hans far Jørgen Christiansen Thordsen sad derefter tilbage i aftægten som enkemand

 

1877       Jørgen Thordsens far Jørgen Christiansen Thordsen døde i aftægten d. 12. august 1877 i en alder af 72½ år, efter at have levet som enkemand i 7 år.

 

1884       Jørgen Thordsens (*1832) søn Jørgen Thordsen (*1859) overtog ejendommen efter en købsaftale af 31. oktober 1884, og han blev således indskrevet i den preussiske grundbog som den nye ejer. Hans forældre Anne Margrethe og Jørgen Thordsen gik derefter på aftægt.

Jørgen Thordsen (*1859) blev gift i Egen kirke d. 29. april 1884 med den godt ½ år ældre Marie Smidemand, der var født d. 30. august 1858 som datter af bolsmand Jørgen Smidemand og hustru Maria i Stolbro.

Marie og Jørgen Thordsen fik børnene:

 • Jørgen Thordsen, født d. 3. december 1885. (han overtog stedet)
 • Marie Thordsen, født d. 13. juli 1888. (senere "Stevninghjørn")
 • Hans Thordsen, født d. 18. september 1895. (senere gårdbestyrer på "Stevninghjørn")


1901       Jørgen Thordsens (*1859) mor Anne Margrethe Thordsen f. Christensen døde d. 14. september 1901 i en alder af 69 år, og hans far Jørgen Thordsen (*1832) sad derefter tilbage som enkemand.

 

1918       Sønnen Jørgen Thordsen (*1885) overtog stedet d. 19. november 1918, og blev derefter indskrevet i grundbogen som den nye ejer. Hans forældre Marie og Jørgen Thordsen (*1859) gik derefter på aftægt.

Jørgen Thordsen (*1885) var blevet gift i Dyndved Standesamt d. 5. april 1905 og dagen efter d. 6. april 1905 i Egen kirke med den halvt år ældre pige Anne Kirstine Lind, der var født d. 17. juni 1885 i Stolbro som datter af bolsmand Peter H. Lind og hustru Mette Marie Jørgensen i Stolbro.

Anne Kirstine og Jørgen Thordsen fik datteren:

 • Marie Thordsen, født d. 19. juni 1905 i Stolbro i Egen sogn.


1921       Ved den første folketælling efter den tyske tid der fandt sted d. 1. februar 1921 boede Jørgen Thordsen (*1885) her på stedet sammen med sin hustru Anne Kirstine Thordsen og deres datter Marie Thordsen der arbejdede som tjenestepige hos sine forældre. I stedets aftægt boede Jørgen Thordsens far og mor Jørgen Thordsen (*1859) og Marie Thordsen f. Smidemand (*1858) samt hans bedstefar enkemand Jørgen Thordsen (*1832).

Jørgen Thordsens bedstefar Jørgen Thordsen (*1832) døde i aftægten d. 14. maj 1921 efter at have levet som enkemand i næsten 20 år.

 

1925       Ved folketællingen d. 5. november 1925 boede landmand Jørgen Thordsen (*1885) fortsat sammen med sin hustru Anne Kirstine Lind og deres datter Marie Thordsen som også var tjenestepige. I stedets aftægt boede Jørgen Thordsens far og mor Jørgen Thordsen (*1859) og Marie Thordsen (*1858).

 

1930       Ved folketællingen d. 5. november 1930 boede landmand Jørgen Thordsen (*1885) fortsat her på stedet sammen med sin hustru Anne Kirstine Thordsen og deres tjenestepige Mette Marie Lind, der var født d. 25. februar 1916 i Stolbro som datter af gårdmand Hans Lind og hustru Anne f. Thomsen i Stolbro. I stedets aftægt boede Jorgen Thordsens far og mor Jørgen Thordsen (*1859) og Marie Thordsen f. Smidemand fortsat.

 

1935       Jørgen Thordsens (*1885) mor Marie Thordsen f. Smidemand døde i aftægten d. 14. december 1935 i en alder af 77 år, og hans far Jørgen Thordsen (*1859) sad derefter tilbage som enkemand.

 

1941       Jørgen Thordsens (*1885) far Jørgen Thordsen (*1859) døde i aftægten d. 22. marts 1941 i en alder af 81 år, efter at have levet som enkemand i 6 år.

 

1955       Anne Kirstine og Jørgen Thordsens datter Marie Christensen f. Thordsen (*1905) overtog stedet i 1955 for en købesum på 29.950 kr. inklusiv et aftægt til hendes forældre Anne Kirstine og Jørgen Thordsen (*1885) der således herefter gik på aftægt. Hun fik dermed sammen med sin mand Hans Christensen et skøde på overtagelsen d. 2. august 1955, og de blev begge indskrevet i grundbogen som de nye ejere.

Marie Thordsen var blevet gift i Egen kirke d. 27. april 1928 med den 1½ år ældre landmand i Elstrup Hans Christensen, der var født d. 16. februar 1904 som søn af gårdejer Lauritz Christensen og hustru Mette Marie Drejer i Stolbro.

Det vides ikke om Marie og Hans Christensen fik nogen børn.

 

1957       Marie Christensens far Jørgen Thordsen (*1885) døde i "Boelskilde" d. 3 januar 1957 i en alder af 71 år, og blev begravet på Svenstrup kirkegård d. 7. januar 1957. Hendes mor Anne Kirstine Thordsen f. Lind sad derefter tilbage som enke. Hun døde i Elstrup som folkepensionist d. 12. december 1962 i en alder af 77 år, og hun blev derefter begravet i Svenstrup d. 15. december 1962. (I kirkebogen er der noteret at hun var gift med Jørgen Thordsen, med hvem sidste fælles bopæl var Elstrup.)

Det ser dermed ud til at familien er fraflyttet sognet og flyttet til Elstrup i Egen sogn.

 

1963       Marie og Hans Christensen frastykkede 975 m2 fra matrikel nr. 36, og dermed det aftægtshus der ifølge BBR registret blev opført i år 1900, og som har adressen Nordborgvej 98. Det blev til matrikel nr. 243 af Stevning ejerlav, og dermed var Marie Christensens forældre Anne Kirstine og Jørgen Thordsen nok de sidste der havde beboet aftægten. Matrikel nr. 243 blev tinglyst d. 22. oktober 1963, og samme dato blev der udstedt skøde til Hans Chr. Madsen, der for en købesum på 28.600 kr. havde købt huset.

 

1964       Marie og Hans Christensen solgte matrikel nr. 36 til Arne Hynding Paulsen for en købesum på 27.400 kr., og det fik han tilskødet d. 25. januar 1964.

Arne Hynding Paulsen er gift med Bodi1 Stelzner.

Parcelstedet er nu nedlagt som landbrug.

Bodil og Arne Hynding Paulsen har børnene:

 • Henrik Hynding Paulsen.
 • Jørn Paulsen.
 • Hanne Paulsen.


1967       Hans Chr. Madsen solgte aftægtshuset matrikel nr. 243 til Carl Wilhelmsen for en købesum på 30.000 kr. og dette blev derefter tinglyst d. 2. maj 1967.

 

1973       Den 11. september 1973 blev der tinglyst en skifteattest til 7 efterkommere efter Carl Wilhelmsen og samme dato blev der udstedt et tinglyst skøde til Arnold Nielsen, der havde købt aftægtshuset matrikel nr. 243 for en købesum på 56.000 kr.

 

1974       Peter Rasmussen Stevning købte aftægtshuset matrikel nr. 243 for en købesum på 90.000 kr. og fik dette tilskødet d. 26. april 1974.

 

1984       Peter Rasmussen solgte aftægtshuset matrikel nr. 243 til Arne Hynding Paulsen og hustru Bodi1 Paulsen f. Stelzner med hver en halvdel for en købesum på 180.000 kr., og dette blev derefter tinglyst d. 6. april 1984.

 

1990       Arne Hynding Paulsen og hustru Bodi1 Paulsen f. Stelzner solgte aftægtshuset matrikel nr. 243 til Bjarne Pedersen for en købesum på 151.000 kr. og dette blev efterfølgende tinglyst d. 27. august 1990.

 

1991       Matrikel nr. 243 fik på tvangsauktion, og d. 17. oktober 1991 blev det så tinglyst solgt.

 

1992       Den 27. januar blev det tinglyst at Henrik Hynding Paulsen havde købt matrikel nr. 243 for en købesum på 95.000 kr.

 

2004       Både matrikel nr. 36 og matrikel nr. 243 blev købt af Linda Christensen og Bjarne Christian Hansen for en samlet købesum på 480.000 kr. og skødedatoen er sat til d. 14. juli 2004.

 

2014       Linda Christensen og Bjarne Christian Hansen er fortsat ejere af det gamle parcelsted.

 
til top
Oprettet og ajourført januar 2014
www.jessenb.dk