Parcelsted nr. 19

Sønderlundvej 8

Matrikel nr. 34 af Stevning ejerlav.

19
19


1771       Efter udstykningen af Hjortspring i 1771 blev parcel nr. 19 købt af Christen Hold fra Sjellerup. Hvem han var vides ikke.

 

1772       Den 24. maj 1772 blev Christian Hansen i Sjellerup indskrevet i skyld og panteprotokollen som ejer af parcel nr. 19, og han opbyggede derefter sit parcelsted.

Christian Hansen med kaldenavnet Leimand var født omkring 1733 og han var blevet gift i Egen kirke d. 12. december 176l med den omkring to år yngre Mette Madsen Hul, der var døbt d. 31. juli 1735 i Sjellerup som datter af kådner Mads Madsen Hul og hustru Eleonore i Sjellerup.

I 1762 er Christian Hansen nævnt til at bo i Sjellerup i Hullet, og i 1764 kaldes han kådner Christen Leimand, et navn han må have fået, fordi dette kådnersted, kaldet Hullet, lå ved leddet til Hjortspring len. I 1768 er han nævnt som inderste i Sjellerup.

I Sjellerup havde Mette og Christian Hansen Leimand fået børnene:

 • Mathias Christiansen Leimand, døbt d. 18. april 1762, død og begravet d. 25. april 1862.
 • Hans Christiansen Leimand, døbt d. 5. februar 1764, død d. 11. februar 1764.
 • Christian Christiansen Leimand, døbt d. 5. februar 1764, død d. 11. februar 1764.
 • dødfødt barn i 1765, begravet d. 29. september 1765.
 • Anne Marie Christiansen Leimand, døbt d. 29. september 1766. (hun overtog stedet)
 • Eleonore Christiansen Leimand, døbt d. 4. december 1768.
 • Johannes Christiansen Leimand, døbt d. 7. april 1771, død d. 24. maj 1772.
 • Mathias Christiansen Leimand, født d. 13. november 1774, død d. 14. marts 1778.


1790       Mette og Christian Hansen Leimands datter Anne Marie Christiansen Leimand (*1766) blev gift i Svenstrup kirke d. 7. maj 1790 med den 5 år ældre skrædder Christen Sørensen, der var født i Svenstrup og døbt i Svenstrup kirke d. 27. september 1761 som søn af inderste Søren Jensen og hustru Maren Jeppesdatter i Svenstrup.

Anne Marie og Christen Sørensen fik børnene:

 • Mette Marie Christensdatter, døbt d. 10. oktober 1790. (senere "Hulen")
 • Jørgen Christensen, født d. 30. oktober 1792.
 • Maren Christensdatter, født d. 21. februar 1795.
 • Anne Marie Christensdatter, født d. 21. april 1797.
 • Christian Christensen, født d. 15. juli 1799. (han overtog stedet)
 • Eleonore Christensdatter, født d. 15. januar 1802.
 • Matthias Christensen, født d. 17. juli 1804.
 • Anne Kirstine Christensdatter, født d. 30. august 1807.
 • Marie Christensdatter, født d. 30. august 1807. (senere Parcelsted nr. 1 "Stevninghjørn")
 • Cathrine Christensen, født d. 16. november 1810. (senere Parcelsted nr. 18 - Sønderlundvej 12)


1793       Christian Hansen Leimand overtog nu parcelstedet til sin datter Anne Marie Christiansen Leimand og svigersøn Christen Sørensen mod at de skulle yde dem aftægt og dette blev således protokolleret i skyld og panteprotokollen d. 20. februar 1793.

 

1803       Ved folketællingen d. 13. februar 1803 boede parcellist og skrædder Christen Sørensen her på stedet sammen med sin hustru Anne Marie Christiansen Leimand og deres 6 børn Mette Marie Christensdatter, Jørgen Christensen, Maren Christensdatter, Anne Marie Christensdatter, Christian Christensen og Eleonore Christensdatter. I stedets aftægt boede Christen Sørensens svigerforældre Mette og Christian Hansen Leimand.

 

1810       Christen Sørensens svigerfar Christian Hansen Leimand (*1733) døde i aftægten d. 30. januar 1810 i en alder af 77 år, og hans svigermor Mette Madsen sad derefter tilbage som enke.

 

1813       Christen Sørensens svigermor Mette Madsen (*1735) døde i aftægten d. 2. maj 1813 i en alder af 77 år, efter at have levet som enke i godt 3 år.

 

1827       Anne Marie og Christen Sørensen overlod nu ejendommen til deres søn Christian Christensen (*1799) til overtagelse d. 25. maj 1827, og sammen med at aftægt til Anne Marie og Christen Sørensen blev dette indskrevet i skyld og panteprotokollen d. 12. juni 1827. Anne Marie og Christen Sørensen gik således på aftægt.

 

1828       Christian Christensen blev gift i Svenstrup kirke d. 19. april 1828 med den godt 1 år ældre pige Maren Jørgensen, der var født d. 24. marts 1798 i Skovby i Søby sogn på Ærø som datter af husmand Jørgen Petersen og hustru Birthe Andersdatter i Skovby. Præsten noterede i kirkebogen at Maren Jørgensen fra Ærø havde fået en såkaldt uægte datter med en karl fra Jylland, men i kirkebogen fra Bregninge sogn står der at Birthe Marie Christensen var født d. 20. august 1819 og døbt Birthe Marie Nielsdatter d. 29. august 1819 som datter af inderste Niels Christensen og hustru Maren Jørgensdatter i Skovby. (Det ser lidt underligt ud)

Maren og Christian Christensen fik børnene:

 • Christen Christiansen, født d. 27. maj 1828, død d. 6. november 1834.
 • Christian Christiansen, født d. 5. maj 1835, død d. 11. maj 1845.


1835       Christen Sørensen (*1761) døde i aftægten d. 9. november 1835 i en alder af 74 år, og hans hustru Anne Marie f. Christiansen Leimand sad derefter tilbage som enke. Præsten noterede at Christen Sørensen af natur var en sund og stærk mand men at han i alderdommen led af vattersot hvoraf han døde efter 18 ugers sygeleje.

 

1840       Ved folketællingen d. 1. februar 1840 boede parcelbesidder Christian Christiansen her på stedet sammen med sin hustru Maren Jørgensen, her nævnt som Petersen og deres søn Christian Christiansen. I aftægten boede hans mor enkefru Anne Maria Christiansen.

 

1842       Maren Petersens uægte datter Birthe Marie Christensen, der nu opholdt sig her på ejendommen hos sin mor og stedfar, blev gift i Svenstrup kirke d. 18. december 1842 med ungkarl Matthias Hansen fra Svenstrup.

 

1845       Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede parcellist Christian Christiansen, nu nævnt som Christian Sørensen, fortsat her på stedet sammen med sin hustru Maren Petersen og deres søn Christian Christiansen. I ejendommens aftægt boede hans mor enkefru Anne Marie Christiansen fortsat sammen med sin datterdatter Anna Maria Jørgensen og hendes søn Christen Rasmussen. (Det var datteren Anne Marie Christensdatter, der d. 25. februar 1820 havde fået en såkaldt uægte datter Anna Maria Jørgensen med en udlagt barnefar ved navn Jørgen Jørgensen fra Torup, og denne datter havde altså nu også fået en uægte søn Christen Rasmussen d. 31. januar 1843 med en udlagt far ved navn Christian Larsen fra Oksbøl. Denne Christen Rasmussen døde d. 18. juni 1850 af strubehoste.)

 

1848       Christian Christensens hustru Maren Jørgensen (*1798) døde af brystsvaghed d. 23. oktober 1848 i en alder af kun 50½ år, og han sad derefter tilbage som enkemand.

 

1849       Christian Christensens mor enkefru Anne Marie Christiansen Leimand (*1766) døde d. 12. januar 1849 i en alder af 83 år, efter at have levet som enke i godt 13 år. Hun nød god sundhed lige til sine sidste dage efter kun at have været sengeliggende i 6 uger.

 

1851       Christian Christensen havde fundet sig en ny livsledsager, og d. 12. juni 1851 blev han gift igen i Svenstrup kirke med den 11 år yngre Mette Petersen født d. 13. august 1810 i Sjellerup i Egen sogn som datter af kådner Peter Petersen og hustru Maren ved Sjellerup skov.

Mette og Christian Christensen fik tilsyneladende ingen børn.

 

1855       Ved folketællingen d. 1. februar 1855 boede daglejer Christian Christensen her på stedet sammen med sin hustru Mette Petersen.

 

1860       Ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede daglejer Christian Christensen fortsat her på stedet sammen med sin hustru Mette Petersen. De havde en 20-årig lærerinde på Hjortspring ved navn Anna Margrethe Vind fra Sønderborg boende hos sig på ejendommen.

 

1880       Christen Christensens hustru Mette Petersen (*1810) døde d. 12. august 1880 i en alder af 70 år, og han sad igen tilbage som enkemand. Christen Christensen blev oftest kaldt Christen Sørensen.

Christian Christiansen solgte sit parcelsted til Lorenz Wriborg.og hustru Anna Matthiesen efter en købekontrakt af 22. november 1880, og dette blev således efter den gældende preussiske lov af 27. maj 1873 indskrevet i den preussiske grundbog d. 31. december 1883 sammen med et aftægt, og Christian Christiansen (Sørensen) gik derefter på aftægt.

Lorenz Wriborg var født d. 24. august 1831 i Torup som søn af præsteinderste og skomager Lorenz Wriborg og hustru Margrethe Elisabeth f. Kiebitz i Torup, og han var blevet gift i Svenstrup kirke d. 13. juni 1861 med den 5½ år yngre Anna Matthiesen, der var født d. 4. december 1836 i Himmark som datter af inderste Matthias Christensen og hustru Karen Peders i Himmark.

Anna og Lorenz Wriborg havde haft sønnen:

 • Lorenz Wriborg, født d. 21. august 1861 i Himmark, død d. 24. maj 1866.


1890       Christian Christiansen (*1799) døde i aftægten d. 21. januar 1890 i en alder af 90½ år, og efter at have levet som enkemand i 9½ år.

 

1918       Parcellist Lorenz Wriborg (*1831) døde d. 16. september 1918 i en alder af 87 år, og hans hustru Anna Wriborg f. Matthiesen sad derefter tilbage som enke.

 

1920       Anna Wriborg solgte ejendommen til landmand Christian Andresen Due og hustru Elise Due f. Christensen til overtagelse d. 16. marts 1920, og dette blev således indskrevet i den preussiske grundbog d. 25. marts 1920. Anna Wriborg gik derefter på aftægt.

Christian Andresen Due var født d. 28. august 1898 i Kær i Ulkebøl sogn som søn af smed Niels Andresen Due og hustru Cathrine Marie f. Hess i Kær, og han var blevet gift i Havnbjerg kirke d. 24. oktober 1918 med den 6 år ældre Elise Christensen, der var født d.19. juli 1892 i Brandsbøl som datter af inderste Lauritz Christensen og hustru Elise f. Matthiesen.

Elise og Christian Andresen Due fik datteren:

 • Anne Cathrine Due, født d. 1. april 1920.


1921       Ved den første folketælling efter den tyske tid der fandt sted d. 1. februar 1921 boede Christian Andresen Due, der var arbejdsmand ved landbruget hos parcellist Chr. Madsen, her på stedet sammen med sin hustru Elise Due og deres datter Anne Cathrine Due. I ejendommens aftægt boede enkefru Anna Wriborg.

 

1924       Enkefru Anna Wriborg (*1836) døde i aftægten d. 23. marts 1924 i en alder af 87 år, efter at have levet som enke i 5½ år.

 

1925       Elise og Christian Andresen Due solgte ejendommen til landmand Christian Jespersen fra Sjellerup, og efter at dette var ham tilskødet d. 28. januar 1925, blev dette indskrevet i grundbogen d. 3. februar 1925.

Christian Jespersen overlod herefter stedet til sin søn Christen Jespersen og han fik stedet tilskødet d. 10. september 1925 og derefter blev han indskrevet i grundbogen d. 7. november 1925 som den nye ejer.

Christen Jespersen var født d. 11. december 1872 i Sjellerup som søn af kådner Christian Jespersen og hustru Marie Christensen i Sjellerup, og han var blevet gift i Egen kirke d. 3. december 1895 med den ½ år ældre pige Margrethe Hess der var født d. 16. maj 1873 i Sjellerup som datter af kådner Hans Petersen Hess og hustru Ellen i Sjellerup.

Margrethe og Christen Jespersen fik datteren:

 • Cathrine Jespersen, født d. 16. juni 1902 i Sjellerup.

Ved folketællingen d. 5. november 1925 boede husmand Christen Jespersen her på stedet sammen med sin hustru Margrethe Hess og deres datter Cathrine Jespersen.ukendt årstal

Luftfoto af parcelsted nr. 19 (Foto af ukendt årstal)

1930       Ved folketællingen d. 5. november 1930 boede husmand Christen Jespersen fortsat her på stedet sammen med sin hustru Margrethe Jespersen.

 

1931       Christen Jespersen døde på Statshospitalet i Sønderborg d. 24. januar 1931 i en alder af 58 år. Han var udtrådt af folkekirken og fik dermed en borgerlig begravelse d. 29. januar 1931. Han er opført i Egen begravelsesregister, og dermed begravet i Egen sogn.

 

1934       Enkefru Margrethe Jespersen solgte nu parcelstedet til landmand August Friedrich Kloth og hustru Margrethe f. Jespersen for en købesum på 6500 kr. plus løsøre 1500 kr., og dette blev efter en tinglysning d. 4. april 1934 indskrevet i grundbogen. Margrethe Jespersen er højst sandsynlig fraflyttet Svenstrup sogn og måske flyttet til Egen sogn.

August Friedrich Kloth var født i Kolstrup i Stepping sogn d. 7. september 1904 som søn af Hans Christian Kloth og hustru Julie Radmer f. Nielsen, og han var blevet gift af sognefogeden i Egen d. 3. august 1927 med Margrethe Jespersen der var født i Sjellerup d. 4. januar 1909 som datter af landmand Peter Jespersen og hustru Maren f. Møller i Sjellerup.

Margrethe og August Friedrich Kloth har børnene:

 • Lydia Alice Kloth.
 • Tove Margrethe Kloth.


1954       Margrethe og August Kloth solgte stedet til Wilhelm Ingemann Møller og hustru Rasmine Margrethe Møller f. Christensen fra Lambjerg i sædvanligt formuefællesskab for en købesum på 20.000 kr. hvoraf de 1.500 kr. var for løsøre. Overtagelsen blev tinglyst d. 29. marts 1954 og derefter indskrevet i grundbogen.

 

1959       Rasmine Margrethe og Wilhelm Ingemann Møller solgte stedet til arbejdsmand Kaj Mikkelsen for en købesum på 28.500 kr. og efter en tinglysning d. 11. februar 1959 blev der udstedt et skøde til den nye ejer.

Kaj Mikkelsen var gift med Ulla Margrethe Elisabeth Mikkelsen.

De fik følgende børn:

 • Britta Mikkelsen.
 • Anita Mikkelsen.
 • Gitte Mikkelsen.


2003       Kaj Mikkelsen, der var født i 1930 døde i 2003

 

2010       Ulla Margrethe Elisabeth Mikkelsen blev nu noteret som ejer af stedet her, og skødedatoen er i BBR registret sat til d. 7. oktober 2010.

 

2014       Ulla Margrethe Elisabeth Mikkelsen er fortsat ejer af ejendommen.

 til top
Ajourført december 2015
www.jessenb.dk