Parcelsted nr. 9

"Ellemosegaard"

Ellemosegaard 1
(tidl. Nordborgvej 104)

Matrikel nr. 19 af Stevning ejerlav.

9
9


1771       Efter udstykningen af Hjortspring i 1771 blev parcel nr. 9 købt af Peder Hansen Thordsen fra fæstebol nr. 29 i Guderup og han opførte her sin gård der fik navnet "Ellemosegaard".

Han var født omkring 1737 og han blev gift i Svenstrup kirke d. 14. november 1772 med den omkring 5 år yngre Margrethe Rudolph der var født omkring 1742.

Margrethe og Peder Hansen Thordsen fik sønnen:

 • Hans Peder Thordsen, døbt d.10. marts 1773. (han overtog stedet)


1784       Efter kontraktprotokol af 15. juni 1784 byttede Peder Hansen Thordsen noget jord med en Hans Hansen.

 

1802       Peter Hansen Thordsens hustru Margrethe døde i en alder af 60 år, og hun blev derefter begravet på Svenstrup kirkegård d. 12. august 1802.

Efter en kontraktprotokol af 10. december 1802 som blev indskrevet i skyld og panteprotokollen d. 21. december 1802 overlod Peder Hansen Thordsen ejendommen til sin søn Hans Peder Thordsen (*1773), og han gik derefter på aftægt.

 

1803       Ved folketællingen d. 13. februar 1803 boede den ugifte parcellist Hans Peter Thordsen her på stedet, her nævnt som Hans Petersen, sammen med sin tilkomne brud Anna Maria Madsen og hans far enkemand Peter Hansen Thordsen på stedets aftægt, her nævnt som Peter Thordsen.

Hans Peter Thordsen blev gift i Svenstrup kirke d. 21. oktober 1803 med den 4½ år yngre pige Anne Marie Madses Brag, der var døbt d. 20. november 1768 som datter af kådner Mads Brag og hustru i Sjellerup. (Anne Marie Madses Brag er senere også benævnt som Anne Marie Matthiesen Hul datter af kådner Mads Hul i Sjellerup.)

Anne Marie og Hans Peter Thordsen fik børnene:

 • Margrethe Hansen, født d. 30. december 1803.
 • Anne Marie Hansen Thordsen, født d. 3. april 1807. (senere parcel nr. 1 "Stevninghjørn")


1823       Hans Peter Thordsens far Peder Hansen Thordsen (*1739) døde i aftægten af alderdomsskrøbelighed d. 27. oktober 1823 i en alder af 86 år, efter at have levet som enkemand i godt 21 år. Han efterlod sig sine 2 sønner Hans Peter og Rudolph.

 

1827       Anne Marie og Hans Peter Thordsens datter Margrethe Hansen blev gift i Svenstrup kirke d. 2. november 1827 med den omkring 10 år ældre ungkarl Peter Petersen der var døbt d. 19. august 1792 som søn af parcellist Peder Jacobsen og hustru Anne Cathrine Hansdatter parcel nr. 8 "Holtegaard" - Hjortspringvej 29.

Margrethe og Peter Petersen fik datteren:

 • Anne Cathrine Petersen, født d. 22. juni 1828. (hun overtog stedet)


1828       Efter en købs og overladelseskontrakt af 26. februar 1828 overlod Hans Peter Thordsen sit parcelsted til sin svigersøn Peter Petersen, og han blev således indskrevet i skyld og panteprotokollen som den nye ejer.

 

1840       Ved folketællingen d. 1. februar 1840 boede parcelbesidder Peter Petersen her på stedet sammen med sin hustru Margrethe Hansen og deres datter Anna Catharina Petersen. Deres tjenestepige Anna Maria Hansen boede også her på stedet, og i stedets aftægt boede den tidligere ejer Hans Peter Thordsen sammen med sin hustru Anne Marie Madsen.

 

1845       Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede parcellist Peter Petersen fortsat her på stedet sammen med sin hustru Margrethe Hansen og deres datter Anne Cathrine Petersen. Deres tjenestepige Anna Maria Hansen boede der også fortsat, og i stedets aftægt boede Hans Peter Thordsen fortsat sammen med sin hustru Anne Marie Madsen.

Peter Petersens svigermor Anne Marie Matthiesen Hul døde d. 15. august 1845 i en alder af 77 år, af brystsvaghed efter at have været sengeliggende i omtrent et halvt år, og hans svigerfar Hans Peter Thordsen sad derefter tilbage som enkemand.

 

1851       Margrethe og Peter Petersens datter Anne Cathrine Petersen (*1828) blev gift i Svenstrup kirke d. 17. oktober 1851 med den 8 år ældre ungkarl Claus Blom, der var født d. 16. juni 1820 i Sjellerup som søn af bolsmand Claus Blom og hustru Eleonore Elisabeth Mindbjerg i Sjellerup

Anne Cathrine og Claus Blom fik ingen børn

 

1852       Ifølge BBR registret er ejendommen opført i 1852

 

1855       Ved folketællingen d. 1. februar 1855 boede parcelbesidder Peter Petersen her på stedet sammen med sin hustru Margrethe Hansen og deres datter Anne Cathrine Petersen og deres svigersøn Claus Clausen Blom. Deres tjenestepige Cathrine Christensen boede der også, og i stedets aftægt boede Peter Petersens svigerfar Hans Peter Tordsen.

 

1856       Peter Petersens svigerfar Hans Peter Tordsen (*1772), døde i aftægten d. 3. januar 1856 i en alder af 83 år, efter at have levet som enkemand i 10½ år.

Peter Petersens hustru Margrethe Hansen Thordsen døde d. 23. april 1856 i en alder af kun 52 år, og han sad derefter tilbage som enkemand.

 

1860       Ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede parcellist Claus Clausen Blom her på stedet sammen med sin hustru Anne Cathrine Petersen. Deres tjenestekarl Hans Christensen fra Jestrup og deres tjenestepige Cathrine Carstensen fra Guderup boede der også, og i stedets aftægt boede Claus Bloms svigerfar enkemand Peter Petersen.

Peter Petersen overlod ejendommen til sin svigersøn Claus Clausen Blom, og efter et skøde af 24. februar 1860 blev han sammen med sin hustru Anne Cathrine Petersen indskrevet som ejere i Skyld og panteprotokollen og i den preussiske grundbog efter den senere preussiske lov af 27. maj 1873. Det blev ligeledes indskrevet et aftægt der sikrede Peter Petersen et godt aftægt.

 

1885       Parcellist Claus Clausen Blom døde d. 30. marts 1885 i en alder af knap 65 år, og hans hustru Anne Cathrine sad derefter tilbage som enke. Efter et testamente af 24. december 1859 blev Anne Cathrine Blom f. Petersen nu indskrevet i den preussiske grundbog d. 18. april 1885 som stedets ejer.

 

1886       Enkefru Anne Cathrine Blom havde fundet sig en ny mand, og d. 18. november 1886 blev hun gift igen i Svenstrup kirke med den knap 1 år yngre ungkarl Hans Christensen, der var født i Jestrup i Tandslet sogn d. 20. maj 1829 som søn af husmand Hans Christensen og hustru Cathrine f. Andresen i Jestrup

Anne Cathrine og Hans Christensen fik ingen børn.

 

1888       Efter en erklæring af 12. april 1888 blev Anne Cathrine Christensen f. Petersen (*1828) nu indskrevet i den preussiske grundbog d. 9. juli 1888 sammen med sin mand Hans Christensen.

 

1890       Den 16. juni 1890 blev der i den preussiske grundbog indskrevet at Hans Henrik Hansen og hustru Ellen Hansen f. Dominicussen var blevet ejere af ejendommen efter en købs og aftægtskontrakt af 31. maj 1890. Anne Cathrine og Hans Christensen gik således på aftægt.

Hans Henrik Hansen var født i Pøl d. 3. juni 1851 som søn af bolsmand Hans Hansen og hustru Anna Margrethe f. Jørgensen i Pøl ved Nordborg, og som landbesidder ved Hjortspring var han blevet gift i Nordborg kirke d. 24. april 1890 med Ellen Dominicussen, der var født i Pøl d. 26. august 1860 som datter af bolsmand Hans Christian Dominicussen og hustru Cathrine Elisabeth f. Kolmos i Pøl.

Ellen og Hans Henrik Hansen fik børnene:

 • Anne Margrethe Hansen, født d. 6. maj 1894.
 • Cathrine Elisabeth Hansen, født d. 1. august 1895. (hun overtog stedet)


1902       Anne Cathrine Christensen døde i aftægten d. 24. februar 1902 i en alder af 73 år, og hendes mand Hans Christensen sad derefter tilbage som enkemand. Han døde på aftægten d. 10. oktober 1902 i en alder af 73 år efter at have levet som enkemand i knap 8 måneder.ukendt årstal

Foto af det gamle parcelsted nr. 9 (Foto fra ukendt årstal)

1921       Ved den første folketælling efter den tyske tid der fandt sted d. 1. februar 1921 boede landmand Hans Henrik Hansen her på stedet sammen med sin hustru Ellen Hansen og deres datter Cathrine Elisabeth Hansen, der arbejdede som tjenestepige på gården, og så boede deres tjenestekarl Jacob Kjær fra Sottrup sogn også her på stedet.

Ellen og Hans Henrik Hansens datter Cathrine Elisabeth Hansen blev gift i Svenstrup kirke d. 3. juni 1921 med deres godt 2 år ældre tjenestekarl Jacob Kjær. Han var født i Snogebæk i Sottrup sogn d. 1. april 1893 som søn af gårdmand Rasmus Kjær og hustru Cathrine Marie f. Jensen i Snogebæk.

Herefter overdrog Hans Henrik Hansen sit landsted til datter Cathrine Elisabeth f. Hansen og svigersønnen Jacob Kjær, og efter et skøde af 27. juli 1921 blev dette indskrevet i grundbogen d. 22. december 1921 med en halvdel til hver.

Cathrine Elisabeth og Jacob Kjær fik børnene:

 • Hans Henrik Kjær, født d. 23. februar 1922.
 • Asmus Kjær, født d. 2. september 1924.


1925       Ved folketællingen d. 5. november 1925 boede parcellist Jacob Kjær her på stedet sammen med sin hustru Cathrine Elisabeth Kjær og deres to børn Hans Henrik Kjær og Asmus Kjær. Deres tjenestekarl Christian Magnus Samsted fra Klingbjerg og deres tjenestepige Cecilie Kathrine Sandbeck fra Broager boede også her på stedet. I stedets aftægt boede Jascob Kjærs svigerforældre den tidligere ejer Hans Henrik Hansen sammen med sin hustru Ellen Dominicussen.

 

1930       Jacob Kjærs svigerfar Hans Henrik Hansen døde i aftægten d. 14. september 1930 i en alder af 79 år, og hans svigermor sad derefter tilbage som enke.

Ved folketællingen d. 5. november 1930 boede landmand Jacob Kjær her på stedet sammen med sin hustru Cathrine Elisabeth Kjær og deres to børn Hans Henrik Kjær og Asmus Kjær. Jacob Kjærs svigermor Ellen Hansen f. Dominicussen boende her på stedet, og så boede tjenestepigen Anna Christensen fra Stevning og tjenestekarlen Henrik Christiansen fra Svenstrup også her på stedet.

Hvornår Jacob Kjærs svigermor Ellen Dominicussen døde vides ikke.ukendt årstal

Foto af Ellemosegård (Foto fra ukendt årstal)

1935       I 1935 kom der nye ejere på ejendommen idet der blev begæret tvangsauktion på stedet, og d. 12. oktober 1935 blev der udstedt et fogedudlægsskøde til gårdejer Chresten Aage Nielsen og hustru Ellen Nielsen f. Frederiksen i formuefællesskab, og købesummen blev i grundbogen opført til 38.000 kr.

Cathrine Elisabeth og Jacob Kjær fraflyttede og flyttede til Svenstrup. Cathrine Elisabeth døde i Sønderborg, sikkert på sygehuset, d. 14. september 1945 i en alder af kun 50 år, og Jacob Kjær døde d. 23. juli 1968 i en alder af 75 år.

Chresten Aage Nielsen var født d. 13. maj 1901 som søn af indsidder Jens Christian Nielsen og hustru Marie Christensen i Hjerslev Mark i Otterup sogn på Fyn, og han var blevet gift i Egen kirke d. 8. juni 1935 med den 10 år yngre husassistent i Egen Ellen Frederiksen, der var født d. 5. april 1911 som datter af gårdejer Jørgen Frederiksen og hustru Marie Kirstine Christensen i Egen.

Ellen og Chresten Aage Nielsen fik datteren:

 • Tove Marie Nielsen, født i 1939. (hun overtog stedet)


1964       Ellen og Chresten Aage Nielsen overlod nu ejendommen til datteren Tove Marie Nielsen der var blevet gift med Jes Peter Østergård f. 1936, og d. 8. april 1964 blev der udstedt et tinglyst skøde til Tove Marie og Jens Peter Østergaard på overtagelsen af gården til en købesum på 99.910 kr.

Tove Marie og Jens Peter Østergaard fik børnene:

 • Åge Østergaard.
 • Erik Østergaard.


1995       Da ingen af drengene vil overtage gården ejendommen blev den i 1995 solgt til Jørgen Jørgensen, for en købesum på 1.280.000 kr. Overtagelsen blev tinglyst d. 26. april 1995. Han er gift med Heidi f. Brix.

 

2014       Jørgen Jørgensen er fortsat ejer af ejendommen.


til top
Ajourført december 2015
www.jessenb.dk