Parcelsted nr. 18
Sønderlundvej 12

Matrikel nr. 352 af Stevning ejerlav.
(tidl. matr. nr. 26 af Stevning ejerlav)

18
18


1771       Efter udstykningen af Hjortspring i 1771 blev parcel nr. 18 beliggende i Nørrelund købt af Claus Jørgensen fra Sjellerup. (hvem han var vides ikke)

 

1776       Jørgen Clausen overtog parcellen her i Nørrelund i 1776. Han var født i 1751, og han er sandsynligvis en søn af den foregående ejer Claus Jørgensen. Han var gift med den omkring 5 år yngre Eleonore Thomsen, der var født omkring 1756 i Lambjerg.

Jørgen Clausen opførte en ejendom på parcellen her i 1776.

Eleonore og Jørgen Clausen fik ingen børn.

 

1803       Ved folketællingen d. 13. februar 1803 boede parcellist og træskomager Jørgen Clausen her på stedet sammen med sin hustru Eleonore Thomsen.

 

1829       Pigen Marie Thomsen, der var datter af inderste og skrædder Thomas Jørgensen og hustru Kirsten Pedersdatter i Mjang i Hørup sogn, og som var født d. 23. marts 1801 og som havde opholdt sig her på stedet hos parcellist Jørgen Clausen de sidste 3 år, blev gift i Svenstrup kirke d. 1. august 1829 med ungkarl Jacob Hansen, der var født d. 31. juli 1805 i Lebøl i Tandslet sogn som søn af bolsmand Hans Pedersen og hustru Anne Cathrine Jørgens i Lebøl, og som nu hermed indfriede sig til et parcelsted i Nørrelund.

Marie Thomsen var beslægtet med Eleonore Thomsen, og da hun og Jørgen Clausen ingen børn havde blev parcelstedet overladt til Marie og Jacob Hansen, og Eleonore og Jørgen Clausen gik derefter på aftægt

 

1830       Efter at have lidt af gigt i mange år, og efter 10 ugers sygeleje med brystsvaghed, døde Jørgen Clausen (*1751) i aftægten d. 22. maj 1830 i en alder af 78 år, og hans hustru Eleonore sad derefter tilbage i aftægten som enke. I kirkebogen noterede præsten: "De havde ingen børn, men har for 3 år siden afstået stedet og al ejendom til en slægtning af konen, mod at nyde aftægt."

Parcelstedet her blev solgt til Hans Jørgensen. Han var født i Sjellerup og døbt i Egen kirke d. 22. august 1784 som søn af bolsmand Jørgen Clausen og hustru Kirstine Hansen i Sjellerup, og han var blevet gift i Egen kirke d. 7. september 1805 med den godt ½ år ældre Anne Marie Peders der var født og døbt i Ketting kirke d. 26. december 1783 som datter af Peder Hansen og hustru ?.

Hvornår de er kommet her til stedet kan ikke siges helt præcist, men det er før april 1831, idet sønnen Peter Hansen er konfirmeret i Svenstrup kirke d. 10. april 1831, hvor Hans Jørgensen da var parcellist i Nørrelund.

Anne Marie og Hans Jørgensen fik børnene:

 • Jørgen Hansen, født d. 22. november 1805 i Kettingskov, døbt i Ketting kirke d. 24. november 1805. (han overtog stedet)
 • Peter Hansen, født d. 2. maj 1815, døbt i Ketting kirke d. 7. maj 1815.
 • Kirstine Marie Hansen, født d. 12. april 1825 (Set ved konfirmation i Svenstrup i 1840)

 

1832       Parcellist Jacob Hansen (*1805) døde af vattersot d. 20. juli 1832 i en alder af kun 27 år, og hans hustru Marie Thomsen sad derefter tilbage som enke. De nåede aldrig at få børn.

 

1833       Marie Thomsen fandt sig ret hurtigt en ny mand, og d. 19. maj 1833 blev hun gift igen i Svenstrup kirke med 3 år ældre ungkarl Hans Christiansen Krogh, der var døbt d. 7. februar 1798 i Lysabild kirke som søn af slagter Christian Jørgensen Krogh og hustru Cathrine Christians i Lysabild

Marie og Hans Christiansen Krogh fraflyttede stedet sammen med Eleonore Thomsen og flyttede til Notmarkskov, hvor de alle tre opholdt sig ved folketællingen i 1845.

 

1834       Parcellist Hans Jørgensen (*1784) døde efter få dages sygeleje med brystsvaghed d. 16. august 1834 i en alder af kun 50 år og hans hustru Anne Marie Pedersen sad derefter tilbage som enke med sine 3 børn Jørgen, Peter og Kirstine Marie.

 

1840       Ved folketællingen d. 1. februar 1840 boede enkefru og parcelbesidder Anne Marie Jørgensen, her nævnt som Petersen, her på stedet sammen med sine 3 børn Jørgen Hansen, Peter Hansen og Kirstine Marie Hansen.

 

1845       Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede enkefru Anne Marie Jørgensen fortsat her på stedet sammen med sin søn sømand Jørgen Hansen og dennes hustru Kathrine Jørgensen og deres 2 børn Hans Jørgensen og Chresten Jørgensen. Anne Marie Jørgensens søn Peter Hansen var fraværende idet han var til søs.

 

1849       Enkefru Anne Marie Jørgensen overlod nu ejendommen til sin søn Jørgen Hansen Lund (*1805) efter en overladelseskontrakt af 30. marts 1749, og der blev protokolleret en aftægtskontrakt der tilgodeså hendes aftægt. Overtagelsen blev senere indskrevet i den preussiske grundbog efter den da gældende preussiske lov af 27. maj 1873. Jørgen Hansen Lund var blevet gift i Svenstrup kirke d. 1. november 1840 med den 5 år yngre Cathrine Christensen, der var født d. 16. november 1810 som datter af parcellist Christen Sørensen og hustru Anne Marie Christiansen Leimand parcelsted nr. 19 Sønderlundvej 8.

Cathrine og Jørgen Hansen Lund fik børnene:

 • Hans Jørgensen Lund, født d. 23. november 1840, død før 1886.
 • Christen Jørgensen Lund, født d. 28. maj 1842. (senere i Amerika) død 24. maj 1921.
 • Jørgen Jørgensen Lund, født d. 11. december 1845, død d. 24. maj 1850.
 • Anna Maria Jørgensen Lund, født d. 28. marts 1847, død d. 21. maj 1850.
 • Peter Jørgensen Lund, født d. 10. august 1848, død før 1886.
 • Anne Marie Jørgensen Lund, født d. 20. april 1851. (hun overtog stedet)


1855       Ved folketællingen d. 1. februar 1855 boede parcelbesidder Jørgen Hansen Lund sammen med sin hustru Cathrine Christensen og deres 4 børn Hans Jørgensen Lund, Christen Jørgensen Lund, Peter Jørgensen Lund og Anne Marie Jørgensen Lund. I stedets aftægt boede Jørgen Hansen Lunds mor enkefru Anne Marie f. Hansen (*1783).

 

1860       Ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede parcellist Jørgen Hansen Lund her på stedet sammen med sin hustru Cathrine Christensen og deres 4 børn Hans Jørgensen Lund, Christen Jørgensen Lund, Peter Jørgensen Lund og Anne Marie Jørgensen Lund. I stedets aftægt boede Jørgen Hansen Lunds mor enkefru Anne Marie f. Hansen (*1783).

Hvornår Jørgen Hansen Lunds mor enkefru Anne Marie f. Hansen døde vides ikke. (hun er ikke fundet, så muligvis fraflyttet Svenstrup sogn.)

 

1884       Jørgen Hansen Lund overlod nu ejendommen til sin datter Anne Marie Jørgensen Lund efter en købekontrakt af 10. november 1884, og dette blev således indskrevet i den preussiske grundbog d. 10. november 1884. Cathrine og Jørgen Hansen Lund gik derefter på aftægt.

 

1885       Anne Marie Jørgensen Lund blev gift i Svenstrup kirke d. 15. maj 1885 med den 11 år ældre Hans Jørgensen, der var født d. 28. juli 1840 i Himmark som søn af bolsmand Jørgen Jørgensen og hustru Anna Kirstine f. Møller i Himmark.

Anne Marie og Hans Jørgensen fik sønnen:

 • Jørgen Jørgensen, født d. 15. juli 1887, død d. 9. september 1887.


1886       Jørgen Hansen Lund (*1805) døde i aftægten d. 10. april 1886 i en alder af godt 80 år og hans hustru Cathrine Jørgensen sad derefter tilbage som enke med sine 2 børn Christen Jørgensen Lund i Amerika og Anne Marie Jørgensen Lund her på stedet.

 

1887       Cathrine Jørgensen døde i aftægten d. 30. marts 1887 i en alder af 76½ år, efter at have levet som enke i knap 1 år.

 

1890       Den 15. september 1890 blev både Anne Marie Jørgensen Lund og hendes mand Hans Jørgensen indskrevet i den preussiske grundbog som ejere af stedet her.

 

1907       Den 12 december 1907 blev stedet her overladt til parcellist Jørgen Jørgensen, og dette blev derefter indskrevet i den preussiske grundbog d. 14. december 1907. Hvem denne Jørgen Jørgensen var vides ikke. (man kunne forledes til at tro det var en søn, men der er ikke fundet en sådan.)

 

1913       Ejendommen blev solgt til Hans Skov i Sjellerup, og han fik den overladt d. 24. april 1913. Efterfølgende blev dette så indskrevet i den preussiske grundbog d. 26. april 1913. Hans Skov var født d. 23. maj 1888 i Sjellerup i Egen sogn som søn af bolsarving Claus Skov og hustru Mette Marie i Sjellerup, og han var gift med Anne Cathrine Lind, der var født d. 12. september 1889 i Stolbro i Egen sogn som datter af bolsmand Peter Hansen Lind og hustru Mette Marie f. Jørgensen i Stolbro.

De var fætter og kusine. De fik 5 tdr. land i bryllupsgave fra hendes hjem i Sjellerup, så sammen med de 5 tdr. parcelland til stedet havde de nu 10 tdr. land.

Anne Cathrine og Hans Skov fik børnene:

 • Mette Marie Skov, født d. 4. juli 1913.
 • Claus Skov født d. 24. august 1914, død d. 28. marts 1915.
 • Peter Skov, født d. 24. december 1916.
 • Anne Marie Skov, født d. 20. april 1918.
 • Cathrine Skov, født d. 4. november 1919.
 • Ellen Skov, født d. 17. oktober 1920.
 • Claus Skov, født d. 25. december 1921.
 • Hans Skov, født d. 26. marts 1923.
 • Jørgen Skov, født d. 3. december 1927. død d. 28. december 1927.
 • Marie Christine Skov, født d. 3. december 1927, død d. 11. januar 1928.


1921       Ved den første folketælling efter den tyske tid der fandt sted d. 1. februar 1921 boede landmand Hans Skov her på stedet sammen med sin hustru Anne Cathrine Skov og deres 5 børn Mette Marie Skov, Peter Skov, Anne Marie Skov, Cathrine Skov og Ellen Skov. I stedets aftægt boede den tidligere ejer Hans Jørgensen sammen med sin hustru Anne Marie Jørgensen Lund og hendes bror Christen Jørgensen Lund, der levede af sin formue som han havde erhvervet sig i Amerika. Han døde ugift d. 24. maj 1921.ukendt årstal

Luftfoto af det gamle parcelsted nr. 18 (Foto fra ukendt årstal)

1925       Ved folketællingen d. 5. november 1925 boede landmand Hans Skov fortsat her på stedet sammen med sin hustru Anna Cathrine Lind og deres 7 børn: Peter Skov, Anne Marie Skov, Cathrine Skov, Ellen Skov, Claus Skov, Hans Skov og Mette Marie Skov.

(Hvad der er blevet af stedets tidligere ejer Hans Jørgensen og hustru Anne Marie Jørgensen Lund vides ikke. De må være fraflyttet Svenstrup kirkesogn.)

 

1926       Den 6. oktober 1926 blev der indskrevet i grundbogen at både Hans Skov og hans hustru Anne Cathrine Skov f. Lind nu begge var ejer af stedet her.ukendt årstal

Luftfoto af det gamle parcelsted nr. 18 (Foto fra ukendt årstal)

1930       Ved folketællingen d. 5. november 1930 boede landmand Hans Skov fortsat her på stedet sammen med sin hustru Anne Cathrine Skov og deres 6 børn Peter Skov, Anne Marie Skov, Cathrine Skov, Ellen Skov, Claus Skov og Hans Skov.

 

1955       Anne Cathrine og Hans Skov solgte nu stedet til deres datter Ellen Skov (*1920) og hendes mand lagerforvalter Peter Jørgensen i Hundslev med hver en halvdel for en købesum på 31.469.31 kr. plus aftægt, og deraf var de 6300 kr. for løsøre. De fik dette tilskødet d. 9. marts 1955, og det blev derefter indskrevet i grundbogen.ukendt årstal

Luftfoto af det gamle parcelsted nr. 18 (Foto fra ukendt årstal)

1959       Efter sigende overtog Ellen Skovs bror Claus Skov (*1921) stedet.

 

1962       Igen efter sigende overtog søsteren Anne Marie Skov (*1918) stedet: Hun var gift med Age Petersen. De fik ingen børn. Parcelstedet blev nedlagt som landbrug.

 

1969       Aftægtsmand Hans Skov døde d. 27. januar 1969 i en alder af godt 80½ år og hans hustru Anne Cathrine Lind sad derefter tilbage som enke. Hun døde efter sigende i 1972.

 

1978       For en købesum på 75.000 kr. overlod Claus Skov ejendommen til sin søster Anne Marie Petersen, (*1918) hvilket blev tinglyst d. 14. november 1978, men hun havde imidlertid videresolgt stedet for en købesum på 315.000 kr. til Christian Børge Hansen og dette blev således tinglyst samme dag.ukendt årstal

Luftfoto af parcelsted nr. 18 (Foto fra ukendt årstal)

2001       Huset blev i 2001 købt af Vivi Dybdal Larsen og Peter Dyrhave Larsen for en købesum på 1.520.000 kr. og skødedatoen blev i BBR registret sat til d. 7. december 2001.

Vivi og Peter Larsen fik børnene:

 • Nanna Larsen.
 • Asta Marie Larsen.
 • Thea Johanne Larsen.


2014       Huset ejes og bebos fortsat af Vivi Dybdal Larsen og Peter Dyrhave Larsen.
til top
Ajourført december 2015
www.jessenb.dk