Parcelsted nr. 20 og 21
"Paragraf 5"

Sønderlundvej 2

Matrikel nr. 27 af Stevning ejerlav.

20,21
20-21


1771       Efter udstykningen af Hjortspring i 1771 blev parcel nr. 20 og 21 købt af billedhugger Frederik Ebbesen i Sjellerup.

Frederik Ebbesen var i familie med billedskærer Ebbesen fra Svenstrup, der bl.a. har lavet prædikestolen i Svenstrup kirke. Denne billedhugger Hans Ebbesen døde af et slag og blev begravet d. 10. februar 1760 i en alder af 69 år.

Frederik Ebbesen var født omkring 1730 som søn af snedker og billedskærer Frederik Ebbesen og hustru Marie Thomasdatter i Sjellerup, og han var blevet gift i Egen kirke i foråret 1767 med Anne Marie Møllers, der var født omkring 1739 som datter af skipper Hans Møller i Flensborg.

Anne Marie og Frederik Ebbesen fik børnene:

 • Frederik Ebbesen, født i Sjellerup og døbt d. 21. februar 1768 i Egen kirke.
 • Hans Ebbesen, født i Sjellerup og døbt d. 5. august 1770, død d. 28. november 1804.
 • Marie Ebbesen, født i Sjellerup og døbt d. 18. juli 1773 i Egen kirke.
Efter at Anne Marie og Frederik Ebbesen var kommet her til stedet fik de datteren:
 • Cecilie Ebbesen, døbt d. 29. september 1776. (hun overtog stedet)


1774       Frederik Ebbesen byggede sit parcelsted her i 1774, hvilket er registreret i BBR registret.

Der fortælles at Frederik Ebbesen havde arvet hans families kunstneriske evner. Han ærgrede sig over at folk der gæstede kroen forrettede deres nødtørft bag laden i stedet for på det dertil indrettede sted, og derfor indhuggede han i nogle egebjælker på stedets østside: "5. Mosebog 23 vers 12, 13, 14". Efter sigende skulle det have haft en gavnlig virkning. Slår man op i en gammel udgave af Bibelen, står der ordret: (12) Du skal også have et afsides sted uden for lejren, og dér skal du gå ud. (13) Og du skal have en pind sammen med dine redskaber, og når du sætter dig derude, skal du grave et hul med den og vende dig om og dække din afføring til. (14) For Jehova din Gud vandrer omkring i din lejr for at udfri dig og overgive dine fjender til dig; og din lejr skal være hellig, så han intet anstødeligt ser hos dig og vender sig bort og ikke følger dig.

 

1803       Ved folketællingen d. 13. februar 1803 boede Hjortspring parcellist Frederik Ebbesen her på stedet sammen med sin hustru Anne Marie Møller og deres 2 børn Hans Ebbesen og Cecilie Ebbesen. Frederik Ebbesens ugifte søster Anne Marie Ebbesen boede også her på stedet.

 

1819       Anne Marie Møller døde af alderdom og efter at have været skrøbelig i 31 år d. 13. marts 1819 i en alder af 80 år, og Frederik Ebbesen sad derefter tilbage med sine 3 børn Frederik, Marie og Cecilie.

 

1826       Billedhugger og parcellist Frederik Ebbesen (*1730) døde 6. juni 1826 i en alder af 96 år, efter at have levet som enkemand i godt 7 år.

 

1839       Efter en købs og overladelseskontrakt af 29. november 1839 overtog datteren Cecilie Ebbesen (*1776) nu det gamle parcelsted.

 

1840       Ved folketællingen d. 1. februar 1840 boede den ugifte 64-årige parcelbesidder Cecilie Ebbesen alene her på stedet sammen med sine tjenestefolk Nis Erichsen og Catharina Christensen.

 

1845       Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede parcelbesidder Cecilie Ebbesen fortsat alene her på stedet sammen med sin tjenestekarl Nis Erichsen og tjenestepige Kirstine Marie Hansen.

 

1855       Ved folketællingen d. 1. februar 1855 boede parcelbesidder Cecilie Ebbesen stadigvæk alene her på stedet sammen med sin tjenestepige Kirstine Marie Hansen her fra Hjortspringkobbel og hendes tjenestekarl Jørgen Nissen fra Nordborg.

 

1856       Cecilie Ebbesen døde ugift af alderdomssvaghed i en alder af godt 80 år d. 29. december 1856, og blev efterfølgende begravet på Svenstrup kirkegård d. 5. januar 1857. Præsten har i kirkebogen noteret at ejendommen overgik til hendes søstersøn Hans Ebbesen Madsen.

Hans Ebbesen Madsen blev dermed indskrevet i skyld og panteprotokollen efter et skøde af 27. januar 1856.

Hans Ebbesen Madsen var født i Pøl i Nordborg landsogn d. 3. juli 1813 som søn af syns og bolsmand Mads Poulsen og hustru Marie Ebbesen i Pøl. Han var blevet gift i Nordborg kirke d. 30. november 1845 med den 12 år yngre Anna Maria Petersen, der var født d. 26. august 1825 i Pøl som datter af præsteinderste Peter Høeg og hustru Anna Thomsen i Pøl.

Anna Maria og Hans Ebbesen Madsen havde været besidder af et bol i Pøl.

Anna Maria og Hans Ebbesen Madsen havde sønnerne:

 • Mads Ebbesen Madsen, født d. 28. marts 1846 i Pøl. (han overtog stedet.)
 • Peter Ebbesen Madsen, født d. 7. juli 1848 i Pøl, død d. 28. marts 1851.
 • Frederik Ebbesen Madsen, født d. 9. januar 1851 i Pøl, død d. 13.juni 1863.
 • Peter Ebbesen Madsen, født d. 14. april 1853 i Pøl, død d. 2. maj 1873.
Efter at de var kommer her til stedet fik de sønnerne:
 • Thomas Ebbesen Madsen, født d. 6. juli 1857, død i Rendsburg d. 16. januar 1881.
 • Paul Ebbesen Madsen, født d. 5. marts 1863. (bolsmand i Sjellerup, senere her)1860       Ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede parcellist på kroen ved paragraf 5 Hans Ebbesen Madsen sammen med sin hustru Anna Maria Petersen og deres 4 børn Mads Ebbesen Madsen, Frederik Ebbesen Madsen, Peter Ebbesen Madsen og Thomas Ebbesen Madsen. Hans Ebbesen Madsens svigermor Anna Thomsen, der var blevet enke d. 10. juli 1851 efter sin mand Peter Høeg, og som var flyttet med fra Pøl her til stedet, boede også her på stedet.

 

1871       Parcelstedet her i "Sønderlund" blev i 1871 nævnt som "Paragraf 5", men hvorfor fik kroen så dette navn?. Nogle mener, at det kommer af, at det skulle være den femte kro man mødte, hvad enten man kom fra Nordborg eller Sønderborg. (Kommer man fra Nordborg kan det passe med at man starter med en kro i Nordborg som den første, dernæst følger Søby kro, Majkro og Svenstrup kro og så stedet her som nummer 5. Fra Sønderborg nok mere tvivlsomt.) Et andet udokumenteret udsagn fortæller at det var i den kro den berømte og omdiskuterede paragraf nr. 5 blev underskrevet. Den bestemmelse i Prag-freden 1866, som gav løfte om at befolkningen i "de nordlige distrikter" af Slesvig gennem en afstemning skulle tilkendegive landsdelens nationale tilhørsforhold, og som blev indføjet efter fransk ønske. Tilsagnet blev aldrig indfriet, og 1878 besluttede Preussen og Østrig at ophæve paragraf 5. Ophævelsen blev formelt godkendt af Danmark ved Optant-konventionen i 1901.

(§ 5 har ordlyden: Østrig overlader Holsten og Slesvig til Preussen dog således, at befolkningen i de nordlige distrikter af Slesvig skal afstås til Danmark, når den ved frie afstemning tilkendegiver ønsket om at blive forenet med Danmark".)

En måske mere rigtig forklaring lyder sådan, at man i krostuen tit snakkede om hvornår den berømte paragraf fem ville få sin gyldighed, så Nordslesvigerne kunne få lov at vise, at de var danske. Da så Preussen og Østrig i 1878 omstødte loven, fandt kromanden på, ganske vist ikke før i 1880 at skulle loven ikke gælde andre stedet skulle den i hvert fald gælde hos ham, forstået på den måde, at i hans krostue måtte man gerne vise sin danskhed, derfor gav han kroen navnet Paragraf Fem og det har stedet her heddet lige siden.

Efterhånden som tiden er gået er det mere krydset, hvor man kommer sydfra og drejer til venstre ad Oksbølvej for at komme til Stevning der er kommet til at hedde Paragraf 5.

 

1873       Hans Ebbesen Madsens svigermor Anna Høeg, f. Thomsen, døde af alderdomssvaghed d. 15. november 1873 i en alder af 74 år, efter at have levet som enke i knap 22½ år.

 

1880       Efter en købekontrakt af 2. februar 1880 overtog sønnen Mads Ebbesen Madsen parcelstedet, og han blev således efterfølgende indskrevet som parcellist og kromand i den preussiske grundbog d. 31. december 1883 efter den gældende preussiske lov af 27. maj 1873. Der blev ligeledes indskrevet et årligt aftægt til hans forældre Anna Maria og Hans Ebbesen Madsen i skyld og panteprotokollen. Anna Maria og Hans Ebbesen Madsen gik således herefter på aftægt.

 

1883       Ungkarl og parcellist Mads Ebbesen Madsen (*1846) døde d. 7. oktober 1883 i en alder af kun 37½ år.

 

1892       Efter sønnens død og den efterfølgende arvesag af 22. februar 1892 blev Hans Ebbesen Madsen og hustru Anna Maria f. Petersen igen indskrevet i den preussiske grundbog d. 16. marts 1892 som ejere af parcelstedet.

 

1893       Aftægtsmand i værtshuset ved Hjortspring Hans Ebbesen Madsen (*1813) døde d. 11. september 1893 i en alder af 80 år, og hans hustru Anna Maria Petersen sad derefter tilbage som enke.

 

1894       Anna Maria Petersens yngste søn Paul Ebbesen Madsen (*1863) der var landmand i Sjellerup, overtog nu parcelstedet d. 8. oktober 1894 og han blev således indskrevet i den preussiske grundbog d. 10. oktober 1894 som stedets nye ejer, og det gav ham ret til at drive gæstgiveri på stedet.

Paul Ebbesen Madsen var blevet gift i Egen kirke d. 22. november 1883 med den 6 år ældre Anna Jacobsen, der var født d. 24. maj 1857 som datter af gårdejer Christen Madsen og hustru Anne Kierstine Wrang i Sjellerup. Anna Jacobsen havde en såkaldt uægte datter ved navn Anne Kirstine Jacobsen, der var født d. 25. maj 1881 i Sjellerup.

Anna og Paul Ebbesen Madsen havde børnene:

 • Hans Ebbesen Madsen, født d. 23. april 1884 i Sjellerup.
 • Christen Ebbesen Madsen, født d. 22. august 1885 i Sjellerup. (han overtog stedet)
 • Mads Ebbesen Madsen, født d. 16. august 1886 i Sjellerup.
 • Poul Ebbesen Madsen, født d. 30. september 1887 i Sjellerup.
 • Anne Marie Kirstine Ebbesen Madsen, født d. 10. februar 1890 i Sjellerup.
 • Christian Ebbesen Madsen, født d. 4. marts 1892 i Sjellerup.
 • Peter Ebbesen Madsen, født d. 16. juni 1893, død i krig i Frankrig d. 11. oktober 1918.
 • Jes Ebbesen Madsen, født d. 16. februar 1897 i Sjellerup.
 • Anna Ebbesen Madsen, født d. 10. december 1901 i Sjellerup.
 • Elisabeth Birgitte Ebbesen Madsen, født d. 23. marts 1903 i Sjellerup.
 • Frederik Ebbesen Madsen, født d. 18. juli 1904 i Sjellerup.


1894       Anna Maria Petersen (*1825) døde d. 19. december 1894 i en alder af knap 69½ år, efter at have levet som enke i godt 1 år.

I og med at ejeren Paul Ebbesen Madsen fortsat boede i Sjellerup, hvor alle hans børn bortset fra et er født, kan der ikke siges hvem der reelt beboede parcelstedet og passede kroens udskænkning.

Der fortælles om kromand Poul Ebbesen Madsen at han havde en karl til at passe landbruget, og at hvis denne karl havde tid tilovers, så blev han sendt til stranden ved Lillebælt for at hente sand. Det skete nemlig ind imellem, at bønder fra Guderup og omegn fandt ind på kroen, når de var undervejs til stranden efter sand. Når de så havde siddet for længe i godt lag kunne det ske at tiden løb fra dem, og så var det jo godt, at kromanden var vel forsynet med sand.

 

1912       Sønnen Christen Ebbesen Madsen (*1885) overtog stedet efter et skøde af 9. maj 1912.

Christen Ebbesen Madsen var blevet gift med den knap 4 år yngre Marie Kathrine Beck der var født i Maibøl i Hørup sogn d. 30. juni 1889 som datter af bolsmand Hans Sørensen Beck og hustru Cecilie Marie Duus i Maibøl. (Hvor de er blevet gift er ikke fundet i hverken Hørup eller Svenstrup kirkebøger)

Marie Kathrine og Christen Ebbesen Madsen fik børnene:

 • Anna Cecilie Ebbesen Madsen, født d. 30. august 1917.
 • Cecilie Marie Ebbesen Madsen, født d. 21. november 1922.

Christen Ebbesen Madsens (*1885) mor Anna Madsen f. Jacobsen døde i Sjellerup d. 4. februar 1938 i en alder af 80 år og hans far aftægtsmand Poul Ebbesen Madsen (*1863) sad derefter tilbage som enkemand. Han døde i Sjellerup d. 6. maj 1945 i en alder af 82 år, efter at have levet som enkemand i 7 år.

 

1921       Ved den første folketælling efter den tyske tid der fandt sted d. 1. februar 1921 boede landmand Christen Ebbesen Madsen her på stedet sammen med sin hustru Marie Kathrine Ebbesen Madsen og deres datter Anna Cecilie Ebbesen Madsen. Deres tjenestepige Marie Jørgensen fra Egen sogn boede også her på stedet.

 

1923       Efter begæring af 8. maj 1923 blev Christen Ebbesen Madsens hustru Marie Kathrine Ebbesen Madsen f. Beck indskrevet i grundbogen d. 18. maj 1923 som medejer af parcelstedet her.ukendt årstal

Foto af ejendommen § 5 (Foto fra ukendt årstal)

1925       Ved folketællingen d. 5. november 1925 boede husmand Christen Ebbesen Madsen her på stedet sammen med sin hustru Kathrine Marie Ebbesen Madsen og deres 2 børn Anna Cecilie Ebbesen Madsen og Cecilie Marie Ebbesen Madsen. Deres tjenestekarl Lorenz Hess fra Guderup og deres tjenestepige Marie Margrethe Hess fra Himmark boede også her på stedet.

 

1929       Ejendommen blev købt af Christian Suder og hustru Marie Elisabeth f. Espensen for en købesum på 35000 kr. plus 6500 i løsøre, og efter et skøde af 15. november 1929 blev de indskrevet i grundbogen som de nye ejer af stedet her. Efterfølgende blev deres formuefællesskab tinglyst d. 18. december 1930.

Christian Suder var født i Elstrup d. 17. november 1891 som søn af landmand Christen Christensen Suder og hustru Margrethe f. Hansen i Elstrup. Han var blevet gift i Dyndved Standesamt d. 16. marts 1890 med den godt 3 år ældre Marie Elisabeth Espensen, der var født d. 20. juli 1888 i Klingbjerg som yngste datter af kådner Peter Espensen og hustru Marie Elisabeth f. Pedersen kådnersted nr. 27, Sandbjergvej 14 i Klingbjerg.

 

1930       Ved folketællingen d. 5. november 1930 boede landmand Christian Suder her på stedet sammen med sin hustru Marie Elisabeth Suder og deres tjenestekarl Niels Ohlsen, der kom fra Ragebøl.

 

1950       Marie Elisabeth Suder f. Espensen (*1888) døde d. 19. februar 1950 i en alder af kun godt 61½ år, og Christian Suder sad derefter tilbage som enkemand. Hans afdøde hustru havde året i forvejen arvet en tredjedel af huset Sandbjergvej 14 i Klingbjerg, men ved hendes død overgik denne tredjedel til ham.

 

1983       Christian Suder (*1891) døde d. 28. marts 1983 i en alder af knap 91½ år, efter at have levet som enkemand i 33 år.

Ejendommens drift fortsatte i forpagtning af Helga Catharina Elisabeth og Jens Jensen Kolmos, der havde beboet ejendommen i en årrække.

Helga Catharina Elisabeth Kolmos var født Espensen d. 17. november 1919 som datter af landmand i Havnbjerg Christen Espensen og hustru Anna Dominicussen, og hun var dermed niece til Christian Suders afdøde hustru. Helga Catharina Elisabeth Kolmos var blevet gift hos sognefogeden i Havnbjerg d. 25. august 1943 og derefter i kirken i Nordborg d. 18. september 1943 med den 7½ år ældre Jens Jensen Kolmos, der var født d. 21. april 1912 i Købingsmark som søn af landmand Jens Jensen Kolmos og hustru Anne Marie Jensen Nørrelykke i Købingsmark.

Helga Catharina Elisabeth og Jens Jensen Kolmos havde døtrene:

 • Tove Jensen Kolmos, født i Købingsmark.
 • Christa Elisabeth Jensen Kolmos.


1984       Helga Catharina Elisabeth og Jens Jensen Kolmos fraflyttede ejendommen og flyttede i sommeren 1984 til huset på Sandbjergvej 14 i Klingbjerg. Efter Christian Suders død blev gården nedlagt som landbrugsejendom og boet efter Christian Suder solgte stedet til Bjarne Hansen og Susanne Hansen f. Brochner for en købesum på 475.000 kr. Denne overtagelse blev derefter tinglyst d. 12. oktober 1984.

 

2014       Susanne og Bjarne Hansen er fortsat ejere af ejendommen.

 


til top
Ajourført december 2015
www.jessenb.dk