Parcelsted nr. 17

Sønderlundvej 11

Matrikel nr. 32 af Stevning ejerlav.

17
17


1771       Efter udstykningen af Hjortspring i 1771 blev parcel nr. 17 "Nørrelund" købt af Nis Jørgensen fra Sjellerup.

Nis Jørgensen var født i Sjellerup og døbt i Egen kirke d. 8. juni 1738 som søn af Jørgen Jørgensen og hustru i Sjellerup, og han var blevet gift i Egen kirke d. 23. oktober 1772 med den 3 år yngre Anne Nielsdatter, der var født i Dyndved og døbt i Egen kirke d. 29. oktober 1741 som datter af Niels Nielsen og hustru i Dyndved.

Anne og Nis Jørgensen fik ingen børn.

 

1803       Ved folketællingen d. 13. februar 1803 boede parcellist Nis Jørgensen her på stedet sammen med sin hustru Anne Nielsdatter og deres 28-årige tjenestepige Anne Christens (*1775).

Nis Jørgensen solgte parcelstedet til Christen Jørgensen Nymand her i 1803, og han blev således indskrevet i skyld og panteprotokollen som ejer d. 17. september 1803. Anne og Nis Jørgensen gik derefter på aftægt.

Christen Jørgensen Nymand var født i Guderup som søn af bolsmand Jørgen Nymand og hustru i Guderup og døbt i Egen kirke d. 28. november 1779.

 

1804       Christen Jørgensen Nymand blev gift i Svenstrup kirke d. 29. juni 1804 med sin forgængers tjenestepige, den godt 4 år ældre pige Anne Christensdatter, der var født omkring 1775 i Majbøl i Hørup sogn som datter af bolsmand Christen Nielsen og hustru i Majbøl.

Anne og Christen Jørgensen Nymand fik ingen børn:

De fik et dødfødt drengebarn d. 24. februar 1811 som døde under en besværlig og hård fødsel. Barnet blev først begravet d. 3. marts 1811.

 

1812       Parcelaftægtsmand Nis Jørgensen (*1738) døde i aftægten d. 27. september 1812 i en alder af 74 år, og hans hustru Anne Nielsdatter sad derefter tilbage som enke.

 

1817       Anne Nielsdatter (*1741) døde d. 20. juli 1817 i en alder af 76 år (ulæselig side i KB) efter at have levet som enke i knap 5 år.

 

1832       Christen Jørgensen Nymands hustru Anne Christensdatter (*1775) døde d. 30. oktober 1831 i en alder af kun 57 år, og han sad derefter tilbage som enkemand.

 

1834       Christen Jørgensen Nymand havde fundet sig en ny livsledsager, og d. 21. juni 1834 blev han gift igen i Svenstrup kirke med den omkring 23 år yngre Anne Kirstine f. Matthiesen, der var født omkring 1803 som datter af bolsmand Matthias Hansen og hustru i Egen.

Anne Kirstine og Christen Jørgensen Nymand fik børnene:

 • Anna Nymand, født d. 16. august 1835, død d. 22. september 1850
 • Jørgen Nymand, født d. 28. september 1838. (han overtog stedet)
 • Eleonore Nymand født d. 30. september 1840, død d. 29. maj 1848.
 • Christen Nymand, født d. 13. marts 1844, død d. 15. september 1850.


1840       Ved folketællingen d. 1. februar 1840 boede parcellist Christen Jørgensen Nymand her på stedet sammen med sin hustru Anne Kirstine f. Matthiesen og deres 2 børn Anna Nymand og Jørgen Nymand. Tjenestekarlen Hans Christensen og tjenestepigen Cathrine Matthiesen boede også her på stedet.

 

1845       Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede parcellist Christen Jørgensen Nymand fortsat her på stedet sammen med sin hustru Anne Kirstine f. Matthiesen og deres 4 børn Anna Nymand, Jørgen Nymand, Eleonore Nymand og Christen Nymand. Tjenestekarlen Chresten Hansen fra parcellerne og Cathrine Matthiesen fra Egen boede også her på stedet.

 

1846       Parcellist Christen Jørgensen Nymand (*1779) døde d. 22. februar 1846 i en alder af kun godt 66 år, og hans hustru Anne Kirstine Matthiesen sad derefter tilbage som enke.

Anne Kirstine Matthiesen fandt sig ret hurtigt en ny mand, og d. 12. november 1846 blev hun gift igen i Svenstrup kirke med den 4 år yngre tjenestekarl i parcellerne Jørgen Jacobsen, der var født i omkring 1807 som søn af Jørgen Jacobsen og hustru i Ketting. Som sådan er han indskrevet i Svenstrup kirkebog 1824-1887 opslag 26. (Ifølge de senere folketællinger skulle han være født d. 11. oktober 1807, men han er ikke fundet i Ketting kirkebog.)

Efter deres ægteskab blev de begge indskrevet i skyld og panteprotokollen d. 27. november 1846 som sættefolk på stedet. Her er Anne Kirstine Matthiesens nye mand noteret som Jørgen Jørgensen Kekenis. Et opslag i kirkebog fra Kegnæs 1774-1810 opslag 121 ved født mand d. 11. oktober 1807 hedder han Jørgen Peter Witzke, søn af stamparcellist på Hjortholm Jørgen Peter Witzke og hustru Eleonora Elisabeth Brandsdatter.

I skyld og panteprotokollen blev der d. 6. december 1846 indskrevet et skifte og delingsnotat efter afdøde parcelbesidder Christen Jørgensen Nymand der tilgodeså enkefru Anne Kirstine og hendes 4 børn med et pengebeløb i arv, hvor sønnernes del var næsten det dobbelte af døtrenes beløb.

Der blev desuden noteret at parcelstedet skulle overtages af enken og hendes nye mand i sættebesiddelse indtil det yngste barn af første ægteskab havde nået myndighedsalder

Anne Kirstine og Jørgen Jacobsen fik sønnen:

 • Mathias Jacobsen, født d. 30. november 1847, død d. 11. december 1850.


1855       Ved folketællingen d. 1. februar 1855 boede parcellist Jørgen Jacobsen her på stedet sammen med sin hustru Anne Kirstine og hendes søn fra første ægteskab Jørgen Nymand. Deres tjenestepige Anne Marie Christensen fra Frederiksgård boede der også.

 

1860       Ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede parcellist Jørgen Jacobsen (her nævnt som Bruhn) her på stedet sammen med sin hustru Anne Kirstine Matthiesen og hendes søn af første ægteskab Jørgen Nymand samt deres tjenestepige Anne Marie Christensen fra Frederiksgård.

 

1864       Jørgen Jacobsens hustru Anne Kirstine Matthiesen (*1803) døde d. 14. april 1864 i en alder af kun 60 år, og han sad derefter tilbage som enkemand. Hvornår Jørgen Jacobsen eller Jørgen Jørgensen Kekenis døde vides ikke.

 

1867       Efter et skøde af 22. februar 1867 overtog sønnen Jørgen Nymand (*1838) parcelstedet, og han blev således som Jørgen Christensen Nymand indskrevet i den preussiske grundbog som parcellist og ejer efter den senere preussiske lov af 27. maj 1873.

I skyld og panteprotokollen blev der indskrevet en aftægtskontrakt af 22. februar 1867 til Jørgen Jørgensen Kegenis, der herefter gik på aftægt.

Jørgen Christensen Nymand var blevet gift i Svenstrup kirke d. 6. december 1866 med den jævnaldrende pige Ellen Jørgensen, der var født i Elstrup i Egen sogn d. 31. juli 1838 som datter af bolsmand Christen Christensen Jørgensen og hustru Ellen f. Clausen i Elstrup.

Ellen og Jørgen Nymand fik børnene:

 • Christen Jørgensen Nymand, født d. 1. december 1867. (han overtog stedet)
 • Jørgen Christensen Nymand, født d. 27. juli 1876.
 • Anne Kirstine Nymand, født d. 27. juli 1876.


1899       Sønnen Christen Jørgensen Nymand (*1867) var blevet gift i Svenstrup kirke d. 11. februar 1892 med den 2 år yngre pige Marie Kirstine Nielsen Lind født d. 16. december 1869 i Dyndved i Egen sogn som datter af bolsmand Jes Nielsen Lind og hustru Anna i Dyndved. Han blev indskrevet i den preussiske grundbog d. 9. marts 1899 som ejendommens nye ejer.

Marie Kirstine og Christen Jørgensen Nymand fik børnene:

 • Jørgen Nymand, født d. 28. maj 1892. (han overtog stedet)
 • Ellen Nymand, født d. 23. februar 1899.


1918       Christen Jørgensen Nymand (*1867) tog sig selv af dage ved et selvmord d. 24. november 1918. Han var da kun 51 år gammel, og hans hustru Marie Kirstine sad derefter tilbage som enke.

 

1919       Sønnen Jørgen Nymand (*1892) overtog ejendommen efter sin far d. 2. maj 1919, og han blev derefter indskrevet i den preussiske grundbog d. 5. maj 1919 som den nye parcellist her på ejendommen. Han var blevet gift i Svenstrup kirke d. 28. marts 1919 med den 1 år ældre Cecilie Nielsen, der var født d. 18. april 1891 i Egen som datter af væver Niels Nielsen og hustru Mette Cathrine f. Jørgensen i Egen.

Cecilie og Jørgen Nymand fik datteren:

 • Marie Kirstine Nymand, født d. 4. januar 1927. (hun førte stedet videre)


1921       Ved den første folketælling efter den tyske tid der fandt sted d. 1. februar 1921 boede landmand Jørgen Nymand her på stedet sammen med sin hustru Cecilie Nymand og deres tjenestekarl Peter Pallesen fra Egen sogn og deres tjenestepige Ellen Petersen fra Ulkebøl. I ejendommens aftægt boede Jørgen Nymands mor enkefru Marie Kirstine Nymand f. Lindukendt årstal

Luftfoto af parcelsted nr. 17 (Foto fra ukendt årstal)

1925       Ved folketællingen d. 5. november 1925 boede landmand Jørgen Nymand fortsat her på stedet sammen med sin hustru Cecilia Nielsen. Deres tjenestepige Anne Cathrine Petersen fra Stolbro og deres tjenestekarl Peter Jensen fra Svenstrup boede der også, og i stedets aftægt boede Jørgen Nymands mor enkefru Marie Kirstine Nielsen Lind.

 

1930       Ved folketællingen d. 5. november 1930 boede landmand Jørgen Nymand fortsat her på stedet sammen med sin hustru Cecilie Nymand og deres datter Marie Kirstine Nymand samt hans mor enkefru Marie Kirstine Nymand. Tjenestekarlen Mads Jensen fra Hjortspring og tjenestepigen Christine Bothilde Jensen fra Hjortspringkobbel boede også her på stedet.

 

1952       Cecilie og Jørgen Nymands datter Marie Kirstine Nymand blev gift i Svenstrup kirke d. 12. april 1952 med den knap 2 år ældre landmand Peter Brygmann, der var født d. 16. maj 1925 i Sebbelev mark i Ketting sogn som søn af gårdejer Heinrich Brygmann og hustru Clara Christine f. Schmidt i Sebbelev mark.

 

1956       Jørgen Nymand solgte nu sin ejendom til sin datter og svigersøn Marie Kirstine og Peter Brygmann for en købesum på 56.126,68 kr. incl. aftægt og løsøre 9.123,68 kr. På denne overtagelse blev der d. 3. maj 1956 udstedt et tinglyst skøde, og dette blev indskrevet i grundbogen.

Marie Kirstine og Peter Brygmann fik ingen børn.ukendt årstal

Luftfoto af parcelsted nr. 17 (Foto fra ukendt årstal)

1970       Peter Brygmanns svigerfar Jørgen Nymand (*1892) døde i aftægten i 1970 og hans svigermor Cecilie Nielsen sad derefter tilbage som enke.

 

1972       Peter Brygmann svigermor Cecilie Nielsen (*1891) døde i aftægten i 1972, efter at have levet som enke i et par år.

 

1974       Marie Kirstine og Peter Brygmann solgte parcelstedet til Peter Rasmussen for en købesum på 320.000 kr. og på dette blev der udstedt et tinglyst skøde d. 24. maj 1974.

Marie Kirstine og Peter Brygmann fraflyttede og flyttede til Guderup. Her døde Peter i 2003 og Marie Kirstine døde i 2007.

Peter Rasmussen nedlagde ejendommen som landbrugsejendom, og samtidig blev aftægtshuset solgt fra.

 

1981       Peter Rasmussen solgte ejendommen til Christen Christensen for en købesum på 441.265,60 kr. og den tinglyste skødedato er indført i tingbogen d. 11. december 1981. Skødedatoen 1. marts 1984 er også indført i tingbogen mens BBR registret har datoen 24. februar 1984 som skødedato.

Christen Christensen er gift med Annelise og de har sønnen Bo Christensen.

 

2014       Christen Christensen er fortsat ejer af ejendommen.

 
til top
Ajourført december 2015
www.jessenb.dk