Parcelsted nr. 15

"Skadborg"

Nordborgvej 153

Matrikel nr. 28 af Stevning ejerlav.

15
15


1772       Efter udstykningen af Hjortspring i 1772 blev parcel nr. 15 købt af Claus Jørgensen fra Sjellerup, men han overlod derefter parcellen til sin søn Peder Clausen. Han opførte dog først sin gård, der fik navnet "Skadborg", i 1780, efter at han havde arvet penge fra sin morfars bror skibskaptajn Hans Stiifing i Amsterdam.

Peder Clausen var født i 1751 i Sjellerup og døbt i Egen kirke d. 25. marts 1751 som søn af bolsmand Claus Jørgensen og hustru Mette Clausen i Sjellerup. Han var blevet gift i Svenstrup kirke d. 13. oktober 1781 med den godt 2 år yngre Kirsten Pedersdatter, der var født i Stevning og døbt i Svenstrup kirke d. 11. juni 1753 som datter af Peder Skrædder og hustru i Stevning.

Kirsten og Peder Clausen fik datteren:

 • Mette Marie Pedersdatter, døbt d. 2. juni 1782. (hun overtog stedet)


1803       Ved folketællingen d. 13. februar 1803 boede parcellist Peder Clausen her på stedet sammen med sin hustru Kirsten Pedersdatter og deres datter Mette Marie Pedersdatter.

 

1807       Peder Clausen overlod nu ejendommen efter en kontraktprotokol af 15. december 1807 til sin svigersøn Hans Christiansen Møller. Han var født i januar 1777 i Torup ved Svenstrup som søn af bolsmand Christen Grau og hustru, og han var blevet gift i Svenstrup kirke d. 26. oktober 1805 med Peder Clausens datter Mette Marie Pedersdatter.

Mette Marie og Hans Christiansen Møller fik børnene:

 • Christian Hansen Møller, født d. 27. september 1806. (han overtog stedet)
 • Anne Kirstine Møller, født d. 24. april 1809.
 • Ellen Møller, født d. 23. marts 1811.


1823       Peder Clausens hustru Kirsten Peders (*1753), døde af brystsvaghed i aftægten d. 24. januar 1823 i en alder af 69½ år, og Peder Clausen sad derefter tilbage som enkemand.

 

1827       Peder Clausen (*1751) døde af brystsyge i aftægten d. 22. august 1827 i en alder af 76½ år, efter at have levet som enkemand i 4½ år.

 

1837       Hans Christiansen Møller, med tilnavnet Grau (*1777), døde d. 14. juni 1837 i en alder af 60½ år, og hans hustru Mette Marie Pedersdatter sad derefter tilbage som enke.

 

1840       Ved folketællingen d. 1. februar 1840 boede enkefru og parcelbesidder Mette Marie Pedersdatter her på stedet sammen med sin ugifte søn Christian Hansen Møller og deres tjenestekarl Jørgen Hansen Buchard og tjenestepige Maren Bonde. Hun havde sin 5 år gamle datter Mette Marie Jørgensen boende hos sig her på stedet.

 

1842       Mette Marie Pedersdatter overlod nu ejendommen til sin søn Christian Hansen Møller (*1806) for 800 bankdaler sølvmønt. Han var blevet gift i Svenstrup kirke d. 6. november 1840 med den 11 år yngre pige Eleonore Elisabeth Moldt, der var født d. 16. september 1817 som datter af kådner Jørgen Moldt og hustru Anne Kathrine Jepsen i Sjellerup.

Eleonore Elisabeth og Christian Hansen Møller fik børnene:

 • Mette Marie Møller, født d. 23. maj 1841, d. 1. maj 1880.
 • Hans Christian Møller, født d. 26. november 1843, død d. 18. december 1861.
 • Anna Kathrine Møller, født d. 23. maj 1845, død d. 23. april 1858.
 • Jørgen Møller, født d. 13. april 1848. (han overtog stedet)


1845       Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede parcellist Christian Hansen Møller her på stedet sammen med sin hustru Eleonore Elisabeth Moldt og deres 2 børn Mette Marie Møller og Hans Christian Møller. Deres tjenestekarl Jens Petersen Kod fra Sjellerup og tjenestepige Cecilie Davidsen fra Broager boede også her på stedet. I aftægten boede enkefru Mette Marie Pedersdatter med sin datterdatter Mette Marie Jørgensen. Hun var født d. 28. juli 1835 som datter af Anne Kirstine Møller der var blevet gift med Jørgen Jørgensen i Himmark.

 

1849       Eleonore Elisabeth Moldt døde d. 27. november 1849 af tyfus, som den første i sognet, i en alder af kun 32 år, og Christian Hansen Møller sad derefter tilbage som enkemand med sine 4 børn.

 

1855       Ved folketællingen d. 1. februar 1855 boede enkemand og parcellist Christian Hansen Møller her på stedet sammen med sine 3 børn Hans Christian Møller, Anna Kathrine Møller og Jørgen Møller. Hans tjenestekarl Hans Hansen fra Broballemark og tjenestepigerne Cecilie ____ fra Broager og Maria Kjerstine Spiggers fra Stevning boede også her på ejendommen. I aftægten boede Christian Hansen Møllers mor Mette Marie Hansen (Pedersdatter) sammen med sin datterdatter, den 20-årige Mette Marie Jørgensen fra Himmark.

Christian Hansen Møller havde fundet sig en ny livsledsager, og d. 22. november 1855 blev han gift i Svenstrup kirke med den 14 år yngre pige Maren Petersen fra Lunden født d. 5. marts 1820 som datter af bolsmand Jørgen Petersen og hustru Cathrine Marie i Lunden.

 

1859       Christian Hansen Møllers mor Mette Marie Pedersdatter (*1782) døde i aftægten d. 4. juli 1859 i en alder af 77 år, efter at have levet som enke i 22 år.

 

1860       Ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede parcellist Christian Hansen Møller her på stedet sammen med sin hustru Maren Petersen og hans 3 børn fra første ægteskab Mette Marie Møller, Hans Christian Møller og Jørgen Møller.

 

1875       Christian Hansen Møller overlod nu ejendommen til sin yngste søn af første ægteskab Jørgen Møller (*1848). Han blev gift i Svenstrup kirke d. 24. februar 1875 med den 7 år yngre Anna Eleonore Christensen, der var født d. 1. maj 1855 som datter af parcellist Christen Christensen og hustru Anne Marie Hansen parcel nr. 1 "Stevninghjørn" Hjortspringvej 23.

Anna Eleonore og Jørgen Møller fik 13 børn:

 • Hans Møller, født d. 16. juli 1875, død d. 27. december 1896.
 • Eleonore Elisabeth Møller, født d. 14. august 1876.
 • Christian Møller, født d. 28. august 1878. (han overtog stedet)
 • Anne Marie Møller, født d. 12. juli 1880.
 • Christen Møller, 3. juli 1883. (senere Parcelsted 1 "Stevninghjørn")
 • Jørgen Møller, født d. 2. august 1885.
 • Anne Eleonore Møller, født d. 15. juni 1887.
 • Mette Marie Møller, født d. 26. marts 1889.
 • Anne Cathrine Møller, født d. 21. februar 1891.
 • Jes Møller, født d. 23. marts 1893.
 • Jacob Møller, født d. 19. januar 1895.
 • Anne Christine Møller, født d. 22. november 1897.
 • Hans Møller, født d. 18. marts 1899.


1882       Jørgen Møllers stedmor Maren Petersen (*1820), døde i aftægten d. 18. november 1882 i en alder af 62½ år og hans far Christian Hansen Møller sad derefter tilbage som enkemand.

 

1883       Jørgen Møllers far Christian Hansen Møller (*1806), døde i aftægten d. 18. maj 1883 efter at have levet som enkemand i ½ år.

 

1909       Anna Eleonore og Jørgen Møllers søn Christian Møller (*1878) overtog ejendommen i 1909. Han blev gift i i Egen kirke d. 26. marts 1909 med den knap 8 år yngre pige Anna Kirstine Frederiksen der var født i Dyndved i Egen sogn d. 4. juli 1886 som datter af snedker Frederik Frederiksen og hustru Anna Marie Møller i Dyndved.

Anna Kirstine og Christian Møller fik ingen børn.

 

1921       Ved den første folketælling efter den tyske tid der fandt sted d. 1. februar 1921 boede landmand Christian Møller her på stedet sammen med sin hustru Anna Kirstine Frederiksen og deres tjenestekarl Hans Rasmussen fra Egen sogn og Kathrine M. Møller fra Dybbøl sogn, og så havde de et plejebarn ved navn Marie Kirstine Schink, der var født d. 31. juli 1906 som datter af maler Franz Eduard Schink og hustru Margrethe Cathrine f. Schnell i Stevning. I stedets aftægt boede Christian Møllers forældre Anna Eleonore og Jørgen Møller.ukendt årstal

Foto fra parcelsted nr. 15. (Foto fra ukendt årstal)

1925       Ved folketællingen d. 5. november 1925 boede parcellist Christian Møller fortsat her på stedet sammen med sin hustru Anna Kirstine Frederiksen. Deres tjenestekarl Hans Christian Mathiesen fra Klingbjerg og deres tjenestepige Kirstine Sandbeck fra Broager boede også her på stedet. I stedets aftægt boede Christian Møllers forældre Anna Eleonore og Jørgen Møller også fortsat.

 

1928       Christian Møllers far Jørgen Møller døde i aftægten i 1928 i en alder af 80 år, og hans mor Anna Eleonore Møller sad derefter tilbage som enke.

 

1930       Ved folketællingen d. 5. november 1930 boede landmand Christian Møller fortsat her på stedet sammen med sin hustru Anne Christine Møller. Christian Møllers mor Anna Eleonore Møller boede fortsat i stedets aftægt, og så boede deres tjenestepige Eleonore Elisabeth Petersen fra Stevning også her på stedet.

 

1943       Christian Møllers mor Anna Eleonore Møller døde i aftægten i 1943 i en alder af 88 år efter at have levet som enke i 15 år.

 

1948       Christian Møller solgte ejendommen til en slægtning til sin hustru Anne Christine ved navn Frederik Frederiksen for en købesum på 33.652,17 kr. plus aftægt og løsøre, og på denne overtagelse blev der d. 1. marts 1948 udstedt et tinglyst skøde.

Frederik Frederiksen sagde tante til Christian Møllers kone Anne Christine.

På et ikke kendt tidspunkt herefter kom både Anne Christine Møller og Christian Møller på Statshospitalet i Augustenborg. Her døde Anne Christine d. 20. februar 1963 i en alder af 76 år, og hun blev derefter begravet på Svenstrup kirkegård d. 23. februar 1963. Christian Møller døde der d. 20. april 1968 i en alder af 89 år, og han blev begravet på Svenstrup kirkegård d. 23. april 1968.

 

1959       Frederik Frederiksen solgte ejendommen til landmand Peter Jørgensen for en købesum på 80.510 kr. og d. 16. marts 1959 blev der udstedt et tinglyst skøde på dette. Peter Jørgensen var gift med Ella Skov.

 

1960       Peter Jørgensen solgte ejendommen til vognmand Peter Henriksen Bladt for en købesum på 99.348 kr. Peter Henriksen Bladt var født d. 1. marts 1933 i Lunden i Havnbjerg sogn som søn af gårdejer Peter Henriksen Bladt og hustru Marie Elisabeth Laue i Lunden, og han var gift med Inga Blom fra Lunden.

Inga og Peter Henriksen Bladt fik børnene:

 • Henrik Bladt.
 • Linda Bladt.
 • Gert Bladt.
 • Bent Henriksen Bladt. (han overtog stedet)


1987       Peter Henriksen Bladt overlod nu ejendommen til sin hustru Inga Bladt og den yngste søn Bent Henriksen Bladt med hver en ideel halvpart og købesummen blev sat til 2.160.000 kr., og d. 4. juni 1987 blev denne overtagelse tinglyst.

 

1994       Inga Bladt solgte sin halvpart i ejendommen til sin søn Bent Henriksen Bladt og et betinget skøde blev derefter tinglyst d. 30. juni 1994. Købesummen var sat til 716.000 kr. Et endeligt skøde blev derefter tinglyst d. 7. september 1994. I BBR registret er skødedatoen sat til d. 16. juni 1994.

Bent Henriksen Bladt blev gift med Gunvor Petz fra Guderup.

Bent Henriksen Bladt er murermester og "Skadborg" blev nedlagt som landbrugsejendom og omdannet til Skadborg Byggefirma A/S

Gunvor og Bent Henriksen Bladt fik børnene:

 • Lea Bladt.
 • Mikkel Bladt.


2014       Bent Henriksen Bladt er fortsat ejer af ejendommen.

 til top
Ajourført december 2015
www.jessenb.dk