Parcelsted nr. 14

"Enegaard"

Egebjergvej 15

Matrikel nr. 22 af Stevning ejerlav.

14
14


1771       Efter udstykningen af Hjortspring i 1771 blev parcel nr. 14 købt af Niels Jørgensen Wriborg fra Svenstrup, og han opfører her sin gård der fik navnet "Enegaard". (eller som den oftest bliver nævnt: "Jennegaard").

 

1778       Efter kontraktprotokollen af 24. november 1778 fratræder Niels Jørgensen Wriborg stedet og Jens Jørgensen overtager derefter "Enegaard". (Han boede dog allerede her på stedet i november 1776) Jens Jørgensen blev indskrevet i skyld og panteprotokollen som parcellist på Jennegaard, men ingen dato er påført.

Jens Jørgensen blev døbt i Hørup kirke d. 14. november 1745 som søn af Jørgen Andersen og hustru Mette Christensen i Lambjerg i Hørup sogn. Han var blevet trolovet d. 2. juni og derefter gift i Hørup kirke d. 2. juli 1771 med den jævnaldrende pige Margrethe Jacobsdatter, der var døbt i Hørup kirke d. 6. januar 1746 som datter af Jacob Hansen og hustru Inger Jørgensen i Lambjerg.

Margrethe og Jens Jørgensen havde sønnen:

 • Jørgen Jensen, født i Lambjerg, døbt i Hørup kirke d. 8. december 1771. (han overtog stedet)
Efter at Margrethe og Jens Jørgensen var kommet her til stedet fik de børnene:
 • Jacob Jensen, døbt d. 10. november 1776 i Svenstrup kirke.
 • Jens Jensen, ? (ej fundet i Svenstrup KB)
 • Mette Cathrine Jensen, døbt d. 25. juli 1779. (hun overtog stedet senere)
 • Margrethe Jensen, døbt d. 23. juni 1782.
 • Frederik Jensen, døbt d. 28. september 1788, død d.20. februar 1817.


1803       Ved folketællingen d. 13. februar 1803 boede Hjortspring parcellist Jens Jørgensen her på stedet sammen med sin hustru Margrethe Jacobsen og deres 3 børn Jacob Jensen, Mette Cathrine Jensen og Frederik Jensen.

 

1815       Jens Jørgensen overlod ejendommen til sin søn Jørgen Jensen (*1771) d. 16. august 1815, og han blev således indskrevet i skyld og panteprotokollen som den nye ejer. Margrethe og Jens Jørgensen gik derefter på aftægt.

Jørgen Jensen var blevet gift i Egen kirke d. 10. maj 1799 med den 3 år yngre Anne Elisabeth Peders, der var døbt d. 12. maj 1774 som datter af bolsmand Jep Hansen og hustru i Sjellerup. (Man kan undre sig over faderens navn når datteren er nævnt som Peders.)

Anne Elisabeth og Jørgen Jensen havde bosat sig i Skoven i Ketting sogn, hvor de boede endnu i 1808.

Anne Elisabeth og Jørgen Jensen havde fået børnene:

 • Jens Jørgensen, født d. 25. oktober 1802 i Skoven i Ketting sogn.
 • Ellen Jørgensen, født d. 19. oktober 1804 i Skoven i Ketting sogn.
 • Margrethe Jørgensen, født d. 2. februar 1808 i Skoven i Ketting sogn.

Selv om Jørgen Jensen havde ejerskabet af ejendommen her siden 1815 kan det ikke siges hvor længe de reelt har beboet ejendommen her, eller hvem der ellers har beboet stedet. Ved sønnens Jens Jørgensens konfirmation i Svenstrup i 1819 boede Anne Elisabeth og Jørgen Jensen i Stevning hvor han var tidligere bolsmand. Ved datteren Ellen Jørgensens konfirmation i Svenstrup i 1820 boede Anne Elisabeth og Jørgen Jensen ved Himmark hvor han var kådner, hvilket han også var ved datteren Margrethe Jørgensens konfirmation i Svenstrup i 1823.

 

1817       Jørgen Jensens far parcelaftægtsmand Jens Jørgensen døde af brystsygdom d. 5. marts 1817 i en alder af 72 år og hans mor Margrethe Jacobsdatter sad derefter tilbage som enke med sine 5 børn Jørgen, Jacob, Jens, Mette Cathrine og Grethe. Hvornår enkefru Margrethe Jacobsdatter døde vides ikke. Hun er muligvis fraflyttet Svenstrup sogn.

 

1820       Som kådner ved Himmark døde ejeren af stedet her Jørgen Jensen (*1771) d. 13. december 1820 i en alder af kun 49 år og hans hustru Anne Elisabeth sad derefter tilbage som enke sammen med sine 3 børn Jens Jørgensen, Ellen Jørgensen og Margrethe Jørgensen. Hvornår Anne Elisabeth Peders, (*1774) døde vides ikke

 

1821       Ejendommen fik nye ejere i 1821. Det var Jeppe Pedersen, der blev den nye parcelbesidder. Han blev indskrevet i skyld og panteprotokollen d. 29. marts 1821. Han var døbt i Svenstrup kirke d. 31. december 1775 som søn af bonde Peder Jepsen og hustru i Torup, og han var blevet gift i Svenstrup kirke d. 4. november 1803 med den 3½ år yngre Mette Cathrine Jensen (*1779) der jo var søster til den tidligere ejer Jørgen Jensen.

Før Mette Cathrine og Jeppe Pedersen kom hertil havde de fået børnene:

 • Peter Jepsen, født d. 16. august 1804 ved Himmark.
 • Grethe Jeppesdatter, født d. 16. december 1806.
 • Maren Jeppesdatter, født d. 11. august 1809.
 • Jens Jepsen, født d. 7. februar 1812.
 • Mette Cathrine Jeppesdatter, født d. 13. januar 1815.
 • Jeppe Jepsen, født d. 28. maj 1818.

Mette Cathrine og Jep Petersen fraflyttede ejendommen i 1821, og i afgangs listen fra Svenstrup sogn i 1821 er der anført at parcellist Jeppe Pedersen havde solgt parcelstedet Jennegaard og at han sammen med sin hustru og deres 6 børn var flyttet til Bjert sogn i Haderslev amt, hvor han havde købt en gård.

Allerede i 1821 er den efterfølgende Hans Hansen Rasmussen noteret i kirkebogen som parcellist her på "Jennegaard", men hvornår der har været vides ikke. Dog er det før august 1821.

Hans Hansen Rasmussen var født i 1795 i Maibøl i Hørup sogn som søn af bolsmand Hans Rasmussen og hustru i Maibøl og han var blevet gift med den omkring 5 år yngre Anne Marie Hinrichsdatter, der var født d. 13. august 1800 som datter af kådner Hinrich Jensen og hustru Anna Cathrine Christensdatter i Kær i Ulkebøl sogn, men hvor de er blevet gift vides ikke. (Ved hendes død står der at hun er datter af bolsmand Hinrich Ditlev i Vollerup ?).

Anne Marie Hinrichsdatter og Hans Rasmussen fik børnene:

 • Hans Henrik Hansen, født d. 21. august 1821. (han overtog stedet)
 • Jens Peter Hansen, født d. 19. juli 1822, død d. 14. december 1834.
 • Anne Marie Hansen, født d. 2. marts 1824, død d. 17. april 1832.


1824       Hans Rasmussens hustru Anne Marie Hinrichsen døde efter den sidste fødsel d. 14. april 1824 i en alder af kun 24 år, og han sad derefter tilbage som enkemand med sine 3 børn. Hans Rasmussen fandt sig ret hurtigt en ny livsledsager, og d. 4. juli 1824 blev han gift igen i Svenstrup kirke med den omkring 4 år ældre Margrethe Pedersdatter, der var født d. 26. november 1791 i Miang som tvilling, og som datter af bolsmand Peder Hinrichsen og hustru Ellen Jacobsdatter i Miang i Hørup sogn.

 

1824       Først d. 3. september 1824 er Hans Hansen Rasmussen noteret i skyld og panteprotokollen som ejer i forbindelse med indgåelse af sit andet ægteskab og hvor de arveberettigede var hans 3 børn Hans Henrik Hansen, Jens Peter Hansen, og Anne Marie Hansen.

Margrethe og Hans Rasmussen fik børnene:

 • Jørgen Hansen, født d. 26. juli 1825.
 • Christian Hansen, født d. 6. oktober 1827.
 • Margrethe Marie Hansen, født d. 16. august 1831.
 • Anne Marie Hansen, født d. 3. marts 1834.


1837       Parcellist Hans Rasmussen døde af brysttæring, som han havde haft det sidste halve års tid, d. 18. juli 1837 i en alder af kun 42 år, og hans hustru Margrethe Pedersen sad derefter tilbage som enke.

 

1838       Den 31. maj 1838 blev Margrethe Pedersen indskrevet i skyld og panteprotokollen som ejer af ejendommen, og d. 5. juni 1838 blev der indskrevet et arvebeløb til hende selv, og til Hans Rasmussens søn af første ægteskab Hans Henrik Hansen (*1821), og til fællesbørnene Jørgen Hansen, Christian Hansen, Margrethe Marie Hansen og Anne Marie Hansen.

 

1840       Ved folketællingen d. 1. februar 1840 boede enkefru og parcelbesidder Margrethe Pedersen, her nævnt som Hansen, her på stedet sammen med sine 4 børn Jørgen Hansen, Christian Hansen, Grethe Marie Hansen og Anne Marie Hansen. Tjenestekarlen Jes Friedrichsen og tjenestepigen Anna Kirstine Jensen boede også her på stedet.

 

1843       Margrethe Pedersen overlod nu ejendommen til sin stedsøn Hans Henrik Hansen (*1821) og efter en overladelseskontrakt af 27. oktober 1843 blev han indskrevet i skyld og panteprotokollen som den nye ejer.

Hans Henrik Hansen blev gift i Svenstrup kirke d. 10. november 1843 med den 4 år ældre pige Anne Marie Elisabeth Petersen der var født d. 1. august 1817 som datter af bolslandbesidder Nis Hulvei Petersen og hustru Anna Kirstine Petersen Kådnervej 7 Oksbølmark.

Anne Marie Elisabeth og Hans Henrik Hansen fik børnene:

 • Hans Hansen, født d. 16. november 1845. (han overtog stedet)


1845       Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede parcellist Hans Henrik Hansen her på stedet sammen med sin hustru Anne Marie Elisabeth Petersen. Deres tjenestekarl Jørgen Hansen her fra parcellerne og deres tjenestepige Anne Sophie Christensen fra Bæhrensmølle boede også her på stedet. I ejendommens aftægt boede enkefru Margrethe Petersen med sine 2 børn Margrethe Marie Hansen og Anne Marie Hansen.

 

1848       Parcellist Hans Henrik Hansen døde af brystsvaghed og tæring d. 17. juni 1848 i en alder af kun knap 27 år, og hans hustru Anne Marie Elisabeth Petersen sad derefter tilbage som enke. Efter skifteattest blev Anne Marie Elisabeth Petersen hermed indskrevet i skyld og panteprotokollen som den nye ejer af stedet her.

 

1849       Enkefru Anne Marie Elisabeth Petersen havde fundet sig en ny mand, og d. 28. juni 1849 blev hun gift i Svenstrup kirke med den ½ år yngre Thomas Jørgensen Rasmussen der var født d. 25. februar 1818 som søn af bolsmand Rasmus Hansen Rasmussen og hustru i Maibøl i Hørup sogn.

Thomas Jørgensen Rasmussen blev indskrevet i skyld og panteprotokollen d. 27. juni 1849 efter et skifte af 21. april 1849 som den nye parcellist på stedet her, indtil arvingen af stedet Hans Hansen (også nævnt som Rasmussen) (*1845) fyldte 28 år.

Anne Marie Elisabeth og Thomas Jørgensen Rasmussen fik datteren:

 • Anne Marie Rasmussen, født d. 18. april 1850.


1851       Parcellist Thomas Jørgensen Rasmussen døde af tyfus d. 8. februar 1851 i en alder af kun 33 år, og hans hustru Anne Marie Elisabeth Petersen sad igen tilbage som enke.

 

1855       Ved folketællingen d. 1. februar 1855 boede enkefru og parcelbesidder Anne Marie Elisabeth Petersen her på stedet sammen med sin søn fra første ægteskab Hans Hansen (*1845), og datter fra andet ægteskab Anne Marie Rasmussen (*1850). Deres tjenestepige Anne Marie Jørgensen og tjenestekarl Hans Christensen og tjenestedrengen Christian Hansen. I ejendommens aftægt boede enkefru Margrethe Petersen sammen med sin datter Anne Marie Hansen og hendes 2 sønner Jørgen Hansen (Rasmussen) (*1825) og Christian Hansen Rasmussen (*1827).

Anne Marie Elisabeth Petersen havde fundet sig en ny mand, og d. 7. juni 1855 blev hun gift for tredje gang i Svenstrup kirke med den trekvart år ældre ungkarl Jørgen Jørgensen der var født i Lavensby i Havnbjerg sogn d. 11. november 1816 som søn af bolsmand Jens Jørgensen og hustru Anne Marie Jørgensen i Lavnsby. Jørgen Jørgensen blev hermed den nye parcellist her på stedet.

Anne Marie Elisabeth og Jørgen Jørgensen fik børnene:

 • Thomas Jørgensen, født d. 15. januar 1856.
 • Anne Kirstine Jørgensen, født d. 26. oktober 1858.


1860       Ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede parcellist Jørgen Jørgensen her på stedet sammen med sin hustru Anne Marie Elisabeth Petersen og hendes søn fra første ægteskab Hans Hansen (*1845), og datter fra andet ægteskab Anne Marie Rasmussen (*1850) samt deres fælles børn Thomas Jørgensen (*1856) og Anne Kirstine Jørgensen (*1858). Tjenestepigerne Christine Hollænder fra Svenstrup og Elisabeth Petersen Hulvei fra Oksbøl samt tjenestekarlen Jørgen Henningsen fra Sjellerup boede også her på ejendommen. I aftægten boede enkefru Margrethe Petersen fortsat sammen med sin datter Anne Marie Hansen og hendes 2 sønner Jørgen Hansen (Rasmussen) (*1825) og Christian Hansen Rasmussen (*1827).

Hvornår enkefru Margrethe Petersen (*1791) døde vides ikke. Hun er tilsyneladende fraflyttet Svenstrup sogn.

 

1874       Efter en overladelseskontrakt af 27. februar 1874 blev arvingen Hans Hansen (*1845) , der jo var søn af Anne Marie Elisabeth Petersens første ægteskab, indskrevet i skyld og panteprotokollen som den nye ejer, og samtidig med blev der indskrevet at han forpligtede sig til at yde et aftægt til Anne Marie Elisabeth Petersen og hendes mand Jørgen Jørgensen. Samtidig blev han indskrevet i den preussiske grundbog som ejer efter den preussiske lov af 27. maj 1873.

Hans Hansen var blevet gift i Svenstrup kirke d. 21. oktober 1873 med den 2 år ældre Anne Kirstine Hansen Skov, der var født d. 25. oktober 1843 som datter af bolsmand Jørgen Skov og hustru Eleonore f. Christensen i Himmark.

Kirstine og Hans Hansen fik datteren:

 • Anna Maria Hansen, født d. 28. januar 1891, død d. 27. december 1899.


1904       Hans Hansen solgte sit parcelsted "Enegaard" til Hans Petersen Jollmand i Stevning, og han blev således indskrevet i den preussiske grundbog d. 4. februar 1904 som den nye ejer. Han var født d. 11. august 1875 i Holm som søn af bolsmand Peter Petersen Jollmand og hustru Anna Cathrine f. Hansen i Holm, og han var blevet gift i Svenstrup kirke d. 20. juni 1902 med Marie f. Bonde der var født d. 12. februar 1878 i Torup som datter af tjenestekarl Christen Bonde og hustru Anna Kathrine f. Petersen i Torup.

Marie og Hans Petersen Jollmand fik børnene:

 • Peter Petersen Jollmand, født d. 23. september 1902 i Holm. (han overtog stedet)
 • Anna Cathrine Petersen Jollmand, født d. 16. marts 1904.
 • Christen Petersen Jollmand, født d. 4. november 1906.


1920       Den tidligere ejer Hans Hansens hustru Anne Kirstine Hansen f. Skov døde i aftægten d. 15. maj 1920 i en alder af 77 år, og han sad derefter tilbage som enkemand. (hvor de boede er ikke kendt.)

 

1921       Ved den første folketælling efter den tyske tid der fandt sted d. 1. februar 1921 boede landmand Hans Petersen Jollmand her på stedet sammen med sin hustru Marie Jollmann og deres 3 børn Peter Petersen Jollmand, Anna Cathrine Petersen Jollmand og Christen Petersen Jollmand.

 

1925       Marie og Hans Petersen Jollmands datter Anna Kathrine Petersen Jollmand havde tabt sit hjerte til deres tjenestekarl den godt 3½ år ældre Christen Hansen, der var født d. 2. juni 1900 i Pøl i Nordborg landsogn som søn af gårdejer Hans Hansen og hustru Christine f. Krogh i Pøl, og d. 6. marts 1925 blev de så gift i Svenstrup kirke.

Anne Kathrine og Christen Hansen fik sønnen:

 • Hans Harald Hansen, født d. 11. maj 1925.

Ved folketællingen d. 5. november 1925 boede parcellist Hans Petersen Jollmand fortsat her på stedet sammen med sin hustru Marie Bonde. Deres svigersøn Christian Hansen, der var tjenestekarl på gården, og deres datter Anna Cathrine Petersen Jollmand, der var tjenestepige boede også her på stedet sammen med deres lille ½ år gamle søn Hans Harald Hansen. Tjenestepigen Dorothea Line Petersen fra Notmark boede desuden også her på stedet.

 

1928       Marie og Hans Petersen Jollmands søn Peter Petersen Jollmand blev gift i Svenstrup kirke d. 30. november 1928 med den 5 år yngre ungpige i Mommark Louise Dorthea Petersen, der var født d. 4. oktober 1907 som datter af gårdejer Hans Henrik Petersen og hustru Dorthea Margrethe Jensen i Mommark i Lysabild sogn.

Louise Dorthea og Peter Petersen Jollmand fik datteren:

 • Inger Marie Jollmand, født d. 7. maj 1929.


1929       Den tidligere ejer Hans Hansen døde d. 14. januar 1929 i en alder af 83 år, efter at have levet som enkemand i knap 9 år.

 

1930       Ved folketællingen d. 5. november 1930 boede landmand Hans Petersen Jollmand fortsat her på stedet sammen med sin hustru Marie Jollmann. Deres ældste søn Peter Petersen Jollmand boede der også sammen med sin hustru Louise Dorthea Jollmand og deres lille datter Inger Marie Jollmand.

 

1931       Hans Petersen Jollmand overlod ejendommen til sin ældste søn Peter Petersen Jollmand (*1902) for en købesum på 31.000 kr. plus 5.000 kr. i løsøre, og denne overtagelse blev tinglyst d. 30. november 1931.

 

1951       Peter Petersen Jollmands mor Marie Jollmand f. Bonde døde d. 25. oktober 1951 i en alder af 73½ år, og hans far Hans Petersen Jollmand sad derefter tilbage som enkemand.

 

1958       Peter Petersen Jollmands far Hans Petersen Jollmand døde d. 23. februar 1958 i en alder af 82½ år, og efter at have levet som enkemand i knap 6½ år.

 

1964       Peter Petersen Jollmand solgte ejendommen til Kjeld Hansen for en købesum på 135.000 kr. og dette blev derefter tinglyst d. 28. april 1964.

Kjeld Hansen er gift med Laura Have.

Laura og Kjeld Hansen har børnene:

 • Sanne Have Hansen.
 • Mads Have Hansen.
 • Klaus Have Hansen. (han overtog stedet)

Louise Dorthea og Peter Petersen Jollmand fraflyttede stedet og flyttede til Nordborg hvor han døde i 1979 og hun døde i 2004.

 

2004       Kjeld Hansen overlod ejendommen til sin søn Klaus Have Hansen og dennes hustru Karin Pedersen for en købesum på 2.350.000 kr. og skødedatoen blev sat til d. 31. december 2004.

Karin og Klaus Have Hansen har børnene:

 • Emil Hansen.
 • August Hansen.


2014       Karin og Klaus Have Hansen ejer og bebor fortsat ejendommen.


til top
Oprettet og ajourført januar 2014
www.jessenb.dk